a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 11


1.
(w.m.)
Najwyższa władza / (w.m.) [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 25-26
Uwagi: art.: o statusie milicji w PRL

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25876         

2.
155 procesów. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 8
Uwagi: inf.: dane Komitetu Helsińskiego w Polsce dotyczące procesów politycznych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25380         

3.
8 marca 1968 roku. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 16-17
Uwagi: art.: wydarzenie w 20 rocznicę marca 1968 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25561         

4.
AB.
Odszkodowanie za bezprawne aresztowanie / AB. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 24-26
Uwagi: art.: nadużywanie tymczasowego aresztowania przez sądy i prokuratury

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25606         

5.
Adwokat radzi : co rodzina zatrzymanego lub aresztowanego wiedzieć powinna. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 4-6
Uwagi: art.: praktyczne rady dla rodziny zatrzymanego. – Przedruk za: "Paragraf" 1986, nr 2

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25364         

6.
Adwokat radzi : co rodzina zatrzymanego lub aresztowanego wiedzieć powinna. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 4-7
Uwagi: art.: praktyczne rady dla rodziny zatrzymanego – dokończenie przedruku za: "Paragraf" 1986, nr 2

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25410         

7.
Anegdoty. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17) . – s. 39. – (WiP)
Uwagi: inf.: anegdoty z sali sądowej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25658         

8.
Antyfaszyzm zakazany. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 46-47. – (WiP)
Uwagi: inf.: na temat antywojennej demonstracja we Wrocławiu dnia 1 IX 1987 r. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Sławomira Dutkiewicza, którego nazwisko zmieniono na błędne: Dudkiewicz.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25728         

9.
AR
Jan Rokita contra SB / AR [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 23-26
Uwagi: art.: sprawa Jana Rokity przed Sądem Wojewódzkim w Krakowie, następnie przed Sądem Najwyższym

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25711         

10.
Atomy okiełznane. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 1-4
Uwagi: art.: ustawa o prawie atomowym z 10 IV 1986 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25409         

11.
B.
Ile się potrąca za strajki / B. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 44. – (Co nowego za granicą: Francja)
Uwagi: inf.: o zasadach na jakich działały związki zawodowe we Francji

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25894         

12.
Babci na pohybel. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 58 . – (Kolegia)
Uwagi: inf.: obwinieni przed Kolegium ds. Wykroczeń w Płocku

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25679         

13.
Barbarzyństwo. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 29
Uwagi: inf.: moralne i fizyczne znęcanie się nad działaczami Solidarności w komendach MO

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25524         

14.
Befeltowski W. et al.
Oświadczenie / W. Befeltowski et al.. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 20. – (Kolegia...)
Uwagi: dok.: oświadczenie skazanych przez Kolegia ds. Wykroczeń o nie uznaniu wymierzonych kar

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25513         

15.
Bez dachu nad głową. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 43. – (Niepotrzebni mogą odejść)
Uwagi: inf.: przedruk z nr 65/89 Informacji KIiP NSZZ "S"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25893         

16.
Bezdomni w PRL. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 46-47. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: dotyczące liczby bezdomnych w Polsce

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25536         

17.
Bezrobotny specjalista. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII-IX). – s. 34-35
Uwagi: art.: zwolnienie z pracy Ryszarda Ciarskiego, członka NSZZ "Solidarność"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25718         

18.
Biesiekierska Nelly
Podżegacze z "Huty Warszawa" / Nelly Biesiekierska. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 30-32. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: proces Seweryna Jaworskiego, Edwarda Mizikowskiego, Krzysztofa Wolfa przed Sądem Rejonowym w Warszawie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25729         

19.
Biją i kradną. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 34. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o przestępstwach funkcjonariuszy

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25778         

20.
Blajerski Włodzimierz
List do MSW : 07 I 1987 r., Lublin / Włodzimierz Blajerski . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 27-28
Uwagi: dok.: list Włodzimierza Blajerskiego w sprawie swego zatrzymania przez funkcjonariusz SB w dniu 3 I 1987 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25520         

21.
Błońska-Grzesiak Elżbieta, Stachniuk Marta
W obronie uwięzionych "terrorystów" : 15 XI 1986 r., Kraków / Elżbieta Błońska-Grzesiak, Marta Stachniuk . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 10-11
Uwagi: dok.: Apel Elżbiety Błońskiej-Grzesiak i Marty Stachniuk z 15 XI 1986 r. w obronie więźniów politycznych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25438         

22.
Borst Feliks
Czy kara jest dobra na wszystko / Feliks Borst . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 6-10
Uwagi: art.: o ustawach nowelizujących kodyfikację prawną

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25411         

23.
Brak rękojmi. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 27. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: zwolnienie z pracy Anny Urbanowicz

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25399         

24.
Brawo dla prezesa. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 9-10
Uwagi: inf.: o wybrze Kazimierza Łojewskiego na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25389         

25.
Budujemy "praworządny" dom. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 21 . – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: happening Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu w dniu 21 X 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25767         

26.
Casus "Narożny". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 31-34
Uwagi: art.: zwolnienie z pracy Bogdana Narożnego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25717         

27.
Chłap Zbigniew
Nie trzeba nam "lekarzy świata" : 26 VIII 1988 r., Kraków / Zbigniew Chłap. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 24–25
Uwagi: dok.: list na temat selektywności prawa o stowarzyszeniach z dnia 26 VIII 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25769         

28.
Chłodnym okiem. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 36. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o uzbrojeniu Armii Radzieckiej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25838         

29.
Chłopiec z ulotkami. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 22. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: zatrzymanie Dariusza Mochockiego dnia 10 VI 1987 r. w Krakowie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25390         

30.
Chorzy na opozycję. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 42-43. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: apel Anatolija Koriagina

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25428         

31.
Chwalebny dorobek. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 17. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: nasilenie działalności kolegiów do spraw wykroczeń od sierpnia do października 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25761         

32.
Chybotliwa ostoja. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 49-50. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o badaniach CBOS na temat działania sądów

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25636         

33.
Co nowego w prawie śledczym. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 30
Uwagi: inf.: o posiedzeniu Komisji Centralnej Rady Spółdzielczości w dniu
17 XI 1986 r. w Warszawie, dotyczące uprawnień rad nadzorczych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25455         

34.
Co się stało w Stalowej Woli. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 19-25. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: strajk podjęty przez pracowników Huty "Stalowa Wola"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25648         

35.
Co słychać w Stalowej Woli : przeciwko Komitetowi Założycielskiemu "S". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 25-26. – (Ruch Związkowy "Solidarność")
Uwagi: art.: represje wobec członków Komitetu Założycielskiego "Solidarność" Huty Stalowa Wola.
- W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Mieczysława Czarneckiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Czernecki, a imię skrócono do inicjału: M.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25576         

36.
Co z samorządem sędziowskim?. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 15-19
Uwagi: art.: o projekcie ustawy o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych z dnia 24 VII 1981 r. oraz o ustawie z dnia 20 VI 1985 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25707         

37.
Confraternia Robotnicza
Alibi dla nieznanych sprawców : 13 X 1986 r., Kraków/Nowa Huta / Confraternia Robotnicza. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 23-24
Uwagi: art.: umarzanie spraw przez prokuraturę

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25447         

38.
Csejka Gerhard et al.
Dzień akcji na rzecz Rumunii / Gerhard Csejka et al.. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 28
Uwagi: dok.: rezolucja konferencji Praw Człowieka na rzecz Rumunii

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25719         

39.
Czabański Krzysztof
Ja w sprawie prywatnej / Krzysztof Czabański. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 52-54 . – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: konfiskata książek Krzysztofowi Czabańskiemu na lotnisku na Okęciu

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25610         

40.
Czarna komedia. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 40-43. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: sprawa Kutermankiewicza Grzegorza z Ostrołęki

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25725         

41.
Czego się domagamy. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 28-29
Uwagi: dok.: żądania Konferencji Praw Człowieka

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 26055         

42.
Czerwona heroina. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 54. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat nowych szlaków przemytu heroiny

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25743         

43.
Czerwonoskórzy i antykomunizm. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 65-66. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: zaatakowanie przez "Aktualności" serialu TV

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25623         

44.
Czterech na tysiąc. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 42-43. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: liczba więźniów w Czechosłowacji

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25429         

45.
Czy Rumunia jest Europą?. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 29–30
Uwagi: art.: tłumaczenie i przedruk artykułu o Rumunii, jaki ukazał się w piśmie "The Review" w grudniu 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25823         

46.
Czy zgodzić się na klatkę. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 23-27
Uwagi: wywiad: rozmowa z Kornelem Morawieckim

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25454         

47.
Decyzje o delegalizacji : 14 IV 1987, Warszawa. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 8-10
Uwagi: dok.: decyzje urzędowe zakazujące działalności Komisji ds. Interwencji i Praworządności, Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej NSZZ "Solidarność" oraz Ruchu "Wolność i Pokój"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25587         

48.
Deklaracja działalności interwencyjnej. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 8-9
Uwagi: dok.: zadania powołanej przez Lecha Wałęsę Komisji ds. Interwencji i Praworządności. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25493         

49.
Deklaracja ekologiczna : fragmenty. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 15. – (WiP...)
Uwagi: dok.: międzynarodowa walka z zanieczyszczeniem środowiska

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25659         

50.
Deklaracja w sprawie sprzeciwu sumienia. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7(VI). – s. 15-16. – (WiP)
Uwagi: dok.: postulaty na rzecz pokoju sformułowane przez obywateli państw Układu Warszawskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25902         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm