a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 11


301.
NSZZ "Solidarność". Komisja ds. Interwencji i Praworządności
Stanowisko Związku w kwestii prawa i praworządności : Projekt opracowany przez ekspertów Komitetu Helsińskiego, styczeń 1987 r. / Komisja ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "S". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 3-7
Uwagi: dok.: system prawny w stanie wojennym i w okresie, który po nim nastąpił

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25490         

302.
NSZZ "Solidarność". Komisja Interwencji i Praworządności.
Przed nowelizacją prawa pracy : Apel Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność", 15 VI 1987 r., Warszawa / Komisja Interwencji i Praworządności. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 3-5
Uwagi: dok.: o nowelizacji kodeksu pracy

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25653         

303.
NSZZ "Solidarność". Komisja Interwencji i Praworządności
Apel Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" : 14 XI 1988, Warszawa / Komisja Interwencji i Praworządności; Zbigniew Romaszewski. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 26. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: dok.: protest przeciwko przemocy stosowanej względem obywateli oraz bilans pobić w okresie od 16 VIII do 07 XI 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25809         

304.
NSZZ "Solidarność". Komisja Interwencji i Praworządności
Komunikat Komisji Interwencji i Praworządności o pomocy po strajkach : 4 XII 1988 r. / Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "S"; Zbigniew Romaszewski. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 9-10
Uwagi: dok.: dotyczący funduszu strajkowego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25791         

305.
NSZZ "Solidarność". Krajowa Komisja Wykonawcza Pracowników Służby Zdrowia
Do społeczeństwa polskiego i wszystkich pracowników Służby Zdrowia / Krajowa Komisja Wykonawcza Pracowników Służby Zdrowia ; Społeczna Komisja Zdrowia. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 23-24
Uwagi: dok.: ogłoszenie 7 kwietnia dniem ogólnopolskiego protestu pracowników Służby Zdrowia

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25572         

306.
O logikę mniejsza. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8-10 (VII-IX). – s. 53. – (Wiadomości prawdziwe)
Uwagi: inf.: rzeczenie Sądu Rejonowego w Siedlcach w sprawie konfiskaty majątku

A 415498 III RARA
U 440261 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25734         

307.
O wiedzę mniejsza, prawomyślność najważniejsza. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 23–24. – (Niepotrzebni Mogą Odejść)
Uwagi: art.: sprawa dr Wojciecha Pypno

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25814         

308.
Obława. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 45-46. – (Kolegia...)
Uwagi: inf.: zatrzymanie na dworcu w Częstochowie Edwarda Mizikowskiego, Krzysztofa Wolffa oraz Adama Słowika, działaczy "Solidarności"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25727         

309.
Obrażeni. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 39
Uwagi: inf.: sprawy o obrazę funkcjonariuszy SB i MO

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25622         

310.
Obrońca w kraju rad. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 50-53. – (Przegląd Prasy Naziemnej)
Uwagi: art.: fragment wypowiedzi adwokata Michała Murowiowa na łamach "Ogonioka"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25732         

311.
Obwinieni. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 18-19. – (Kolegia...)
Uwagi: inf.: o skazanych przez Kolegia ds. Wykroczeń

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25510         

312.
Ochotniczki z SB. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 30. – (Represje Sądy...)
Uwagi: inf.: przedruk z nr 63/89 Informacji KIiP NSZZ "S"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25881         

313.
Od 1 IX służba zastępcza PRL. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 31-32. – (WiP...)
Uwagi: art.: nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25652         

314.
Odpowiedzialność zbiorowa. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 36-37
Uwagi: art.: zwolnienie z pracy w teatrze Renaty Jasińskiej-Nowak oraz Andrzeja Nowaka

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25721         

315.
Odrzucona piłeczka. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 43. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: dyskusja w prasie radzieckiej na temat sprawiedliwości i praworządności

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25475         

316.
Odrzucone zaproszenie. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 7-8
Uwagi: inf.: o procesie grupy nauczycieli z Tarnowa i Zakopanego przed Sądem Wojewódzkim w Krakowie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25379         

317.
Ojcowie miasta przeciw dzieciom. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 51-52 . – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: zakaz budowy ochronki dla dzieci niepełnosprawnych w Stalowej Woli

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25609         

318.
Oprych czy milicjant. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 31. – (Represje Sądy...)
Uwagi: inf.: przedruk z nr 63/89 Informacji KIiP NSZZ "S"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25882         

319.
Państwo nadopiekuńcze. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 34. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: kontrola NIK w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25461         

320.
Paradoks. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 34. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: projekt rezolucji zniesienia kary śmierci

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25689         

321.
Paragrafy i fikcje. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 4-8
Uwagi: art.: represjonowanie i szykanowanie obywateli w czasach rzekomej demokratyzacji

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25640         

322.
Pasożyt - źródło zła. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 42-43. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat ustawy o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25538         

323.
Patologiczne podróże. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 41. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: zadania wynikające z programu zapobiegania i zwalczania patologii społecznej i przestępczości w latach 1986-1990 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25532         

324.
Pawłowska Maria
Nowe po staremu / Maria Pawłowska. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 9-12
Uwagi: art.: brak zmian w projekcie nowego regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności z 18 X 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25790         

325.
Pecunia non olet. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 42. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat ustawy o wychowaniu w trzeźwości

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25535         

326.
Pielgrzymka z atrakcjami. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 21-22
Uwagi: inf.: postawienie przed Kolegium ds. Wykroczeń Stanisława Banacha oraz Jana Olewińskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25388         

327.
Pierwsi w represji. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 34. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat ilości kar pozbawienia wolności

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25685         

328.
Pijany ale swój. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1 (22) (I). – s. 25. – (Niepotrzebni Mogą Odejść)
Uwagi: inf.: naruszenie dyscypliny w kopalni "Andaluzja" w Piekarach Śląskich przez nadsztygarów i kierownictwo w dniu 29 XII 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25818         

329.
Piraci telewizyjni. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 5-7
Uwagi: art.: dot. procesów sądowych (głównie w Toruniu) za posiadanie i produkowanie nadajników oraz za nadawanie na tle audycji telewizyjnych napisów o treści antypaństwowej. W art. zniekształcono nazwisko Leszka Zaleskiego, błędnie podając Zalewski.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25365         

330.
Płać i siedź. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 57. – (Kolegia...)
Uwagi: inf.: sprawa Mirosława Duszka przed Kolegium ds. Wykroczeń

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25677         

331.
Płoną książki. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 32. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: rozprawa przed Sądem Rejonowym w Cieszynie przeciwko Annie Walencie, za pismem Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25508         

332.
Pobicia. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7 (20/21) (XI/XII). – s. 31. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: pobicia dokonane przez funkcjonariuszy w Tarnowie, Łodzi i Poznaniu w listopadzie 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25824         

333.
Podatek od niezależnego wydawcy. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 31. – (Represje Sądy...)
Uwagi: inf.: przedruk z nr 63/89 Informacji KIiP NSZZ "S"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25883         

334.
Podstawa prawna tortur. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1 (22) (I). – s. 35. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o stosowaniu przemocy w NKWD

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25830         

335.
Poker Anna
8 marca po dwudziestu latach / Anna Poker. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 8-12
Uwagi: wywiad: rozmowa ze Stefanem Morawskim

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25558         

336.
Pomoc dla NSZZ "Solidarność" od Kongresu Stanów Zjednoczonych : dokumenty. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 9-13
Uwagi: dok.: decyzja pomocy powzięta przez Kongres USA dla Solidarności w 1987 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25366         

337.
Pomysł. – Prawo i Bezprawie (Warszawa)1987, nr 11 (X). – s. 42. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25423         

338.
Pomysł. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 37. – (Samo Życie)
Uwagi: art.: ośrodek wczasowy Prokuratury w Błędowie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25841         

339.
Postrzelenie. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 33. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: sprawa Bogdana Buźniaka, oskarżonego o postrzelenie, przed Sądem Rejonowym w Warszawie z dnia 29 XI 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25827         

340.
Poszukiwany listem gończym. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 20
Uwagi: art.: o sprawie Romana Zwiercana przed Sądem Rejonowym w Gdańsku

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25807         

341.
Półtora roku dla Jana A. Górnego. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr (1) 14 (I-II). – s. 28-29. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: rozprawa przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Górniczej w I 1988 r. przeciwko Górnemu Janowi Andrzejowi, działaczowi "Solidarności"

A 415498 III RARA
U 440261 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25503         

342.
Pracownicy naukowi o polityce karnej. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 21-24
Uwagi: art.: ocena stanu prawnego dokonana przez Radę Naukową Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25604         

343.
Prawo dżungli. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 36-37. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: aresztowanie 5 II 1988 r. Wieńczysława Nowackiego, działacza chłopskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25590         

344.
Prawo i praca : (SB im nie ufa). – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 13-14
Uwagi: art.: zwolnienie Marka Goślickiego i Leszka Duklanowskiego z Przedsiębiorstwa Automatyki i Aparatury Pomiarowej "Meratronik" w Szczecinie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25594         

345.
Prawo nie pomaga. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 33. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o 3 uchwałach dotyczących ochrony przyrody ogłoszonych przez Radę Najwyższą ZSRS w latach 1978-1985 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25774         

346.
Prawomocne "Nie". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 26-27. – (Ruch Związkowy "Solidarność")
Uwagi: inf.: o odmowie rejestracji związku zawodowego w Hucie Stalowa Wola

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25579         

347.
Premier z kompleksem. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 34
Uwagi: inf.: wypowiedź Urbana o Rakowskim

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25776         

348.
Prezenty dla działacza. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 49. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: rozporządzenie Rady Ministrów o zwolnieniach działaczy socjalistycznego związku młodzieży

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25635         

349.
PRL na pierwszym miejscu. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 41-42. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o realizacji ustawy o szczególnej odpowiedzialności karnej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25533         

350.
Proces KPN. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 11
Uwagi: inf.: proces KPN przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie, rozpoczęty 3 III 1986 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25401         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm