a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 10


1.
"Stały czytelnik"
Kryzys budownictwa - nie dotyczy / "Stały czytelnik" [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 4. – (List Czytelnika)
Uwagi: inf.: list czytelnika dotyczący przywilejów mieszkaniowych pracowników resortu MSW

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28717         

2.
"Tygodnik Powszechny"
Robotnicy strajkujących wydziałów Kombinatu Metalurgicznego HiL : Kraków, 28.IV.1988 r. / Jerzy Turowicz et al. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). – s. 3-4
Uwagi: dok.: słowa poparcia i solidarności ze strajkującymi pracownikami HiL. - W art. zniekształcone zostały dane Franciszka Blajdy, którego nazwisko podano błędnie, jako Blajada.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28527         

3.
/a.s./
Proces w Mikołowie / /a.s./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 1 (5 I). – s. 7-8
Uwagi: inf.: opis procesu sześciu górników z kopalni "Piast" i "Ziemowit"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28247         

4.
/P/
Czy zmiany ordynacji wyborczej? / /P/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 31 (15 I). – s. 3-4
Uwagi: art.: zapowiedź kosmetycznych zmian w ordynacji wyborczej do rad narodowych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28466         

5.
/Red./
Co sądzą czytelnicy? / /Red./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 31 (15 I). – (Listy do redakcji)
Uwagi: inf.: pytania czytelnika o celowość organizowania manifestacji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28469         

6.
/Red./
Coś dla kontrastu / /Red./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 5 (19 III). – s. 7-8
Uwagi: art.: opis bezprawnego zatrzymania i pobicia S. Bugajskiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28320         

7.
/red./
Wyższy stopień bezprawia / /red./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 21 (15 IV). – s. 1-2
Uwagi: fel.: o bezprawnych orzeczeniach kolegiów ds. wykroczeń

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28539         

8.
/red./
Zakrętami prawa czyli z uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Mikołowie / /red./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 9 (15 VI). – s. 5-8
Uwagi: art.: fragmenty wyroku w sprawie 6 górników KWK „Ziemowit” oraz komentarz do niego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28369         

9.
/Red./
Zupełny brak kultury? / /Red./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 5 (19 III). – s. 6-7
Uwagi: art.: opis sprawy porwania studentki UJ A. Michałek przez funkcjonariuszy SB

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28318         

10.
/red/
Prawo czy polityka? / /red/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 34 (10 IV). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o represjach na krakowskich studentach biorących udział w manifestacjach 8 marca 1988 roku

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28509         

11.
/S/.
Jeszcze raz w sprawie rzecznika praw obywatelskich / /S/. [pseud]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 15/16 (15 XII). – s. 8-9
Uwagi: art.: omówienie dwóch wariantów koncepcji funkcjonowania instytucji rzecznika praw obywatelskich

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28421         

12.
/w.p./
Przepisy nie dla wszystkich! / /w.p./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 32 (10 II). – s. 8
Uwagi: inf.: o wypadku do jakiego doszło w Mińsku Mazowieckim, gdzie samochód wiozący Jerzego Urbana jadący z nadmierną prędkością potrącił 7 letnią dziewczynkę

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28480         

13.
/wp/
Czy jesteśmy już w Europie?! / /wp/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 3
Uwagi: rel.: z warszawskiego spotkania przewodniczących parlamentów krajów europejskich, USA i Kanady

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28707         

14.
/wp/
"Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze..." / /wp/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 4
Uwagi: art.: o planach stworzenia "Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28714         

15.
11 Listopada w oczach SB-ków. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 14 (15 XI). – s. 10
Uwagi: dok.: relacja z manifestacji 11 XI 1986 r. wg protokołów przesłuchań funkcjonariusza SB

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28412         

16.
A co na to Marks?. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 18 (10 II). – s. 6
Uwagi: inf.: kilka cytatów z Karola Marksa n/t cenzury

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28484         

17.
A może wbicie na pal?. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 8
Uwagi: art.: analiza badań OBOP "o wybranych problemach społecznych"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28447         

18.
Akademia Medyczna. Wydział Lekarski. Dziekanat Wydziału Lekarskiego
Pyzio Mieczysław : student V roku studiów Wydziału lekarskiego / Jacek Babicki. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). – s. 7-8. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: represje na studentach odmawiających złożenia przysięgi wojskowej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28535         

19.
Aleksander Herzog
Efekt protestów czy celowa taktyka? / /Sprawozdawca/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 36 (19 V). – s. 7-8
Uwagi: art.: o anty pracowniczym projekcie zmian w Kodeksie Pracy. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 583

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28558         

20.
Ankieta. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 4
Uwagi: inf.: o ankiecie jaką wydał jeden z tarnowskich związków zawodowych należących do OPZZ, w której przewidziano przejęcie przezeń nazwy „Solidarność”

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28716         

21.
"Ankieta kwalifikacyjna" czyli weryfikacja na uczelniach. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 14 (15 XI). – s. 7-8
Uwagi: dok.: druk ankiety kwalifikacyjnej oraz opinia prawna

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28410         

22.
Aparat ma o co walczyć – Polska nadal jest folwarkiem. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 43 (20 XI). – s. 6-7
Uwagi: inf.: o nadużyciach nomenklatury

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28670         

23.
Apel. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 17 (16 I). – s. 2
Uwagi: inf.: apel o pomoc w spłaceniu kar grzywny, osobom skazanym za udział w demonstracji z okazji Święta Niepodległości oraz za składanie kwiatów pod Kopalnią "Wujek"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28429         

24.
Aresztowanie Bogdana Borusewicza. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 2 (30 I). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o aresztowaniu czołowego działacza NSZZ "Solidarność"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28257         

25.
Bandytyzm!. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 1-2
Uwagi: art.: dotyczący bezprawia w PRL, zamachów na księży katolickich i osoby związane z opozycją.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28672         

26.
Bezprawie przy ul. Grodzkiej. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 32 (10 II). – s. 7-8
Uwagi: inf.: o fałszywych zeznaniach milicjantów przed Kolegium ds. Wykroczeń w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28478         

27.
C.
Nowa taktyka walki z podziemiem / C. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 14 (15 XI). – s. 1-3
Uwagi: art.: analiza poszczególnych przepisów nowej regulacji pracy

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28406         

28.
Chronić godność!. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 17 (16 I). – s. 3-5. – (Adwokat radzi)
Uwagi: inf.: porady prawne n/t ochrony dóbr osobistych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28431         

29.
Co dla kogo ważne czyli jeszcze o sprawie Kazimierza Sulki. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 43 (20 XI). – s. 5-6
Uwagi: art.: o praktykach SB wobec Kościoła i duchowieństwa

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28669         

30.
Co robić w wypadku zwolnienia z pracy?. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 4 (5 III). – s. 3-6. – (Adwokat radzi)
Uwagi: inf.: porady prawnicze na temat sposobu postępowania w przypadku zwolnienia z pracy

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28302         

31.
Co rodzina zatrzymanego lub aresztowanego wiedzieć powinna. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 2 (30 I). – s. 3-5. – (Adwokat radzi)
Uwagi: inf.: porady prawne

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28258         

32.
Co sądzą Rosjanie o przestrzeganiu praw Człowieka w ZSRR. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 31 (15 I). – s. 7
Uwagi: o ankiecie przeprowadzonej wśród mieszkańców Moskwy na temat obrony praw obywatelskich, przedruk z "Przeglądu Radiowego SI RKS" nr 124

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28468         

33.
Co to jest Konstytucja?. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 20 (30 III). – s. 3-4. – (Konstytucja PRL - mity i fakty /I/)
Uwagi: art.: opis charakteru zapisów zawartych w Konstytucji PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28517         

34.
Co wolno, a czego nie wolno?. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 22 (10 V). – s. 8
Uwagi: inf.: komentarz stwierdzenia premiera J. Messnera n/t zmian w gospodarce PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28568         

35.
Człowiek, który nie chciał być drugim Piotrowskim / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 34 (10 IV). – s. 3-4
Uwagi: dok.: obraz represji SB wobec duchowieństwa na przykładzie sprawy funkcjonariusza WUSW w Bielsku – Białej Kazimierz Sulka

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28512         

36.
Czy to jest Komenda?. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 33 (10 III). – s. 8
Uwagi: art.: o wspólnych przesłuchaniach studentów na UŚ przez władze uczelni i SB

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28499         

37.
Dalszy ciąg "Wojny o guzik pułkownika". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 4
Uwagi: art.: na temat sprawy sądowej o pobicie wytoczonej przez szefów Studium Wojskowego dwóm studentom uczestniczącym w manifestacji domagającej się zniesienia Studium

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28681         

38.
Dalszy krok w kierunku zwiększenia represyjności prawa? : Projekt zmiany ustawy o postępowaniu wobec uchylających się od pracy oraz ustawy kodeks wykroczeń. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 18 (10 II). – s. 3-4
Uwagi: art.: n/t projektu ustawy zakładającego zwiększenie represyjności prawa

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28465         

39.
Dębski Andrzej
Przed Konferencją Praw Człowieka / Andrzej Dębski. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 39 (25 VIII). – s. 7
Uwagi: art.: problematyka Konferencji Praw Człowieka w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28614         

40.
Do inteligentnych naiwnych. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 37 (5 VI). – s. 4-5. – (Adwokat radzi)
Uwagi: inf.: o sposobie zachowania się podczas przesłuchań

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28576         

41.
Do Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie : Rzeszów, 1988. 05. 09. / [Studenci uczelni rzeszowskich : WSP ; Politechniki ; UMCS – u ; SGPiS – u ; AR]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 37 (5 VI). – s. 3
Uwagi: dok.: apel o podjęcie dialogu władz ze społeczeństwem

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28574         

42.
Dokumenty. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 42 (30 X). – s. 6-7. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: o praktykach WUSW w Bielsku – Białej wobec Rady Pracowniczej FSM

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28652         

43.
Drakoński wyrok. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 10 (25 VIII). – s. 8
Uwagi: inf.: powrót do sprawy nocnego sabotażu w zajezdni autobusowej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28378         

44.
Drodzy Czytelnicy!. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 53 (30 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: wypowiedź redakcji dotycząca wyborczego sukcesu „Solidarności”, oraz przyszłości pisma.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28578         

45.
Drugie posiedzenie Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 51 (27 IV). – s. 2-3
Uwagi: art.: relacja z drugiego posiedzenia MKO „S”, które odbyło się w kapitularzu O.O. Dominikanów 16 kwietnia 1989 r.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28609         

46.
Dwa listy. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 12 (5 X). – s. 7-8
Uwagi: dok.: korespondencja pomiędzy Konsulatem Generalnym PRL w Chicago a A. Pacałowskim, obywatelem polskim, który zwrócił się do konsulatu z zamiarem powrotu na stałe do Kraju

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28391         

47.
Dyrektor : Kraków, dnia 1988 - 04 - 07 / Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie / Wiesław Działowski. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). – s. 8
Uwagi: dok.: poufna instrukcja dla dyrektorów krakowskich zakładów pracy

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28537         

48.
Echa 3 Maja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 23 (20 V). – s. 1-2
Uwagi: inf.: wstrząsające relacje 2 osób poszkodowanych w dniu 3 Maja

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28244         

49.
Frauendorfer Helmuth
Ponura wyspa w południowo-wschodniej Europie : /referat napisany na Konferencję w Obronie Praw Człowieka w Krakowie/ / Helmuth Frauendorfer. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 40/41 (15 IX). – s. 5-8
Uwagi: dok.: wystąpienia przygotowane na Międzynarodową Konferencję Praw Człowieka w Krakowie, dotyczące naruszanie i degradacja praw człowieka w Rumuni

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28634         

50.
Gajewski Jan
Obywatel Generał, Minister Czesław Kiszczak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Jan Gajewski. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 17 (16 I). – s. 7
Uwagi: dok.: list do ministra Kiszczaka, ze skargą na bezpodstawne rewizję w domu J. Gajewskiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28433         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm