a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 11


151.
Frankiewicz Maciej
List do Sejmu PRL : 2 I 1987 r., Poznań / Maciej Frankiewicz. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 15-16. – (Kolegia...)
Uwagi: dok.: list z dnia 2 01 1987 r. Macieja Frankiewicza, skazanego przez Kolegium ds. Wykroczeń

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25504         

152.
Frasyniuk Władysław
Oświadczenie Władysława Frasyniuka : 16 XI 1987 r., Wrocław / Władysław Frasyniuk. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 27
Uwagi: dok.: oświadczenie Władysława Frasyniuka w sprawie aresztowania Kornela Morawieckiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25456         

153.
Frauendorfer Helmuth
Ponura wyspa w środku Europy / Helmuth Frauendorfer. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 17-21
Uwagi: art.: sytuacja wewnętrzna Rumunii

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25704         

154.
Fundacja "Solidarności" czeka. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 14–15
Uwagi: art.: próba rejestracji Fundacji Społecznej "Solidarność"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25794         

155.
Gangsterzy czy milicjanci. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 20. – (Represje Kolegia ...)
Uwagi: inf.: o pobiciu Jarosława Orlikowskiego w Mostowie koło Częstochowy w dniu 30 XII 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25808         

156.
Gdy funkcjonariusz się obraża. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 31-33. – (Represje...)
Uwagi: art.: sprawa Jana Gacy przed Sądem Rejonowym w Głogowie

A 415498 II RARA
A 415498 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25680         

157.
Gdzie ten areszt?. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 38
Uwagi: dok.: list do Naczelnika Dzielnicy Warszawa – Mokotów

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25843         

158.
Glob
Etyka po ministersku / Glob [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 19-20
Uwagi: art.: analiza etyki adwokackiej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25426         

159.
Głasnost i Pani Thather. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 34. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o migawce w telewizji radzieckiej ze spotkania Thather z Wałęsą w dniu 4 XI 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25777         

160.
Gorąca linia Warszawa-Bukareszt. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 35
Uwagi: inf.: przedruk z nr 63/89 Informacji KIiP NSZZ "S"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25887         

161.
Gorbaniewska Natalia
Psychiatria jako narzędzie represji / Natalia Gorbaniewska. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 22-23
Uwagi: art.: represje psychiatryczne w ZSRS

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25706         

162.
Górnicy znów w kopalniach. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 33. – (Niepotrzebni Wracają)
Uwagi: art.: przywrócenie do pracy górników po strajkach sierpniowych na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Mysłowicach z dnia 07 XII 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25829         

163.
Groźny dla sojuszy. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 25
Uwagi: art.: o zakazie wstępu Zbigniewa Romaszewskiego do Moskwy na obrady Fundacji Przeżycia i Rozwoju

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25770         

164.
Grzechy główne. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 44. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: stan sądownictwa w ZSRS

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25476         

165.
Hipnotyzerzy z SB. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 34-35. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o badaniach nad zastosowaniem hipnozy i narkoanalizy

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25465         

166.
"Humanitarna" manipulacja. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 3-4
Uwagi: art.: dotyczy zwalniania więźniów politycznych, akcja podjęta w listopadzie 1985 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25359         

167.
Humor sali sądowej. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 40-41. – (Felietony)
Uwagi: fel.: anegdoty z sali sądowej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25484         

168.
I. L.
Rok-nie wyrok / I. L.. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 26-27. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: proces Krzysztofa Wolfa

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25500         

169.
Instrukcja Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 8-10
Uwagi: dok.: Instrukcja 01 Dyrektora Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z dnia 15 VI 1971 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania kary śmierci, rejonizacji zakładów karnych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25757         

170.
J.D.
Nawet zwierzęta demonstrują / J.D. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 38-39. – (WiP Ochrona Środowiska)
Uwagi: art.: akcja protestacyjna członków ruchu WiP przeciw budowie elektrowni atomowych w Polsce

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25472         

171.
Jan Paweł II
Orędzie Ojca Świętego do więźniów : 16 V 1985 r., Bruksela / Jan Paweł II. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 1-2
Uwagi: dok.: orędzie do więźniów wygłoszone podczas wizyty papieskiej w Belgii

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25651         

172.
Jeden esbek powiedział, że. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 33. – (Represje Sądy...)
Uwagi: inf.: przedruk z nr 64/89 Informacji KIiP NSZZ "S"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25885         

173.
Jerzy Wolf w obronie syna. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 39. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: skarga Jerzego Wolfa do Ministra Spraw Wewnętrznych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25593         

174.
Jest człowiek znajdzie się paragraf. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 30. – (Represje Sądy...)
Uwagi: inf.: przedruk z nr 64/89 Informacji KIiP NSZZ "S"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25879         

175.
Kadra w wazelinie. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 36. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o obradach Komitetu Dzielnicowego PZPR w MSW

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25835         

176.
Kałym i współczesność. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s.66. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: wiadomości z Turkmeńskiej SSR

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25626         

177.
Kazalnica, albo katedra. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 43-45. – (Represje...)
Uwagi: art.: zwolnienie z pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej Stanisława Żaka. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Zdzisława Czarnego, którego prawidłowe imię Zdzisław zmieniono na błędne: Jan.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25662         

178.
Kijem go i pałką. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 30-31. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: proces przed Sądem Rejonowym w Tczewie przeciwko Bogusławowi Szybalskiemu, działaczowi "Solidarności", w art. przekształcono nazwisko adwokata Piotra Mańki-Winieckiego, błędnie podając P. Mańska-Winiecki

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25506         

179.
Kijem i pałką. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 25. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: sprawa Bogusława Szybalskiego, członka Komisji Krajowej "Solidarności"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25394         

180.
Klub imienia J. Strzeleckiego. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 35 . – (Samo Życie)
Uwagi: inf.: powstanie na Uniwersytecie Warszawskim klubu dyskusyjnego im. Jana Strzeleckiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25739         

181.
Klub więźnia granic. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 31-32. – (Represje Sądy...)
Uwagi: inf.: przedruk z nr 64/89 Informacji KIiP NSZZ "S"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25884         

182.
"Kłamstwo be..." . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 43. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: rola ZSRS w "kryzysie karaibskim"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25430         

183.
Kochajmy się, kombatanci. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 33. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o spotkaniu weteranów radzieckich z Afganistanu i amerykańskich weteranów wojny w Wietnamie w Moskwie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25775         

184.
Kolejka przed tym murem. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 39. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o sytuacji zakładów karnych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25569         

185.
Komenda grozy. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 18–19. – (Represje Kolegia ...)
Uwagi: art.: komenda RUSW w Kutnie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25804         

186.
Komisja ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 2
Uwagi: dok.: wykaz członków Komisji. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25358         

187.
Komisja ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 2
Uwagi: dok.: wykaz członków Komisji. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25435         

188.
Komisja ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 2
Uwagi: dok.: wykaz członków Komisji. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25487         

189.
Komisja ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV)
Uwagi: dok.: lista członków komisji. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25543         

190.
Komisja ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 2
Uwagi: dok.: wykaz członków Komisji. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25544         

191.
Komisja ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 2
Uwagi: dok.: lista członków komisji. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25581         

192.
Komisja ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI)
Uwagi: dok.: lista członków komisji. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25649         

193.
Komisja ds. Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 2
Uwagi: dok.: wykaz członków Komisji. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25693         

194.
Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 2, 43
Uwagi: dok.: wykaz członków Komisji. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25687         

195.
Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 2
Uwagi: art.: wykaz członków Komisji Interwencji i Praworządności. - W art. zniekształcono prawidłowe dane Andrzeja Milczanowskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Mielczanowski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Moniki Urszuli Borowskiej-Kolankiewicz, której drugie imię pominięto, a nazwisko skrócono do: Kolankiewicz.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25754         

196.
Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 2, 51
Uwagi: art.: wykaz członków Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". - W art. zniekształcono prawidłowe dane Ryszarda Matusiaka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Matusik. - W art. zniekształcono prawidłowe dane Andrzeja Milczanowskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Mielczanowski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Moniki Urszuli Borowskiej-Kolankiewicz, której drugie imię pominięto, a nazwisko skrócono do: Kolankiewicz.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25780         

197.
Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 2, 39
Uwagi: art.: wykaz członków Komisji Praworządności. - W art. zniekształcono prawidłowe dane Ryszarda Matusiaka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Matusik. - W art. zniekształcono prawidłowe dane Andrzeja Milczanowskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Mielczanowski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Moniki Urszuli Borowskiej-Kolankiewicz, której drugie imię pominięto, a nazwisko skrócono do: Kolankiewicz.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25785         

198.
Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 2, 61. – (Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność")
Uwagi: inf.: składy KIiP w poszczególnych miejscowościach w kraju. - W art. zniekształcone zostały dane Andrzeja Milczanowskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Mielczanowski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Marka Redka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Redko. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane osoby Joachima Pawliczeka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Pawliczak. - W art. zniekształcono prawidłowe dane Ryszarda Matusiaka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Matusik. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Moniki Urszuli Borowskiej-Kolankiewicz, której drugie imię pominięto, a nazwisko skrócono do: Kolankiewicz.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25864         

199.
Komitet Helsiński w Polsce. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 15-17
Uwagi: art.: prace wykonywane w ramach Komitetu Helsińskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25645         

200.
Komunikat Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" : 23 X 1987 r., Warszawa. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 3
Uwagi: dok.: pomoc Komisji Interwencji i Praworządności ludziom zwolnionym z pracy

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25361         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm