a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 11


201.
Komunikat Komitetu Helsińskiego. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 17-18
Uwagi: dok.: komunikat Komitetu Helsińskiego, przyjęty na posiedzeniu z dnia 24 VII 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25647         

202.
Komunikat o nagrodach niezależnych dziennikarzy za 1987 r.. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 14-15
Uwagi: inf.: laureaci nagród niezależnych za rok 1987

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25642         

203.
Konsekwentny minister. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 53. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o tzw. ustawie epizodycznej z 10 V 1985 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25740         

204.
Konstruktor wyrzutni przed sądem. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 13-14
Uwagi: inf.: o procesie Piotra Rzewuskiego przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Pragi w dniu 4.04.1986

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25418         

205.
Kornel Morawiecki za grubym murem. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 35-36. – (Represje Kolegia... )
Uwagi: inf.: o interwencji Zbigniewa Romaszewskiego w sprawie Kornela Morawieckiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25588         

206.
Kowalski Krzysztof
"Gestapo tobą poniewiera" / Krzysztof Kowalski . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 23-24. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: pobicie Krzysztofa Kowalskiego podczas aresztowania przez ZOMO i MO

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25554         

207.
Krajobraz po strajkach. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 7-8
Uwagi: art.: represje wobec górników biorących udział w strajkach

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25699         

208.
Krauthammer Charles
Ułaskawienie jako wskaźnik tyranii / Charles Krauthammer . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 41-42
Uwagi: art.: "wskaźnik tirański" i "wskaźnik ułaskawienia"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25844         

209.
Krzysztof Wolf przed sądem. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 23-26. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: sprawa Krzysztofa Wolfa, działacza "Solidarności" przed Sądem Rejonowym w Częstochowie w grudniu 1987 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25499         

210.
Kto nam wlepi mandat?. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 49. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: instytucje uprawnione do wlepiania mandatów

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25634         

211.
Kto nie lubi socjalizmu. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 34. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: kierowanie na badanie psychiatryczne członków NSZZ "Solidarność"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25733         

212.
Kto tu rządzi?. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7 (20/21) (XI/XII). – s. 50. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: zadania członków Prezydium Rządu. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25853         

213.
Kto zatrudni doktora fizyki. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 34. – (Zwolnieni z pracy)
Uwagi: inf.: represje wobec Leszka Zaleskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25514         

214.
Ku czci 1-Maja : (w Warszawie). – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 41-42. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: rozprawy przed Kolegium ds. Wykroczeń za uczestnictwo w niezależnej manifestacji 1-majowej w Warszawie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25625         

215.
Kulecki Marian, Michalski Maciej
Listy do rzecznika prasowego Rządu Jerzego Urbana : 24 X 1986r., Skarżysko; 09 IX 1986, Warszawa / Marian Kulecki, Maciej Michalski. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 31-34
Uwagi: dok.: list otwarty Mariana Kuleckiego oraz list Macieja Michalskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25460         

216.
Kulecki Marian
Jak "żywiłem współwięźniów" : rozmowa z byłym więźniem kryminalnym / Marian Kulecki. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 20-23. – (Świat Więzień)
Uwagi: wywiad: warunki panujące w Zakładzie Karnym

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25666         

217.
L. E.
czy państwo prawa? / L. E. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 35-37. – (Z Prasy Radzieckiej)
Uwagi: art.: dyskusja na tematy gospodarcze, społeczne i polityczne przed XIX konferencją KPRZ

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25742         

218.
L. E.
"Diedy" i "koty" / L. E. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 27–28. – (Z Prasy Radzieckiej)
Uwagi: art.: znęcanie się nad żołnierzami w sowieckiej armii

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25772         

219.
L. E.
Ostatnie stadium komunizmu / L. E. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 44-46. – (Z Prasy Radzieckiej)
Uwagi: art.: zorganizowana przestępczość w ZSRS

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25848         

220.
L.E.
Kiedy sędzia płacze / L.E. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 47-49. – (Z Prasy Radzieckiej)
Uwagi: art.: przedruk z: "Ogoniok" 1989, nr 7 (W. Borodin)

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25896         

221.
L.E.
Rekiet / L.E. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 30–32. – (Z Prasy Radzieckiej)
Uwagi: art.: o przestępczości zorganizowanej w ZSRS. - Przedruk z: "Komsomolska Pravda" 1989, 18 I

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25826         

222.
Langer Jerzy
Komu na tym zależy / Jerzy Langer. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 15. – (Poczta Okrągłego Stołu)
Uwagi: kor.: list członka RKW Dolny Śląsk J. Langera do L. Wałęsy

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25870         

223.
Laurka dla posłusznego. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 26
Uwagi: inf.: o przejściu na emeryturę prezesa Sądu Najwyższego Włodzimierza Berutowicza

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25613         

224.
Lekarz i jego cień (c. d). – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 45-47 . – (Represje...)
Uwagi: art.: proces Stefana Kucharzewskiego przed Sądem Rejonowym oraz Sądem Wojewódzkim w Lublinie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25664         

225.
Lekarz i jego cień (c.d). – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 34. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: sprawa Stefana Kucharzewskiego, zwolnionego z pracy w przychodni w Świdniku

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25735         

226.
Lepiej późno niż wcale. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 44. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: prawo w ZSRS o zaskarżaniu sprzecznych z prawem decyzji administracyjnych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25478         

227.
Lesz A.
Amnesty International-86 / A. Lesz [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 35-36. – (Felietony)
Uwagi: fel.: opublikowanie Raportu Amnesty International we wrześniu 1987 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25417         

228.
Lesz A.
Polsko-niemiecki spór o granicę morską / Lesz A. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 56-58
Uwagi: art.: problem graniczny z NRD

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25614         

229.
Liczny mówią. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 15. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: statystyka zatrzymanych, sądzonych przez kolegia od 16 VIII 1988 r. do 31 I 1989 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25797         

230.
List do Sejmu PRL : wrzesień 1986 r., Stalowa Wola. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 17-18
Uwagi: dok.: list w sprawie tworzenia związków zawodowych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25442         

231.
Lista członków podzespołu strony solidarnościowo-opozycyjnej do spraw reformy prawa i sądów. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 4
Uwagi: inf.: lista członków podzespołu do spraw reformy prawa i sądów ze strony opozycji

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25866         

232.
Łapanka na wiernych. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 26. – (Kolegia Represje...)
Uwagi: inf.: zatrzymania osób udających się do Warszawy na spotkanie Jana Pawła II

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25398         

233.
Łopuszyńska Jolanta
Dziennikarskie srebrniki / Mrówa [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 32-35. – (Felietony)
Uwagi: fel.: wprowadzanie nowych kryteriów oceny pracy dziennikarzy. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 452

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25416         

234.
M. F.
Sutanna ks. Jerzego zwrócona Kościołowi / M. F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 35
Uwagi: inf.: o postanowieniu Sądu Najwyższego o zwróceniu z depozytu sutanny ks. Popiełuszki

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25586         

235.
M.F.
Kolegia i normalizacja / M.F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 13-14. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: działalność kolegiów po nowelizacji kodeksu do spraw wykroczeń

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25549         

236.
Marczuk Stanisław et al.
W obronie 14-tu uwięzionych : 09 III 1987 r., Warszawa / Stanisław Marczuk et al.. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 9-13
Uwagi: dok.: list do Rady Państwa PRL w obronie uwięzionych. - W art. zniekształcono prawidłowe dane Tomasza Łupanowa, którego imię zmieniono na błędne: Tadeusz. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Stanisława Handzlika, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hanzlik. - W art. zniekształcone zostały dane Zbigniewa Rosiaka, którego nazwisko podano błędnie jako Roszak.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25548         

237.
Marek Czachor na wolności. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 36-37. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: inf.: proces Marka Czachora, działacza WiP za odmowę służby wojskowej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25519         

238.
Matce-Polce. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 29-30. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: proces Hanny Łukowskiej-Karniej, działaczki "Solidarności Walczącej" przed Sądem Rejonowym Wrocław-Krzyki. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Andrzeja Kaucza, którego imię pominięto, a nazwisko zmieniono na błędne: Kałcz.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25505         

239.
Matematyczka źle widziana. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 22–24
Uwagi: art.: relacja z procesu nauczycielki Małgorzaty Mutrynowskiej przed Sądem Pracy w Warszawie w dniach od 16-30 IX 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25768         

240.
Michalkiewicz Stanisław
Wolność obywatelska czy samowola władzy? / Andrzej Stanisławski [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 17-20. – (O Prawach Obywatela)
Uwagi: art.: prawo zrzeszania się w polskim ustawodawstwie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25565         

241.
Miecz Damoklesa nad głową prezesa. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 41-42 . – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: o represjach wobec Stefana Bratkowskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25597         

242.
Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka w Krakowie. – Prawo i Bezprawie (Warszawa)1988, nr 4(17). – s. 3-4
Uwagi: art.: ogłoszenie na temat zaplanowanej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25639         

243.
Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka w oczach gościa : Zakątek "wolnej Polski". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 25–27
Uwagi: art.: opis pobytu J. Murchavika na krakowskiej Konferencji Praw Człowieka w Mistrzejowicach, zamieszczony w "The American Spectator" w listopadzie 1988 r. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Josepha Lane'a Kirklanda, którego imię zmieniono na błędne: Lane.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25771         

244.
Mięso dla swoich. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 35. – (Samo Życie)
Uwagi: inf.: skarga Sylwestra Andrzeja Pogorzelca na praktyki Miejskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Zabrzu

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25737         

245.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Akademicy za demokratyzacją systemu karnego / Red. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 25
Uwagi: art.: umarzanie spraw przez prokuraturę. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 533

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25448         

246.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Bezkarny zabójca? / Red. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 23
Uwagi: inf.: o tragicznej śmierci Krystyny Słomki. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 533. W art. zniekształcono nazwisko Zygmunta Zygadły, błędnie podając Zegadło.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25445         

247.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Bicz z trzciny, paciorek dla dziewczyny / Lilka [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 41-42. – (Felietony)
Uwagi: fel.: zarządzenie Ministra Handlu Zagranicznego nr 260 z 11 XII 1985 r. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 382

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25485         

248.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Cenzura w opałach / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 49. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: cenzura w ZSRS. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25852         

249.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Cytat tygodnia / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 50. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o liście otwartym do M. F. Rakowskiego. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25857         

250.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Czujność a pierestrojka / Red. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 43. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat stalinowskich przepisów rewidowania obywateli radzieckich

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25432         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm