a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 11


51.
Dintojra w kopalni w Bełchatowie. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III-IV). – s. 27-29. – (Ruch Związkowy "Solidarność")
Uwagi: art.: represje wobec działaczy "Solidarności" w Kopalni Bełchatów

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25580         

52.
Długie życie epizodu. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 9-14
Uwagi: art.: uchwalenie przez Sejm dnia 17 XI 1988 r. "Ustawy o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25641         

53.
Dokument "Pokój i Prawa Człowieka" : fragment. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 15. – (WiP)
Uwagi: dok.: zobowiązanie do walki o godność ludzką

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25661         

54.
"Dolmel" albo piekło kobiet. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 32-35. – (Ruch Związkowy "Solidarność")
Uwagi: art.: ciężkie warunki pracy w zakładach "Dolmel" we Wrocławiu

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25584         

55.
Domagamy się zmian. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 16 . – (Represje Kolegia ...)
Uwagi: art.: głos środowiska naukowego związany z nowelizacją systemu karnego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25799         

56.
Dowód noś przy pogodzie. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 53-54. – (Represje)
Uwagi: inf.: o pobiciu w Warszawie Grzegorza Stępnia przez ZOMO za brak dowodu osobistego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25672         

57.
Dożywocie dla Fidela. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 34. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: kubański kodeks karny

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25464         

58.
Drugi akt procesu Krzysztofa Wolfa. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 38-39. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: proces Krzysztofa Wolfa, działacza "Solidarności" przed Sądem Wojewódzkim w Częstochowie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25591         

59.
Duda Roman et al.
List do Wojciecha Jaruzelskiego : grudzień 1986 r., Wrocław / Roman Duda et al.. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 26-27
Uwagi: dok.: dotyczy stosowanych restrykcji paszportowych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25517         

60.
Dutkiewicz Marian
List... : 24 VI 1988 r., Bydgoszcz. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 37-39. – (WiP...)
Uwagi: dok.: list z prośbą o powołanie komisji lekarskiej dla zbadania Sławomira Dutkiewicza

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25657         

61.
Dwa lata bez pracy. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 27. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: zwolnienie z pracy Wiesława Stojanowskiego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25400         

62.
Dwa lata i trzy miesiące. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 37. – (Wolność i Pokój)
Uwagi: inf.: proces Sławomira Dutkiewicza, działacza WiP przed Izbą Wojskową Sądu Najwyższego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25521         

63.
Dziesiąta rocznica. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 21
Uwagi: inf.: na temat dziesiatej rocznicy śmierci Stanisława Pyjasa

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25603         

64.
E.
Zakazane spotkanie / E. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 10-14. – (WiP...)
Uwagi: art.: seminarium ruchu "Wolność i Pokój" w dniach 7-9 05 1987 r. w Warszawie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25656         

65.
Edelman Marek et al.
Komunikat / Marek Edelman et al.. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 19
Uwagi: dok.: uchwały posiedzenia grupy roboczej do spraw Funduszu Społecznego "Solidarności" z dnia 10 X 1987 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25386         

66.
Esbeckie oko. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 8-9
Uwagi: inf.: o procesie Grzegorza Kota, Bogusława Andruchowicza i Wandy Antosiewicz przed Sądem Rejonowym w Toruniu, oskarżonych za posiadanie urządzeń poligraficznych bez zezwolenia

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25381         

67.
Esbek przez trzy pomnożony. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 33-34. – (Represje...)
Uwagi: art.: sprawa Pawła Mikłasza przed Kolegium ds. Wykroczeń

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25683         

68.
F.S.
Sprawcy są wciąż nieznani / F.S. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 24-25
Uwagi: art.: informacja o zbliżającym się zakończeniu kary więzienia odbywanej przez W. Chmielewskiego, współsprawcy porwania i zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25875         

69.
F.W.
Międzyrzecz nie chce być skażony / F.W. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 35-3. – (WiP Ochrona Środowiska)
Uwagi: art.: protesty mieszkańców Międzyrzecza w związku z projektem zlokalizowania śmietniska odpadów radioaktywnych

A 415498 III RARA
U 440261 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25470         

70.
Falandysz Lech
Dwie wizje prawa / Lech Falandysz . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 5-9
Uwagi: art.: ścieranie się dwóch modeli prawa w Polsce

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25788         

71.
Falandysz Lech
Lech Falandysz o zgromadzeniach dziś i jutro / Lech Falandysz. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 19-21
Uwagi: art.: refleksje L. Falandysza na temat różnych wizji reformy prawodawstwa

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25873         

72.
Falandysz Lech
Na marginesie pewnego raportu : (wrogowie i wybawiciele) / F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 27-30
Uwagi: art.: analiza "Raportu o stanie przestępczości i podstawowych kryminogennych zjawiskach patologii społecznej". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 179

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25615         

73.
Falandysz Lech
Pasożyci - problem czy imaginacja? / F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 20-23
Uwagi: art.: wyniki badań nad stosowaniem ustawy z dnia 26 X 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 179

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25710         

74.
Falandysz Lech
Pierestrojka w prawie karnym / F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 16-17. – (O Prawach Obywatela...)
Uwagi: art.: powołanie w listopadzie 1987 Komisji ds. Reformy Prawa Karnego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 179

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25446         

75.
Falandysz Lech
Prawo karne jako instrument władzy / F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 6-10
Uwagi: art.: zarys historii prawa karnego w PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 179

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25654         

76.
Falandysz Lech
Prawo o cenzurze / Jurysta [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 8-10
Uwagi: art.: o obowiązującej ustawie o cenzurze. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 301

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25412         

77.
Falandysz Lech
Telefon 997 / F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 30-32. – (Felietony)
Uwagi: fel.: nowy program telewizyjny ukazujący pracę MO. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 179.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25413         

78.
Falandysz Lech
W kręgu kryminologii radykalnej / Lech Falandysz . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 30
Uwagi: fel.: cytat wypowiedzi Lecha Falandysza

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25676         

79.
Falandysz Lech
W tyglu kolegiów / F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 12-14. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: o ustawie z 24 X 1986 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o wykroczeniach. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 179

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25502         

80.
Falandysz Lech
Z pola walki o reformę prawa karnego / L.F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 5-7
Uwagi: art.: o konieczności pozytywnych przemian w systemie wymiaru sprawiedliwości

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25787         

81.
Falandysz Lech
Zakazane słowa / F. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 26-29
Uwagi: fel.: badania na temat ingerencji cenzorskich

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25556         

82.
Falkowska Wanda
Pracownicy i paragrafy / Wanda Falkowska . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 10-13
Uwagi: art.: nowy projekt nowelizacji prawa pracy

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25796         

83.
Falkowska Wanda
A w NRD wciąż mróz / Ava [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 44-47. – (Co nowego za granicą)
Uwagi: art.: na temat sytuacji więźniów politycznych w NRD

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25895         

84.
Falkowska Wanda
Amnestia i co dalej? / Jeremi Jesion [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 11-17
Uwagi: art.: o aktach prawnych i amnestiach w stosunku do więźniów politycznych. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25441         

85.
Falkowska Wanda
Amnesty International o prawach człowieka w Polsce / AVA [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 38-39
Uwagi: art.: łamanie praw człowieka w Polsce w 1987 r. opisane w sprawozdaniu organizacji Amnestia Międzynarodowa za rok 1988. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25839         

86.
Falkowska Wanda
Bez używania siły / Henryk Rot [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 24-26
Uwagi: wywiad: rozmowa z Ernestem Juanem Mendezem - dyrektorem American Watch

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25709         

87.
Falkowska Wanda
Bilon bez pokrycia i prawo zgodne z wolą ludu / On [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 64-70 . – (Przegląd Prasy Naziemnej)
Uwagi: art.: działalność administracji państwowej na łamach prasy legalnej. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25682         

88.
Falkowska Wanda
Co się nam wbija w emocje? / on [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 32–34
Uwagi: art.: przegląd prasy krajowej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25828         

89.
Falkowska Wanda
Co wolno Polakom? / Jeremi Jesion [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 1-4
Uwagi: art.: o braku poczucia bezpieczeństwa w polskim społeczeństwie. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25545         

90.
Falkowska Wanda
Czekając na prawo o stowarzyszeniach / Wanda Falkowska. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 8-11
Uwagi: art.: projekt prawa o stowarzyszeniach

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25700         

91.
Falkowska Wanda
Czekając na rzecznika / Henryk Rot [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 8-12. – (O Prawach Obywatela...)
Uwagi: art.: o utworzeniu stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich i jego kompetencjach. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25440         

92.
Falkowska Wanda
Człowiek i jego prawa / W. M. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7 (20/21) (XI/XII). – s. 14-16
Uwagi: art.: obchody czterdziestej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 10 XII 1988 r. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25798         

93.
Falkowska Wanda
Czy te usta mogą kłamać? / Kamil Fabian [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 17-22. – (O Prawach Obywatela)
Uwagi: art.: sprawa Jerzego Urbana przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie o naruszenie praw osobistych. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25449         

94.
Falkowska Wanda
Czy więzień to też człowiek : Przegląd prasy naziemnej / On [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 25-28. – (Świat Więzień)
Uwagi: art.: stan przestępczości oraz warunki w więziennictwie. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25670         

95.
Falkowska Wanda
Czym zajmuje się wiceminister / Ava [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 27-28. – (Represje Kolegia... )
Uwagi: inf.: rewizja nadzwyczajna wniesiona przez Jana Brola. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25404         

96.
Falkowska Wanda
Dintojra / Henryk Rot [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 7-9
Uwagi: art.: proces Piotra Siedlińskiego i Adama Hodysza przed Sądem Wojewódzkim w Słupsku oraz przed Sądem Najwyższym. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25368         

97.
Falkowska Wanda
Głosowania nie było / Wanda Falkowska. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 5-8
Uwagi: fel.: relacja z rozmów okrągłego stołu przy podstoli ku do reform prawa i sądów

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25867         

98.
Falkowska Wanda
Istnienie znaczy protest / Stanisław Felix [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 5-9
Uwagi: wywiad: rozmowa z prezydentem Rządu Polskiego na uchodźctwie Kazimierzem Sabattem . - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Archibalda Clark-Kerr’a, którego imię pominięto a nazwisko zmieniono na błędne: Clark Kerr.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25698         

99.
Falkowska Wanda
Jest człowiek – znajdzie się paragraf / AVA [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 17–18 . – (Represje Kolegia ...)
Uwagi: art.: o wyroku kolegium wydanym w sprawie Tadeusza Jedynaka w Jastrzębiu Zdroju z dnia 16 XII 1988 r. oraz postępowaniu prokuratorskim wszczętym we wrześniu 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25803         

100.
Falkowska Wanda
Jesteśmy apolityczni i bezstronni / Jesion Jeremi [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 27–29
Uwagi: wywiad: z Anne Burley. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25822         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm