a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Prasa Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność" \ Czasopisma


1.
Biuletyn Informacyjny Hutników : Sekcja Informacji KRH NSZZ "S" Kombinatu HiL / Sekcja Informacji KRH NSZZ "S" Kombinatu HiL. – [R.1:] 1980, nr 1 (25 XI) - R.2: 1981, nr 10(40) (21 XI). – 21 cm
Uwagi: Tyg. - Offset. - W nr 22/23 i 25 : Informator Związkowy. - Od 1981, nr 1(31) Obserwator Robotniczy : biuletyn informacyjny Komisji Robotniczej Hutników : 30 cm. - Od nr: 10(40) : biuletyn informacyjny Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność". - Red.: nr 1: Anna Gorazd, Jan Ciesielski, Andrzej Hudaszek, Marian Mirowski, Krzysztof Naruszewicz. – Nr 2: w składzie te same osoby, Andrzej Hudaszek (red. nacz.), Krzysztof Naruszewicz (red. odp.) i Marian Mirowski (red. tech.); od 23 nr: Stanisław Handzlik (wiceprzewod. ds. informacji), Jerzy Piekarski (red. wyd.), Marian Mirowski (red. tech.); od nr 25 (8 V): Stanisław Handzlik (red. nacz.), Czesław Szewczuk, Krzysztof Sajboth, Marian Mirowski (red. tech.); od nr 1(31): Stanisław Handzlik (red. odp.), Jerzy Piekarski (red. nacz.), Marian Mirowski (red. tech.). - Nr 25 (z 16 V) to właśc. nr 26/27/28. - Nakład : do 5000 egz. - Druk.: Drukarnia Zakładowa HiL (od nr 1(31): własna poligrafia KRH). - Ingerencje dyrekcji HiL: w nr 19: wycięty fragment z "Przemówienia sztokholmskiego" Cz. Miłosza, uzupełniony wkładką odbitą na powielaczu białkowym (inc.: Unoszeni przez ruch technologicznej przemiany..., exp.: ...w wyniku tajnych klauzul do układu z 1939 roku); w nr 22 (10 IV): „białe plamy” po usunięciu tekstu J. Kuronia niedopuszczonego do druku przez asystenta dyrektora naczelnego: Ryszarda Kaczora. - Proj. IPN

Bibl.: 1. Konderak 95; BN-b; 2. Supruniuk 154

A 417117 III RARA
[R.1:] 1980, nr 1-11
R.2: 1981, nr 12-30, 1(31)-10(40) + wyd. spec. 28 VII, 1-15 XI

442062 III RARA
[R.1:] 1980, nr 1-11
R.2: 1981, nr 12-30, 1(31)-3(33), 4/5(35)-10(40) + wyd. spec. 28 VII,
1-15 XI

DC 2423 III
[R.1:] 1980, nr 1-11
R.2: 1981, nr 12-30, 1(31) - 10(40) + wyd. spec. 28 VII, 1-15 XI

BN P.500305 Chr A
1980, nr 1-11 + wkł.
1981, nr 12-14/15, 17, 19, 22-30 + wyd. spec. 28 VII

BN P.521925 Chr A
1981, nr 2(32)-7(37)

BN P.94924 IIegz
1980, nr 3-9/10
1981, nr 12-14/15, 23-30 + wyd. spec. 28 VII

BN P.803464 IIegz
1981, nr 6(36)

BN P.94925 IIIegz
1980, nr 3, 7-8
1981, nr 13, 23-29 + wyd. spec. 28 VII

M-ws
1980, nr 2, 4-7, 9-10
1981, nr 12, 13, 17-29, 2(32)-3(33)

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/25435/edition/21839/content
 DO GÓRY   ID: 787         

2.
Biuletyn Informacyjny Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy Hucie im. Lenina w Krakowie / Komitet Obrony Więzionych za Przekonania w Kombinacie Hucia im. Lenina. – 1981, nr 1 (V). – 21 cm
Uwagi: Offset. - Biuletyn stanowi integralną całość Biuletynu Informacyjnego "Hutników" NSZZ "Solidarność" [inf. z nr.] - Jan Ciesielski, Stanisław Handzlik, Andrzej Hudaszek, Anna Gorazd, Stefan Jurczak - Proj. IPN

Bibl.: 1. Konderak 107; BN-b

A 415070 II RARA
1981, nr 1 (V)

U 440036 II RARA
1981, nr 1 (V)

DC 035 II
1981, nr 1 (V)
BN P.500198 Chr A
[1981]:nr 1

BN P.94418 IIegz
[1981]:nr 1

BN P.94419 IIIegz
[1981]:nr 1

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/25473/edition/21877/content
 DO GÓRY   ID: 788         

3.
Biuletyn Informacyjny Komitetu Założycielskiego Niezależnych, Samorządnych Związków Zawodowych Stoczni Gdańskiej im. Lenina : solidarność i rozwaga / Komitet Założycielski NSZZ Stoczni Gdańskiej . – 1980, nr 1 (16 IX) - 1981, nr 28 (23 II). – 21 cm
Uwagi: Niereg. - Off. - od nr 26: red.: Jacek Merkel, Roman Pieńkowski, Andrzej Turek. - Off. z maszyn. - Cd.: Rozwaga i Solidarność Proj. IPN

Bibl.: 1. Konderak 113; BN-b; 2. Supruniuk 167

A 415071 II RARA
1980, nr 1-22
1981, nr 23, 25-28

U 440040 II RARA
1980, nr 1-16, 18, 20-21
1981, nr 23k, 28

DC 028 II
1980, nr 1-10, 14-16, 19, 21

AKKS/347/74/53
1980, nr 1-22
1981, nr 23-29

K 102_416
1980, nr 15
BN P.500167 Chr A
1980, nr 1-22
1981, nr 23-29

BN P.94384 IIegz
1980, nr 1-22
1981, nr 23, 25-28

BN P.94385 IIIegz
1980, nr 1-22
1981, nr 23, 26-28

M-ws
1980, nr 1-22
1981, nr 23-29

SWS IX/1
1980, nr 9

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/27355/edition/23103/content
 DO GÓRY   ID: 9270         

4.
Biuletyn Informacyjny Zarządu Fabrycznego NSZZ "Solidarność" w Zakładach Mechanicznych "Ursus" / Zarząd Fabryczny NSZZ Solidarność Zakładów Mechanicznych "Ursus". – 1981, nr 3 (8 IV) - nr 22 (25 XI). – 21 cm
Uwagi: Niereg. - Off. - Od nr 3: sekretarz red.: Z. Gutowski. - Od nr 18/19* red.: J. Bielec (z-ca red. nacz.), W. Bocheński (red. nacz.), B. Jagodziński, E. Korzeb, M. Kowalewski, A. Krzepkowski, J. Liczkowski, P. Murza-Mucha, B. Nowakowski, M. Piwowarczyk, R. Postek. - Od 1981, nr 8: druk Region Mazowsze. - Tyt. w kolofonie: BI. - Nr 10: Ursus : czerwiec 1976 [broszura]. - Off. z maszyn. - Do użytku wewnątrzzwiązkowego - Nakład 3000-6000 egz. - Proj. IPN

Bibl.: 1. Konderak 165; BN-b; 2. Supruniuk 215

A 415095 II RARA
1981, nr 3-5/6, 9-11, 13-14, 18/19-22 + wyd. spec. 1(4 VIII)

BN P.521335 Chr A
1981, nr 3-11, 16, 18/19-22 + wyd. spec. postrajkowe (2 IV) + wyd. spec. (13 VI) + wyd. spec. 1 (4 VIII)

BN P.88957 IIegz
1981, nr 4-7, 9-11, 21-22 + wyd. spec. 1 (4 VIII)

BN P.88958 IIIegz
1981, nr 7, 9-11, 22 + wyd. spec. 1 (4 VIII)

SWS III/2
1981, wyd sp. 13 VI, nr 16

M-ws
1981, nr 4-6, 8-11, 15, 21

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/27163/edition/22915/content
 DO GÓRY   ID: 9319         

5.
Biuletyn Informacyjny / Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" OZOS [Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych] "Stomil". – 1980, nr 2(17 XII) - . –
Uwagi: Zob. Karta (AS/0050): 1980: nr 2-3/4; 1981, 1(5), 17(21) - Red. odpowiedzialny: Ryszard Janik - Motto: - "Który skrzywdziłeś człowieka prostego śmiechem nad krzywdą jego wybuchając... Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić - narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy". Czesław Miłosz - Adres red.: ul. Zwycięstwa 71, 10-449 Olsztyn - Nakład 150-200 egz. - Od nr 8=12(1981) Do użytku wewnętrznego - Proj. IPN


Bibl.: 1. BN-b; 2. Supruniuk 134
BN P.500165 A Chr
1980 nr 2, 3/4
1981 nr 1(5)-7(11), 9(13)-11(15), 13(17)-14(18), 18(22)-23(27), 25(29)-27(31), 29(33)

BN
1980, nr 2, 3/4
1981, nr 1(5), 2(6), 4(8)5(9),10(14), 11(15),20(24)
 DO GÓRY   ID: 29811         

6.
Biuletyn Zjazdowy / "Rozwaga i Solidarność" ; NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej. – 1981, nr 3 (30 IX). – 21 cm
Uwagi: Red.: Jagoda Piątkowska, Tomasz Moszczak. - Numery "Biuletynu Zjazdowego" stanowiły wydania specjalne czasopisma "Rozwaga i Solidarność" (wg relacji T. Moszczaka). - Proj. IPN

A 415555 II RARA
1981, nr 3
BN P. 530355 Chr A
1981: nr 4
M-ws
1981, nr 1, 3-4, 9
 DO GÓRY   ID: 14707         

7.
Hutniczy Kurier Strajkowy / "Solidarność" Huta "Małapanew" Ozimek. – 1981, nr 1 (27 III) - nr 4 (1 IV). – 21 cm
Uwagi: Niereg - Red. tech. E. Gajda. - Nakład: 2000 egz. - Off. z maszyn. - CDCN Dig0038: kopie cyfrowe z egz. z redakcji czasop. - Proj. IPN

Bibl.: 1. BN-b

A 415242 II RARA
1981, nr 4

CDCN_Dig_0038
1981, nr 1-4
BN P.510.285 Chr A
1981, nr 1
 DO GÓRY   ID: 6640         

8.
Informacje / NSZZ "Solidarność" Komisja Zakładowa Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. – 1981, [b. nr] 24 VII - 1981, [b. nr] 17 VIII. –
Uwagi: Niereg.- Offset. - Pismo bez numeracji, oznaczone datowaniem - Od [nr](17.08.1981 pt. Informacja / NSZZ "Solidarność", Komisja Zakładowa Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego - Uchwała Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego (28 lipca 1981 r.) - Proj. IPN

Bibl.: 1. BN-b

A 415257 II RARA
1981, [b. nr] 24 VII, 17 VIII

440129 II RARA
1981, [b. nr] 24 VII
 DO GÓRY   ID: 6664         

9.
Informator Związkowy / Krajowa Sekcja Hutnicza NSZZ "Solidarność" ; Kombinat Huta im. Lenina. – 1981, nr 1 (12 VI) - 1981, nr 4 (14 VIII). – 21 cm
Uwagi: Niereg. - Office. - Red.: Zbigniew Horski (Huta im. B. Bieruta, Częstochowa). - Proj. IPN

A 415445 II RARA
1981, nr 1-4

440421 II RARA
1981, nr 1, 3

DC 160 II
1981, nr 1, 3k


BN
1981, nr 1, 2
 DO GÓRY   ID: 3266         

10.
Informator Związkowy / NSZZ "Solidarność" Huta im. Lenina. – 1981, [ok. 25-29 IV] - [16-30 XI]. – 21 cm
Uwagi: Dwytyg. - Offset. - Numeracja umowna. - Nr [4]: Komisja Robotnicza Hutników NSZZ "Solidarność" Huta im. Lenina, red.: Sekcja Informacji KRH. - Nr [5]: Huta im. Lenina Kraków. - Od nr 1-15 VIII: Komisja Robotnicza Hutników Kombinatu Huta im. Lenina. - Pierwsze osiem numerów bez daty wyd., które oznaczone zostały skrajnymi, możliwymi datami edycji oraz incipitami pierwszych artykułów. - Na potrzeby dig. wprowadzono sztuczną numerację. - Proj. IPN

Bibl.: 1. BN-b

A 415279 II RARA
1981, [b. nr] [1 - ok. 25-29 IV, inc.: Sekcja socjalno-bytowa...], [2 - ok. 5-10 V, inc.: W związku z licznymi...], [3 - ok. 30 V - 3 VI, inc.: W związku z problemami...], [4 - ok. 26-27 VI, inc.: Delegaci NSZZ "Solidarność"...], [5 - ok. 28-29 VI, inc.: KRH NSZZ "Solidarność"...], [6 - ok. 15-22 VII, inc.: 1) Powołać zespół...], [7 - ok. 29 VII, inc.: Uchwałą Komisji...], [8 - po 30 VII, inc.: Na posiedzeniu KRH...], [9] 1-15 VIII, [10] 15-20 VIII, [11] 15-20 IX, [12] 22-26 IX, [13] 1-11 X, [14] 17-23 X, [15] 16-30 XI

440140 II RARA
1981, [b. nr] [1 - ok. 25-29 IV, inc.: Sekcja socjalno-bytowa...], [2 - ok. 5-10 V, inc.: W związku z licznymi...], [3 - ok. 30 V - 3 VI, inc.: W związku z problemami...], [4 - ok. 26-27 VI, inc.: Delegaci NSZZ "Solidarność"...], [5 - ok. 28-29 VI, inc.: KRH NSZZ "Solidarność"...], [6 - ok. 15-22 VII, inc.: 1) Powołać zespół...], [7 - ok. 29 VII, inc.: Uchwałą Komisji...], [8 - po 30 VII, inc.: Na posiedzeniu KRH...], [9] 1-15 VIII, [10] 15-20 VIII, [11] 15-20 IX, [12] 22-26 IX, [13] 1-
11 X, [14] 17-23 X, [15] 16-30 XI
DC 108 II
1981, [b. nr] [1 - ok. 25-29 IV, inc.: Sekcja socjalno-bytowa...], [2 - ok. 5-10 V, inc.: W związku z licznymi...], [3 - ok. 30 V - 3 VI, inc.: W związku z problemami...], [4 - ok. 26-27 VI, inc.: Delegaci NSZZ "Solidarność"...], [5 - ok. 28-29 VI, inc.: KRH NSZZ "Solidarność"...], [6 - ok. 15-22 VII, inc.: 1) Powołać zespół...], [7 - ok. 29 VII, inc.: Uchwałą Komisji...], [8 - po 30 VII, inc.: Na posiedzeniu KRH...], [9] 1-15 VIII, [10] 15-20 VIII, [11] 15-20 IX, [12] 22-26 IX, [13] 1-11 X, [14] 17-23 X, [15] 16-30 XI

BN P.500307 Chr A
1981, [b. nr] [ok. 25-29 IV, inc.: Sekcja socjalno-bytowa...], [ok. 5-10 V, inc.: W związku z licznymi...], [ok. 30 V - 3 VI, inc.: W związku z problemami...; [6 - ok. 15-22 VII, inc.: 1) Powołać zespół...], [11] 15-20 IX, [12] 22-26 IX, [13] 1-11 X, [14] 17-23 X,

BN P.94928 II egz.
1981, [b. nr] [ok. 25-29 IV, inc.: Sekcja socjalno-bytowa...], [ok. 5-10 V, inc.: W związku z licznymi...], [ok. 30 V - 3 VI, inc.: W związku z problemami..., [11] 15-20 IX, [14] 17-23 X

BN P.95687 III egz.
1981, [14] 17-23 X

M-ws
1981, [b. nr] [ok. 25-29 IV, inc.: Sekcja socjalno-bytowa...], [ok. 5-10 V, inc.: W związku z licznymi...], [ok. 30 V - 3 VI, inc.: W związku z problemami...], [ok. 29 VII, inc.: Uchwałą Komisji...], [po 29 VII, inc.: Na posiedzeniu KRH...], 1-15 VIII, 18-20 VIII, 15-20 IX
 DO GÓRY   ID: 3265         

11.
Komunikat Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Szczecinie / Międzyzakładowa Komisja Robotnicza NSZZ "Solidarność". – 1980, nr 14 (5 XI) - 1988, nr 90 (II). – 21 cm
Uwagi: Tyg. - Mies. - Offset. - Powiel. - Numeracja ciągła. - Od nr 21 do nr 43 Komunikat / MKR [też pełna nazwa] NSZZ "Solidarność" w Szczecinie; nr 34 tylko: Komunikat; nr 39 Komunikat Specjalny / NSZZ "Solidarność. Szczecin; nr 44 Komunikat / Solidarność. Szczecin. - Od nr 45 Komunikat : Stoczniowej Komisji Robotniczej NSZZ "Solidarność". - Od 1981, nr 70(22 V) Jedność Stoczniowa : Tygodnik NSZZ Solidarność Stoczni im. Warskiego. - Od nr 81(20 XI) Jedność Stoczniowa : Biuletyn NSZZ Solidarność Stoczni im. Warskiego (wych. co 10 dni). - 1987, nr 82 i 1988, nr 90 Jedność Stoczniowa Solidarność. - Red.: Stanisław Wiszniewski. - Nr 22 także : 30 cm. - Od 1987, nr 82(!) wznowienie pisma jako kontynuacji biuletynu stoczniowego funkcjonującego przy KZ NSZZ "Solidarność". - Proj. IPN

Bibl.: 1. BN-b; 2. Supruniuk 703, 723

A 415313 II RARA
1980, nr 14-15, 17, 19, 21-24, 26, 28-44
1981, nr 45-83
1987, nr 82
1988, nr 90

442341 III RARA
1980, nr 14-15, 17, 22, 27, 29, 31-32, 34-35, 37, 39-44
1981, nr 45-51, 53-73, 76-83, [b. nr] 24 III

DC 165 II
1980, nr 14, 17, 22, 32, 37, 39-40, 42-44(31 XII)
1981, nr 45-50, 53-73, 77, 79-83(10 XII)

BN P.500322 Chr A
1980, nr 8-10, 12-44 + dod. współwyd. do nr 12, 23 + dod. do nr 13: "Opinia Mieszanej Komisji Ekspertów Prawnych [...]","Aneks do opinii prawnej z sierpnia 1980 r. [...]" + dod. "Harmonogram na ewentualność strajku" (6 XI) + dod. do nr 18 "Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 r. w Stoczni Gdańskiej"

BN P.521490 Chr A
1981, nr 45-69 + nr 53 przedr. + dod.: 2 II, [23 III], 25 III

BN P.500660 Chr A
1981:nr 70-83 (22 maja-10 grudnia)

BN P.521490 Chr A
1981:nr 45-69 (6 stycznia-15 maja) + nr 53 przedr. + dod.: (2 lutego),([23.03]) + dwa dod. (25.03): Komunikat MKR NSZZ "Solidarno" w Szczecinie [...], Komunikat MKR [...]


BN P.806013 IIegz
1981:nr 45-69 (6 stycznia-15 maja) + nr 53 przedr. + dod.: (2 lutego),([23.03]) + dod. (25.03): Komunikat MKR NSZZ "Solidarno" w Szczecinie [...]

BN P.95713 IIegz
1981:nr 70-73,75-83 (22 maja-10 grudnia)

P.806014 IIIegz
1981:nr 49-51,53-67 (14 stycznia-30 kwietnia) Brak: nr 53 przedr.

SWS IX/1
1981, nr 76
 DO GÓRY   ID: 6892         

12.
Komunikat / Sieć Organizacji Zakładowych NSZZ "Solidarność" wiodących zakładów pracy. – 1981, nr 3 (13 V) - nr 13. – 30 cm
Uwagi: Ksero. - Offset. - Od nr 8 : 21 cm. - Różna miejsca wyd.: nr 5 (Poznań), nr 7 (Katowice), 8 (Bydgoszcz), 9 (Rzeszów), 10 (Warszawa), 13 (Bydgoszcz). - Proj. IPN

Bibl.: 1. BN-b; 2. Supruniuk 733

A 418699 III
1981, nr 3, 8-9

CDCN_Dig_0002
1981, nr 5, 7-10, 13

K 102_135
1981, nr 8

BN
1981, nr 8-9

M-ws
1981, nr 8
 DO GÓRY   ID: 3972         

13.
Komunikat / Stoczniowa Komisja Robotnicza NSZZ "Solidarność". – 1981, [b. nr] 22 III - 25 III. – 21 cm
Uwagi: Nr z [23 III] tyt.: Komunikat MKR NSZZ "Solidarność" w Szczecinie. - Nr z 25 III tyt.: Komunikat MKR. - Proj. IPN

A 415310 II RARA
1981, [b. nr] [22 III], [23 III], 25 III
 DO GÓRY   ID: 6835         

14.
Niedźwiadek : gazeta NSZZ Solidarność ZM Ursus / NSZZ "Solidarność" ZM [Zakładów Mechanicznych] Ursus. – 1981, nr 1 (3 XII). – 30 cm
Uwagi: Dz. - Off. - Red.: Waldemar Bocheński, Andrzej krzepkowski - Proj. IPN

Bibl.: 1. BN-b; 2. Supruniuk 937

A 417764 III RARA
1981, nr 1-2

443066 III
1981, nr 1

DC 2400 III
1981, nr 1

BN P.540032 Chr A
1981, nr 1, 2

SWS III/2
1981, nr 1

M-ws
1981, nr 1

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/27458/edition/23206/content
 DO GÓRY   ID: 7292         

15.
Pismo Związkowe : gazetka zakładowa / Zakładowy Komitet Założycielski NSZZ Solidarność "WSK PZL" Świdnik. – 1980, nr 1 (5 XI) - 1987, nr 123 (9 VII). – 21 cm
Uwagi: Tyg. - Co trzy tyg. - Niereg. - Offset. - Od 1986, nr 116 : 30 cm. - Red.: Alfred Bondos, Maria Kwiecińska, Danuta Buch, Andrzej Radek, Joanna Zielińska, Eugeniusz Popkiewicz, Zbigniew Puczek, Róża Pietryka, Anna Bendler. - Od nr 16: Biuletyn Związkowy. - Nr 27 omyłkowo zatyt. : Biuletyn Zakładowy... - Od 1981, nr 32 Biuletyn Związkowy WSK PZL Świdnik NSZZ Solidarność : pod patronatem Zakładowej Komisji Związkowej Od 1981, nr 41 : Grot : Solidarność WSK PZL Świdnik. - Od 1984, nr 93-101 : NSZZ "Solidarność" WSK Świdnik : biuletyn związkowy. - Od 1982 : Robotnicza Oficyna Wydawnicza Świdnik. - Od nr 111 Grot WSK Świdnik : biuletyn związkowy NSZZ "Solidarność". - Od 1986, nr 116: Grot : biuletyn informacyjny KZ MSZZ Solidarność WSK Świdnik : 30 cm. - Nakład: 100-2000. - Niereg. - Off. z maszyn., stdr. z maszyn. - Proj. IPN

Bibl.: 1. BN-b; 2. Supruniuk 505

A 418665 III RARA
1980, nr 8
1981, nr 19, 21, 28, 32-35
1983, nr 78
1984, nr 82-84, 89, 90-94
1985, nr 95-96, 101
1986, nr 108-112, 116-118
1987, nr 123

443006 III Rara
1981, nr 33-35
1983, nr 78
1984, nr 82-83, 90
1985, nr 95-96
1986, nr 108-111, 118
1987, nr 123

DC 2220 III
1984, nr 90
1986, nr 108-109, 111, 118

CDCN, Dig_0039
1980, nr 1-11
1981, nr 12-44/45
BN
1981, nr 17, 20, 22, 24, 26-27, 30-40

BN P.521668 Chr A
1981, nr 41-42, 44/45
1982, nr 64
1984, nr 82-84, 88-90, 92-94
1985, nr 98-101
1986, nr 109, 111, 116-118
1987, nr 121, 124-125
1988, nr 133
1989, nr 1(156) [od 1989 sygn. P.293520 A]

BN P.802407 IIegz
1981, nr 41-42
1984, nr 82-84, 88-90, 92
1985, nr 98-101
1986, nr 116

BN P.802408 IIIegz
1981, nr 42
1984, nr 82, 84, 88-89, 92
1985, nr 98-101


AKKS 347/15/34
1980, nr 6-9
1981, nr 11, 16-17, 19-21, 23, 29-31, 33-38, 40-43

AKKS/347/74/402
1983, nr 78-79
1984, nr 82, 86, 90, 93
1985, nr 95-97, 100
1986, nr 108-109, 111, 116
1987, nr 120-121, 125, 128-130
1988, nr 133, 135
1989, nr 148, 151

AKKS/347/75/248
1980, nr 3
1981, nr 14-18, 21-22, 25, 27-29, 33, 37-38, 41
1982, nr 53
1983, nr 72-73
1984, nr 83-84, 87, 89, 91, 93
1985, nr 98, 100-103
1986, nr 108-109, 111, 114, 117, 119
1987, nr 123-124, 126

SWS II/1
1985, nr 101

M-ws
1980, nr 4 [xe]
1981, nr 16, 19-20, 27, 29-32, 35-36, 38-39, 41-42, 43-44

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/28337/edition/24075/content
 DO GÓRY   ID: 14479         

16.
Rozwaga i Solidarność : pismo pod patronatem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej / Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" w Stoczni Gdańskiej. – 1981, nr 1 (21 IV) - 1981, nr 32 (4 XII). – 21 cm
Uwagi: Tyg. - Offset. - Od nr 2 : 30 cm. - Red.: M. Głuchowska, Bogusław Maliszewski, Jacek Merkel, Tomasz Moszczak, A. Ogrodowski, B. Oleszek, Jadwiga Piątkowska, Piotr Pieńkowski, K. Pierożek, Zbigniew Trafalski, B. Włodarczyk, Z. Zawalski, W. Żylicz. - Wydanie specjalne: Rozwaga i Solidarność. I Zjazd „Solidarności”. Biuletyn Zjazdowy 1981, nr 1–9 były redagowane jako kontynuacja biuletynu dźwiękowego dla radiowęzła stoczniowego w czasie II tury I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” przez Jagodę Piątkowską. - Proj. IPN

Bibl.: 1. BN-b; 2. Supruniuk 1216, 1217

A 417983 III RARA
1981, nr 1-10, 12-29, 32

442580 III RARA
1981, nr 1-8, 10, 12-13, 14-17, 20-22, 24, 29(6 XI)

DC 2524 III
1981, nr 1-4, 6-7, 12, 16, 24, 29

BN P.530355 Chr A 
1981:nr 1-31 + dod. Biuletyn Zjazdowy:[nr] 4 (1.10)

P.46161 IIegz 
1981:nr 1-30

P.46162 IIIegz 
1981:nr 1-30

AKKS/347/74/54
1981, nr 1-33

M-ws
1981, nr 1-33

SWS IX/1
1981, 24
KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/27201/edition/22953/content (BIULETYN ZJAZDOWY)
 DO GÓRY   ID: 6298         

17.
Serwis Informacyjny Komisji Robotniczej w Stoczni im. A. Warskiego. – 1981, [b. nr] 21 III - 1981, [b. nr] 28 III. – 21 cm
Uwagi: Niereg. - Offset. - Nr z 25 III Serwis / Stoczniowa Komisja Robotnicza NSZZ "Solidarność". - Nr z 28 III Serwis Informacyjny / Stoczniowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”. - Proj. IPN

Bibl.: 1. BN-b

A 415573 II RARA
1981, [b. nr] 21 III, 25 III, 28 III

440296 II RARA
1981, [b. nr] 21 III, 25 III, 28 III

DC 350 II
1981, [b. nr] 28 III

BN
1981, [b. nr] 21 III, [b. nr] 25 III. [br nr] 28 III

BN
1981, [br nr] 25 III

M-ws
1981, 28 III

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/26964/edition/22719/content
 DO GÓRY   ID: 6391         

18.
Serwis Informacyjny Sekcji Włókniarzy NSZZ "Solidarność" / Ogólnopolska Sekcja Włókna i Skóry NSZZ "Solidarność". – 1981, nr 1(9) (3 VII) - nr 7(15) (28 IX). – 30 cm
Uwagi: Dwutyg. - Offset. - Od nr 1(9) Serwis Włókniarzy. - Od nr 7(15) red.: Iwona Banach, Anna Bażel, Agnieszka Jagura, Wiesław Mackiewicz, Andrzej Niedbała, Józef Śreniowski, Jolanta Wyganowska. - Proj. IPN

Bibl.: 1. BN-b; 2. Supruniuk 1309

A 418082 III RARA
1981, nr 1(9)-5(13), 7(15)

443167 III
1981, nr 3(11)-5(13)

SWS IV/2
1981, nr 4(12)

M-ws
1981, [nr 2] 11 III, [3] 17 III, [4] 8 IV, [6] 24 IV, 1(9)-5(13), 8(16)

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/27000/edition/22753/content
 DO GÓRY   ID: 6415         

19.
Serwis Informacyjny / "Solidarność" Huta Małapanew Ozimek. – 1981, nr 1 (28 III) - 14 (24 VII). – 21 cm
Uwagi: Niereg. - Sito - od nr 8: red. zespół w składzie: Krzysztof Ormiński, Zdzisław Henkiel, Kazimierz Kubiak, Janusz Wiernicki i Wiesław Gumienny. - W nr 10 do red. dochodzi: A. Błachut. - Od nr 12 red.: zespół KZ NSZZ "Solidarność". - Off. z maszyn. - Proj. IPN

Bibl.: 1. BN-b

CDCN_Dig_0038
1981, nr 1, 7-14
BN
1981, [nr] (25 III)
 DO GÓRY   ID: 42334         

20.
Serwis Informacyjny / Sekcja Informacji Komisji Robotniczej Hutników - Huta im. Lenina. – 1981, [nr z] 18 II - 1981, [nr z] 15 XII. – 30 cm
Uwagi: Dz. (okresowo dwa, trzy razy dziennie lub raz na kilka dni) - Powiel. - Offset z maszyn. - Do numeru z 22 III, godz. 14.00 dołączony komunikat ogłoszony przez radiowęzeł w HiL, dot. utworzenie Komitetu Strajkowego HiL. - Ukazało się co najmniej 69 numerów oznaczonych jedynie datami i godzinami zamknięcia (niektóre w dwóch wariantach lub dodruki). - Nr z 18 II 1981wyd spec.-strajkowe. - W nr z 10 IX: dodatek nadzw. - Wyd. w różnych wariantach "Sekcja Informacji Huta im. Lenina NSZZ "Solidarność". - Od 1981, nr z 31 III : NSZZ "Solidarność" Huta im. Lenina Komitet Strajkowy Hutników. - Od 1981, nr z 6 IV : NSZZ "Solidarność Huta im. Lenina. Komitet Robotniczy Hutników. - Od 1981, nr z 5 VIII Serwis Informacyjny Sekcji Informacji KRH zredagowany na podst. serwisu informacyjnego "Mazowsza" bips oraz informacji własnych. - Nr z 5 VIII : Serwis Dnia. - Zamiennie tyt. Serwis Informacyjny KRH "Solidarność"; Serwis Informacyjny Sekcji Informacji KRH "Solidarność Huty im. Lenina; Serwis Informacyjny Sekcji Informacji Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność" Kombinatu Huta im. Lenina; Serwis Informacyjny Komisji Robotniczej Hutników Sekcja Informacji KRH; Serwis Informacyjny KRH NSZZ "Solidarność; Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" : Serwis Informacyjny KRH (5 XI 1981); Serwis Informacyjny KRH NSZZ "Solidarność" HiL (14 XI 1981); Serwis Informacyjny KRH (od 2 XII 1981). - Nr z 7 IX pt. Serwis Informacyjny Biura Informacji Prasowej KKP NSZZ "Solidarność. Informuje z Gdańska specjalny wysłannik sekcji informacji KRH. - 1981, nr z 25 III, godz. 8.00, nr z 28 III, godz. 12.00, nr z 4 XI : 21 cm. - Druk Huta im. Lenina Sekcja Informacji. - Proj. IPN

Bibl.: 1. BN-b; 2. Supruniuk 1251

A 418022 III RARA
1981, [b. nr] 18 II, g. 8.00, 4 III, g. 8.00, 4 III, g. 16.00, 6 III, 20 III, g. 12.00, 21 III, g. 10.00, 21 III, g. 12.00, 21 III, g. 23.00, 22 III, g. 14.00, 23 III, g. 3.00, 23 III, g. 6.00, 23 III, g. 8.00, 24 III, g. 16.00, 25 III, g. 6.00, 25 III, g. 8.00, 25 III, g. 10.00, 29 III, g. 14, 31 III, 6 IV, 5 VI, 5 VIII, g. 2.00, 5 VIII (Serwis Dnia), 6 VIII, 13 VIII, 17 VIII, 31 VIII, g. 17.40, 1 IX, 7 IX, g. 4.50, 7 IX (wieczorem, zamkn. 8 IX, g. 2.00), 8/9 IX (noc), 8/9 IX (noc II część), 10 IX (po północy) + dod. nadzw., 10/11 IX (po północy - zamk. godz. 3.30), 11 IX, 17 IX, 18 IX, g. 9.05, 19 IX, g. 19.15, 24 IX, 28 IX, 28 IX (w nocy), 30 IX, 1 X, 1/2 X, 3/4 X, 4 X, 4/5 X, 5 X, 5 X [po południu], 6 X, 7 X, 8 X, 19 X, 19 X [oświad. M. Brunne], 22 X, 27 X, g. 3.00, 28 X, 30 X, [X?], 4 XI, 5 XI, 14 XI, 2 XII, 3 XII, , 4 XII [zamkn. 3 XII, g. 24.00], 4 XII, g. 12.00, 4 XII [stanowisko KK], 7 XII, 7/8 XII, 10 XII, 11 XII, 12 XII

442611 III RARA
1981, [b. nr] 18 II, g. 8.00, 4 III, g. 8.00, 4 III, g. 16.00, 6 III, 21 III, g. 10.00, 21 III, g. 12.00, 21 III, g. 23k, 22 III, g. 14.00, 23 III, g. 3.00, 23 III, g. 6.00, 23 III, g. 8.00, 24 III, g. 16.00, 25 III, g. 6.00, 28 III, g. 12.00, 29 III, g. 14.00, 31 III, 6 IV, 5 VI, 9 VIIk, 5 VIII, g. 2.00, 5 VIII (Serwis Dnia), 6 VIII, 13 VIII, 17 VIII, 31 VIII, g. 17.40, 1 IX, 7 IX, g. 4.50, 7 IX (wieczorem, zamkn. 8 IX, g. 2.00), 8/9 IX (noc), 8/9 IX (noc, II część), [8 IX], [8 IX, g. 2.00], 10 IX (po północy)+ dod. nadzw., 10/11 IX (po północny, zamkn. g. 3.30), 11 IX, 17 IX, 18 IX, g. 9.05, 19 IX, 24 IX, 25 IX, 28 IX (w nocy), 30 IX, 1 X, 1/2 X, 3/4 X, 4 X, 4/5 X, 5 X, 5 X (po południu), 6 X, 7 X, 8 X, 19 X, 19 X [oświad. M. Brunne], 22 X, 27 X, g. 3.00, 28 X, 30 X, 4 XI, 5 XI, 14 XI, 2 XII, 3 XII, 4 XII [zamkn. 3 XII, g. 24.00], 4 XII, g. 12.00, 4 XII [stanowisko KK], 7 XII, 7/8 XII, 10 XII, 11 XII, 12 XII, 15 XII

DC 2282 III
1981, [b. nr] 18 II, g. 8.00, 4 III, g. 8.00, 4 III, g. 16.00, 6 III, 21 III, g. 10.00, 21 III, g. 12.00, 22 III, g. 14.00, 23 III, g. 03, 23 III, g. 6.00, 23 III, g. 8.00, 24 III, g. 16.00, 25 III, g. 6.00, 25 III, g. 8.00, 28 III, g. 12.00, 29 III (godz. 14.00), 31 III, 5 VI, 6 IV, 5 VIII (godz. 2.00), 6 VIII, 17 VIII, 31 VIII, 1 IX, 7 IX (godz. 4.50), 7 IX (wieczorem, zamkn. 8 IX, godz. 2.00), [8 IX], 8/9 IX (noc), 8/9 IX (noc, II część), 10 IX (po północy) + dod. nadzw., 10/11 IX (po północny, zamkn. godz. 3.30), 11 IX, 17 IX, 18 IX (godz. 9.05), 25 IX, 28 IX (w nocy), 30 IX, 1 X, 3/4 X, 4 X, 4/5 X, 5 X, 5 X (po południu), 6 X, 7 X, 8 X, 19 X, 19 X [oświadczenie M. Brunne], 22 X, 27 X (godz. 3.00), 28 X, 30 X, 4 XI, 5 XI, 14 XI, 2 XII, 3 XII, 4 XII [zamkn. 3 XII, godz. 24.00], 4 XII (godz. 12.00), 4 XII [stanowisko KK], 7 XII, 7/8 XII, 10 XII, 11 XII, 12 XII, 15 XII.

M-ws
1981, [b. nr] 28 III (godz. 12.00), 29 III (godz. 14.00), 18 IX (godz. 9.05), 30 X, 5 XI

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/26969/edition/22724/content
 DO GÓRY   ID: 3696         

21.
Serwis Okolicznościowy / Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" ZNTK [Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego] Bydgoszcz. – 1981, 28 XI. – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Powiel. - Opis wg: K. Osiński: Zarys dziejów NSZZ "Solidarność" Regionu Bydgoskiego (1980-1990). Gdańsk 2010 s.39- Proj. IPN

Bibl.: 1. *BN-b

Dig_0043
1981, 28 XI
 DO GÓRY   ID: 3688         

22.
Solidarność Pafawag : tygodnik informacyjny / Rada Redakcyjna Prezydium KZ NSZZ "Solidarność" - Pafawag. – 1981, nr 4 (II) - nr [3 w. sp.] (31 VIII). – 30 cm
Uwagi: Nr 1-3 (4-10 II) wyd. pt. Tygodnik Informacyjny "Solidarność" / KZ NSZZ "Solidarność" Pafawag (Sz. Rudka, Wrocławskie pisma bezdebitowe, Wrocław 1992, s. 99). - Od września 1981: Solidarność Pafawag. - 1981, nr 3, 4 i wyd. spec. z 11 XI : 21 cm. - Red.: Haratyk, Marta Pustwaruk, B. Bierska, R. Gójski, R. Turka, K. Wójcik. - Kser. z maszyn., off. z maszyn. W latach 1982-1983 tyt.: Solidarność Pafawag : jednodniówka NSZZ "Solidarność" Pafawag - Proj. IPN

Bibl.: 1. BN-b

A 418198 III RARA
1981, nr 4-5, 5a(dod. nadzw.), 9 + wyd. spec. 3 V, 20 V, 28 V, VI, 31 VIII, nr [1] wyd. spec. [VIII], 2(3 X)-4(10 XI) + wyd. spec. 11 XI

K 102_399
1981, nr 3(12 X), 4(10 XI), wyd. spec. 31 VIII (s. 1), 11 XI
BN
1981, nr 3, 4, wyd. sp. z 11 XI
1988, nr 4 (19 V)
 DO GÓRY   ID: 5194         

23.
Solidarność z Gdańskiem : pismo niezależnego ruchu związkowego / Redakcja. – 1980, nr 1 (22 IX) - 1981, nr 34 (17 IX). – 30 cm
Uwagi: Tyg. - Sito. - Offset. - Numeracja ciągła. - Od nr 14 : pismo współpracujące z niezależnym ruchem związkowym. - Od nr 31 / KZ NSZZ Solidarność ZPB "Marchlewski", ZPB "Obrońców Pokoju", Elektromontaż. - Od nr 32 / "Solidarność" Marchlewski, Obrońców Pokoju, Elektromontaż, pracownicy Filmu Próchnik B. - Od nr 34 / "Solidarność" ..., Próchnik B, Vera. - Red.: Marek Chwalewski, Tomasz Filipczak, Zenobia Łukasiewicz, Wojciech Słodkowski, Witold Sułkowski, Zofia Zwierkowska. - Współ.: Bogdan Lis, Anna Walentynowicz. - Proj. IPN

Bibl.:1. BN-b; 2. Supruniuk 1497

A 418250 III RARA
1980, nr 1-4, 6-8, 13-14
1981, nr 15-23/24, 26/27-34

442717 III RARA
1980, nr 2-3, 13
1981, nr 15-16/17, 20-22, 26/27-34

DC 3658 III
1980, nr 2
1981, nr 20, 26/27-34

BN
1980, nr 1-9, 11, 13, 14
1981, nr 15-23/24, 26/27-34

BN
1980, nr 1, 6
1981, nr 22-23/24, 26/271981, nr 34

SWS IV/2


M-ws
1980, nr 1-14 + nr 1 [15 IX – nie ukazał się, pocięta matryca i mikrofilm numeru), nr 7 - s. 2 z nr 4]
1981, nr 15-34
1998, [nr 35-36 - współczesna edycja na podstawie trzech zachowanych matryc ostatniego (niewydanego) numeru przed wprowadzeniem stanu wojennego]
 DO GÓRY   ID: 5262         

24.
Solidarność : biuletyn gotowości strajkowej Kielce-Iskra. – 1981, nr 2 (25 III) - 1981, nr 4 (30 III). – 30 cm
Uwagi: Dzien. - Niereg. - Powiel. - Na okres gotowości strajkowej MKZ NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego zmieniła siedzibę na świetlicę Fabryki Łożysk Tocznych "Iskra" w Kielcach - Red.: Mirosław Domińczyk, Przemysław Jerzy Witek - [nr 1] bez numeracji, w tekście podtyt.: strajkowy biuletyn informacyjny Regionu Świętokrzyskiego - Dodatek nadzwyczajny e stanowisko Zarządu MKS Regionu Świętokrzyskiego w sprawie decyzji o wstrzymaniu strajku powszechnego wyznaczonego na 31.03.1981 za zarząd MKS Regionu Świętokrzyskiego Mirosław Domińczyk b (1981 do nr 4) - Dodatek specjalny e komunikat redakcji Biuletynu Gotowości Strajkowej NSZZ "Solidarność" Regionu Świętokrzyskiego dnia 26.III.1981 w imieniu red. Przemysław Jerzy Witek (1981 do nr 4) - Proj. IPN

Bibl.: 1. BN-b; 2. Supruniuk 1349

A 418116 III RARA
1981, nr 1-4, [b. nr] 12 IX

442643 III RARA
1981, nr 4

DC 2041 III
1981, nr 4

BN P.522409 Chr A 
1981:25.03;nr 2-4 (25-30.03) + Komunikat nr 19-20 do (25.03) + dod. nadzwyczajny do nr 4 + dod. spec. do nr 4

AKKS /347/74/2080
1981, [b. nr] 5 III, 12 IX

AKKS /347/75/307
1980, [b. nr] 6 XII
1981, [b. nr] 30 I, 5 II, 20 III, 20 VII, 12 IX

KARTA
https://dlibra.karta.org.pl/dlibra/publication/27029/edition/22782/content
 DO GÓRY   ID: 3744         

25.
Wolne Słowo : biuletyn Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ZB-2 / Podkomisja d/s Programu i Informacji Komisji Zakładowej NSZZ "S" ZB-2 [Huty im. Lenina]. – 1981, nr 1 (1 VIII) - 1981, nr 3 (12 VIII). – 30 cm
Uwagi: Niereg. - Powiel/ksero. - red.: Marek Dudzic, Maciej Mach, Leszek Rola, Zbigniew Stawarz, Zbigniew Wroniewicz, Jan Żurek. - [Proj. IPN]

A 418438 III RARA
1981, nr 1-3

442825 III RARA
1981, nr 1k-3

DC 3751 III
1981, nr 3k
 DO GÓRY   ID: 3849         

26.
Związkowy Informator Kolejarzy : pismo Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Zakładu Transportu Kolejowego Huty im. Lenina / KZ NSZZ "Solidarność" Zakładu Transportu Kolejowego Huty im. Lenina. – 1981, nr 1 (3 V). – 21 cm
Uwagi: Niereg. - Offset/ksero z maszyn. - Red.: Julian Kowalski, Józef Migała. - Proj. IPN

Bibl.: 1. *BN-b

A 415791 II RARA
1981, nr 1

440657 II
1981, nr 1k
 DO GÓRY   ID: 3878         

WSTECZ


   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm