a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 11


251.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Fikcja i rzeczywistość / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 37-39. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: rozszerzanie uprawnień karnych organizacji administracyjnych. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25724         

252.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Intelektualiści pod specjalnym nadzorem / Red. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 29-31. – (Felietony)
Uwagi: fel.: konfiskata książek Stefanowi Morawskiemuoraz, Ryszardowi Krynickiemu. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 533;. - W art. przekształcono nazwisko Bernard-Henri Lévy, błędnie podając B. M. Levi, w art. zniekształcono również dane Vasilija Grossmana, błędnie podając błędny inicjał imienia oraz nazwisko U. Grosman.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25557         

253.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Jak ratować socjalizm? / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 5-6
Uwagi: cytaty: opracowania Mieczysława Rakowskiego "Uwagi dotyczące niektórych aspektów politycznej i gospodarczej sytuacji PRL w drugiej połowie lat osiemdziesiątych", wybrał WIM

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25694         

254.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Kolegia – czyli wszystko jest dobrze / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 7–9
Uwagi: art.: brak zmian w prawie karnym. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25789         

255.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Le Carre o tajnej policji / Red. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 54. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat wywiadu z Le Carre Johnem w "Nowoje Wremia"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25745         

256.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Mafia w ZSRR / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7 (20/21) (XI/XII). – s. 35-38
Uwagi: art.: zorganizowana przestępczość w ZSRR. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25837         

257.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Mieliśmy prawo do związku / Wiktor Jerzy Mikusiński. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 17-18. – (Poczta Okrągłego Stołu)
Uwagi: kor.: list por. MO W. Mikusińskiego do zespołu ds. pluralizmu związkowego na temat tworzonego w 1981 r. związku zawodowego funkcjonariuszy MO i represji z jakimi spotkali się jego twórcy ze strony władz resortu

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25872         

258.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Nie kijem go, to pałką / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 50. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: seminarium sekretarzy w Jadwisinie w dn. 08 X 1988 r.- Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25854         

259.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Nowelizacja ustawy o ORMO : 300 tys. z miotaczami w ręku / WiM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 11-12
Uwagi: art.: dot. ustawy o ORMO z 19 III 1987 r. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 III RARA
U 440261 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25592         

260.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Okrucieństwo i fantazja / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 42 . – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: materiały śledcze w "Literaturnoj Gaziete"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25752         

261.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Orzecznictwo Izby Wojskowej Sądu Najwyższego : Tresura "Kotów" / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 18-20
Uwagi: art.: specyfika orzecznictwa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego lat 80. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s.669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25665         

262.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Osiągnięcie / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 49. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: statystyka kradzieży w ZSRS.- Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25851         

263.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Partyjni o sobie / W. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 37-39
Uwagi: art.: badania opinii społecznej na temat PZPR. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 642

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25566         

264.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Pomysł na narkomanię / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 41. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: koncepcja zalegalizowania narkomanii jako sposób na walkę z nią. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25746         

265.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Ponury rekord / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 49. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat zamordowania jednej nocy 300 więźniów w 1929 r. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25850         

266.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Prywatnie po polsku i po amerykańsku : Co słychać w więziennictwie. / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 29-31
Uwagi: art.: wykonywania zleconych robót przez więźniów w trakcie odbywania kary. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 III RARA
U 440261 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25716         

267.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Przed reformą procedury karnej / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 11–12
Uwagi: art.: reforma prawa karnego. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25758         

268.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Przygody pasożyta / Red. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 22-23. – (Kolegia)
Uwagi: art.: oskarżenie Włodzimierza Woronieckiego przed Kolegium do Spraw Wykroczeń o uchylanie się od pracy. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25553         

269.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Przygotowania / Red. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 35. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: przygotowania do zawieszenia działalności organizacji społecznych grudzień 1986. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25477         

270.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Skutki pierestrojki / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 41 . – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: fragment artykułu w "Ogonioku" na temat pierestrojki

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25751         

271.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Śpij spokojnie-MSW czuwa / Red. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 35. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: narada w Departamencie Społeczno-Administracyjnym

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25467         

272.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Tamte gorące dni / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 12-16. – (Wspomnienia Studenta Prawa )
Uwagi: art.: wspomnienia studenta prawa na temat wydarzeń w marcu 1968

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25560         

273.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Tego się nie da ukryć / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 5(18) (IX). – s. 41 . – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: ocena prasy partyjnej w "Aktualnościach". - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25749         

274.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Uchylenie wyroku w sprawie Krystyny Iwaszkiewicz / Red. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 33. – (Felietony)
Uwagi: fel.: proces Krystyny Iwaszkiewicz przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25562         

275.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Uwaga! AIDS / WIM [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 50. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: przypadki AIDS w Pradze i Odessie. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 669

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25855         

276.
Mikusiński Wiktor Jerzy
Zaszczuć na śmierć / W. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 26-27. – (Represje Sądy...)
Uwagi: inf.: o samobójstwie popełnionym 5 II 1989 r. w Krakowie przez J. Żabę, 25-letniego opozycjonistę i więźnia politycznego. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 642

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25877         

277.
Milicja nie lubi zdjęć. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 31-32. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: zatrzymanie Witosława Kwiecińskiego i Dariusza Sikory w Salowej Woli, za biuletynem Informacji Komisji Interwencji i Praworządności

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25507         

278.
Mniejsza o dowody. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 10-13
Uwagi: art.: proces Witolda Pomian-Biesiekierskiego, Danuty Skorenko, Krzysztofa Wiszniewskiego i Czesława Dudy przed Sądem Rejonowym w Katowicach w dniu 17 IV 1986 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25415         

279.
Modlitwa w złej intencji. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 16-18
Uwagi: art.: aresztowanie ludzi modlących się za oskarżonych na korytarzu sądu

A 415498 III RARA
U 440261 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25424         

280.
Monopol złamany. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 47. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat powstania spółki detektywistycznej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25537         

281.
Na Śląsku po strajkach. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 13–15 . – (Kolegia Represje...)
Uwagi: art.: sytuacja po strajkach na Śląsku. - W art. zniekształcone zostały dane Grockiego Władysława, którego nazwisko błędnie podano, jako Grodzki.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25759         

282.
Na trasie Warszawa-Poznań. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 16-18. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: skazanie Jana Plewy za naruszenie ustawy prasowej, przewoził wydawnictwa drugiego obiegu

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25509         

283.
Na wyrost. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 15-16
Uwagi: inf.: proces Andrzeja Krzyżańskiego przed Sądem Rejonowym w Koninie w kwietniu 1986 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25422         

284.
Naiwni. – Prawo i Bezprawie (Warszawa)1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 65. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: czarny rynek gospodarczy w ZSRS

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25620         

285.
Napastnik. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 11
Uwagi: inf.: o procesie Mariana Trzpiota przed Sądem Rejonowym w Kielcach

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25397         

286.
Narkomanki. – Prawo i Bezprawie (Warszawa)1988, nr 1(14) (I/II). – s. 32-33. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: represjonowanie Ewy Łyczkowskiej, córki działacza "Solidarności", za Biuletynem Informacja Komisji Interwencji i Praworządności

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25511         

287.
Nauka prawa po czechosłowacku. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III-IV). – s. 66. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: program studiów prawniczych w Czechosłowacji

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25629         

288.
Nie czytaj - będziesz prawomyślny. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 39-41. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: represje w województwie kieleckim za rzekome podjęcie działania w celu wywołania niepokoju publicznego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25624         

289.
Nie hamować postępu : 05 I 1989 r., Bełchatów. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 26-27
Uwagi: dok.: list otwarty pracowników dozoru technicznego kopalni "Bełchatów"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25820         

290.
Nie może być adwokatem, bo.... – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 42-43. – (Niepotrzebni mogą odejść)
Uwagi: inf.: przedruk z nr 3 Informacji Małopolskiej Komisji Interwencji i Praworządności

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25891         

291.
Nie pomagaj bliźniemu. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 56-57 . – (Kolegia...)
Uwagi: art.: o zbiórce kieleckiej "Solidarności" na rzecz Huty im. Lenina

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25675         

292.
Nie trzeba dowodów. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 39. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat sprawy Aleksandry Bessert przed Kolegium

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25568         

293.
Nie wszystko po staremu?. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 32-33. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: inf.: obwinienie Arkadiusza Abramowicza przed Kolegium ds. Wykroczeń oraz nakaz zwrotu wydawnictw niezależnych Czesławowi Siwickiemu

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25468         

294.
Nie znasz dnia ani godziny. – Prawo i Bezprawie (Warszawa)1988, nr 1(14) (I-II). – s. 20-23. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: represje wobec Supińskiego Andrzeja

A 415498 III RARA
U 440261 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25498         

295.
Niepotrzebny górnik. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 14
Uwagi: inf.: zwolnienie Andrzeja Supińskiego z KWK "Dymitrow" za druk i kolportaż ulotek "Solidarności"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25596         

296.
Nieprawomyślność w ZSL. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 36 . – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o uchwałach ZSL z 14 XI 1988 r. i 15 XII 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25836         

297.
Niewinny uniewinniony. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 27-28. – (Represje Kolegia ...)
Uwagi: art.: relacja z procesu Wiesława Kolankiewicza przed Sądem Rejonowym dla miasta st. Warszawy w dniu 21 XI 1988 r. - W art. zniekształcono dane funkcjonariusza ZOMO, Jacka Szupryczyńskiego, którego nazwisko błędnie podano jako Supryczyński. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Moniki Urszuli Borowskiej-Kolankiewicz, której drugie imię pominięto, a nazwisko skrócono do: Kolankiewicz.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25813         

298.
Nowe sankcje w "Pierestrojce". – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 66. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o Dekrecie Rady Najwyższej ZSRS wprowadzającym odpowiedzialność administracyjną za nowe wykroczenia

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25627         

299.
Nowicki Marek
Łaska dla oprawców / K. F.. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 15-16
Uwagi: art.: zastosowanie amnestii wobec zabójców ks. Jerzego Popiełuszki. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 308

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25492         

300.
Nowicki Marek
Sposób na wszystko : artykuł 282a § 1 / MAN [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 4-5
Uwagi: art.: geneza i analiza artykułu 282a, § 1 Kodeksu Karnego przewidującego karę do 3 lat więzienia za "podejmowanie działania w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów". - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25362         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm