a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 z 11


401.
Sławomir Dudkiewicz nadal głoduje. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr (2/3)15/16 (III/IV). – s. 54-55. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: głodówka Dudkiewicza Sławomira, działacza ruchu "WiP". - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Sławomira Dutkiewicza, którego nazwisko zmieniono na błędne: Dudkiewicz.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25611         

402.
Służba zdrowia protestuje. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3 (15/16) (III/IV). – s. 22-23. – (O prawach obywatela...)
Uwagi: art.: protest pracowników Służby Zdrowia

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25570         

403.
Solidarność Walcząca. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 22-23
Uwagi: inf.: powstanie w czerwcu 1982 r. we Wrocławiu "Solidarności Walczącej"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25450         

404.
Spekulant uspołeczniony. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 43. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat realizacji ustawy o zwalczaniu spekulacji

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25539         

405.
Sposoby na bezpieczeństwo. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 23-25. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: represje w stosunku do Stanisława Adamczyka, działacza "Solidarności Wiejskiej"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25393         

406.
Sposób na kierowców. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 54. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat nowych metod walki z nietrzeźwością

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25741         

407.
Sprawa Welasqueza Rodrigueza. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 49-51. – (Z wokandy międzyamerykańskiego sądu praw człowieka)
Uwagi: art.: na temat sprawy rozpatrywanej przez Międzyamerykański Sąd Praw Człowieka, dotyczącej łamania praw człowieka w Hondurasie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25897         

408.
Stanisław Kotowski. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 12
Uwagi: art.: Stanisław Kotowski jako więzień miesiąca

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25403         

409.
Stępień Jerzy
Robotnik w obronie prawnika / Jerzy Stępień. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I). – s. 21. – (Represje Kolegia ...)
Uwagi: art.: rozprawy sądowe Mieczysława Woźniaka , Wojciecha Markiewicza , Jerzego Stępnia. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Bronisława Zbigniewa Kawęckiego, którego drugie imię pominięto a nazwisko zmieniono na błędne: Kawecki.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25810         

410.
Strach ma wielkie oczy. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 21-22. – (O Prawach Obywatela...)
Uwagi: art.: powstanie w lutym 1988 r. Społecznego Stowarzyszenia Na Rzecz Zniesienia Kary Śmierci. - W art. zniekształcone zostały dane Andrzeja Grzegorczyka, którego nazwisko błędnie podano jako Gregorczyk.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25567         

411.
Strzembosz Adam
Sąd jakiego świat nie oglądał / Adam Strzembosz. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 3-4
Uwagi: art.: tekst przemówienia prof. A. Strzembosza przew. zespołu prawa i reformy sądów wygłoszonego podczas obrad okrągłego stołu

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25865         

412.
Studenci prawa, uczcie się!. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 11 (X). – s. 22-23. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: uzasadnienie orzeczenia Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Gdańska w sprawie Barbary Madejczyk

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25391         

413.
Studencka Liga Praw Człowieka. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 11-12
Uwagi: inf.: o powstaniu studenckiej sekcji Ligi Praw Człowieka w styczniu 1987 r. w Krakowie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25497         

414.
Subordynacja i Niezawisłość. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 12-15
Uwagi: art.: o swobodach sędziowskich i ustroju sądów powszechnych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25705         

415.
Sukces nauczycielki. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 34-35. – (Niepotrzebni wracają)
Uwagi: art.: sprawa nauczycielki Stanisławy Makara o przywrócenie do pracy przed Sądem Rejonowym w Garwolinie oraz odwołanie się od wyroku do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie i wyrok z dnia 11 X 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25833         

416.
Sukces po pół wieku. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 66 . – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: postępowanie administracyjne Naczelnego Sądu Administracyjnego

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25631         

417.
Sukces, który trzeba naprawić i ząb czasu. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s. 29-32. – (Przegląd Prasy Naziemnej)
Uwagi: art.: przegląd prasy krajowej. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Jana Hordejuka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Horodejuk.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25773         

418.
Swój człowiek. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 19-20
Uwagi: art.: postanowienie sędziego Piwnickiego w sprawie Henryka Marchewki

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25708         

419.
Szacunek zadekretowany?. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 50-51. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: na temat ustawy w ZSRS "O szacunku dla sądu"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25638         

420.
Szczyt obiektywizmu. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 40-42. – (Represje...)
Uwagi: art.: pobicie na posterunku MO w Bełchatowie Piotra Kulpy

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25660         

421.
Szydło z worka. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 42. – (Niepotrzebni mogą odejść)
Uwagi: inf.: przedruk z nr 59 i 65/89 Informacji KIiP NSZZ "S"

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25890         

422.
Szymanderski Jacek
Prawa człowieka : decorum i rzeczywistość / Jacek Szymanderski . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI). – s. 16-18. – (WiP...)
Uwagi: art.: prawa człowieka w państwie totalitarnym

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25663         

423.
Szymanderski Jacek
WiP-artykuł J. Szymanderskiego / Jacek Szymanderski . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 25-31. – (WiP...)
Uwagi: art.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony kraju

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25650         

424.
Szymanderski Jacek
Wspomnienia zza krat / Jacek Szymanderski . – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I). – s. 18-22
Uwagi: art.: wspomnienia autora z pobytu w więzieniu na ul. Rakowieckiej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25443         

425.
Śmierć z ręki pijanego strażnika. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 37
Uwagi: inf.: na temat zabójstwa Ireneusza Tomczaka

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25723         

426.
Śpij spokojnie komitet czuwa. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII). – s. 16-17
Uwagi: art.: powstanie Społecznego Komitetu Praw Człowieka w Warszawie

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25800         

427.
T.
Rzecznik Praw Obywatelskich o konfiskatach / T. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 21-24
Uwagi: art.: na temat interwencji rzecznika praw obywatelskich E. Łętowskiej

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25874         

428.
Ta zniewaga krwi wymaga. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X). – s.18. – (Represje Kolegia...)
Uwagi: art.: o postępowaniu dyscyplinarnym wszczętym przeciwko Zofii Adamowicz za obrazę kolegium podczas obrony Seweryna Jaworskiego, Edwarda Mizikowskiego, Kazimierza Wolfa w dniu 21 VIII 1988 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25763         

429.
Tak działają Kolegia. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV). – s. 18-21. – (Kolegia...)
Uwagi: art.: niektóre aspekty działalności Kolegium do Spraw Wykroczeń

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25551         

430.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25406         

431.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25427         

432.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa)1987, nr 11 (X). – s. 28

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25433         

433.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 27, 35, 45

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25482         

434.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 3 (I)

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25486         

435.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II)

A 415498 III RARA
U 440261 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25541         

436.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 1(14) (I/II). – s. 3, 11, 26, 33, 42, 45

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25542         

437.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 5 (IV)

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25577         

438.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15-16) (III-IV). – s. 67

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25632         

439.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V)

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25646         

440.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 2, 36-37, 42, 7, 52

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25686         

441.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 7 (VI)

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25692         

442.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX)

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25750         

443.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa)1988, nr 5(18) (IX)

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25753         

444.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 6(19) (X)

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25783         

445.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 1(22) (I)

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25845         

446.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 7(20/21) (XI/XII)
Uwagi: - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Aloisa von Erhardta, którego imię i nazwisko zmieniono na błędne: V. Erhard.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25859         

447.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III)

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25901         

448.
To je moje. – Prawo i Bezprawie (Warszawa)1987, nr 12-13 (XI-XII). – s. 43. – (Wiadomości prawdziwe)
Uwagi: serwis: konferencja prasowa w Berlinie Falina Walentego

A 415498 III RARA
U 440261 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25474         

449.
Towar strategiczny. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 12/13 (XI/XII). – s. 44. – (Wiadomości Prawdziwe)
Uwagi: inf.: o alkoholu w Polsce

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25479         

450.
Tryptyk nauczycielski. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 6 (V). – s. 16-20
Uwagi: art.: sytuacja w polskim szkolnictwie-szykany wobec nauczycieli

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25601         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm