a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 10


251.
Podatki. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 36 (19 V). – s. 6-7
Uwagi: art.: porównanie systemu podatkowego PRL z innymi państwami

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28557         

252.
Podatki : /II/. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 38 (19 VI). – s. 5-7
Uwagi: art.: o systemie podatkowym w PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28597         

253.
Poddany – obywatel czy człowiek – obywatel. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 28 (20 X). – s. 3-4
Uwagi: art.: tekst z materiałów Komitetu Helsińskiego w Polsce o ochronie praw człowieka w poszczególnych państwach

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28343         

254.
Policyjne amory. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 17 (16 I). – s. 8. – (Nasz kącik humoru)
Uwagi: sat.: n/t afery korupcyjnej w Komendzie MO

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28435         

255.
Polityka społeczna – przepisy Konstytucji a rzeczywistość. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 11 (14 IX). – s. 8. – (Z materiałów Komitetu Helsińskiego w Polsce)
Uwagi: art.: n/t elementów polityki społecznej i prawa pracy

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28384         

256.
Polityka społeczna – przepisy Konstytucji a rzeczywistość : część II. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 12 (5 X). – s. 4-6. – (Z materiałów Komitetu Helsińskiego w Polsce)
Uwagi: inf.: n/t elementów polityki społecznej i prawa pracy

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28389         

257.
Polskie środki masowego przekazu na temat Konferencji. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 40/41 (15 IX). – s. 12. – (Wokół Konferencji)
Uwagi: inf.: o doniesieniach medialnych na temat Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28639         

258.
Postulaty Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 33 (10 III). – s. 5-6
Uwagi: art.: propozycje zmian w kodeksie karnym

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28493         

259.
Potrzebni kapelani. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 44 (12 XII). – s. 3-4
Uwagi: art.: o potrzebie opieki duszpasterskiej w służbach mundurowych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28695         

260.
Powyborcze remanenty. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 53 (30 VI). – s. 3-4
Uwagi: art.: powyborcze reminescencje dotyczące organizacji wyborów i braku przygotowania poszczególnych komisji wyborczych, na zwiększoną frekwencję

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28589         

261.
Prawnicy na Jasnej Górze. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 6
Uwagi: inf.: o pielgrzymce prawników na Jasną Górę

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28444         

262.
Prezydent M. Krakowa. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 21 (15 IV). – s. 8
Uwagi: dok.: treść ulotki kolportowanej podczas manifestacji ruchu WiP n/t konieczności podjęcia działań w kierunku ochrony środowiska naturalnego w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28548         

263.
"Problem więźniów politycznych jest sprawą otwartą". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 13 (25 X). – s. 7-8. – (Frywolna, ale prawdziwa rzeczywistość PRL na sali rozpraw)
Uwagi: sat.: w ramach humoru sądowego fragment wyroku Sądu Rejonowego w Chrzanowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28403         

264.
Proces Janusza Bielika przeciwko WUSW w Krakowie. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 33 (10 III). – s. 6
Uwagi: art.: historia walki Janusza Bielika przed sądami o odszkodowanie za trwałe uszkodzenie ciała podczas zajść w Nowej Hucie (1982). - W art. zniekształcone zostały dane Jana Szachułowicza, którego nazwisko podano błędnie, jako Szachutowicz.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28495         

265.
Proces Lecha Wałęsy. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 3 (12 II). – s. 3
Uwagi: inf.: o przygotowywanym procesie przeciwko Lechowi Wałęsie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28284         

266.
Projekt ordynacji wyborczej : do władz NSZZ "Solidarność" w zakładzie pracy. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 5
Uwagi: dok.: projekt ordynacji wyborczej do władz NSZZ „S” w zakładzie pracy, opracowany na podstawie ordynacji z okresu legalnej działalności Związku

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28682         

267.
Prostujemy – przepraszamy!. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 32 (10 II). – s. 8
Uwagi: inf.: sprostowanie kilku pomyłek, do jakich doszło we wcześniejszych numerach "Paragrafu"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28481         

268.
"Przegląd kadrowy". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 8 (25 V). – s. 7-8
Uwagi: dok.: wzór dokumentu wg. którego przeprowadzono przeglądy kadrowe wśród nauczycieli krakowskich szkół

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28362         

269.
Przenikliwe oko sędziego Grabowskiego. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 19 (1 III). – s. 7-8
Uwagi: art.: wykaz bezprawnie niszczonych „dowodów przestępstw” np. zdjęć ks. Popiełuszki

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28500         

270.
Przeszukanie. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 26 (5 IX). – s. 5. – (Adwokat radzi)
Uwagi: inf.: kilka podstawowych informacji na temat rewizji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28295         

271.
Przeszukanie : /c.d. z numeru 26/. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 27 (20 IX). – s. 6-7. – (Adwokat radzi)
Uwagi: inf.: kilka podstawowych informacji na temat rewizji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28327         

272.
Przymusowi aktywiści. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 13 (25 X). – s. 5-6
Uwagi: inf.: o przymusowej indoktrynacji pracowników HiL w Bochni

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28399         

273.
Przysięgi. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 2
Uwagi: art.: dotyczący zmian w rocie przysięgi wojskowej wprowadzonych przez komunistów

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28705         

274.
Przysięgli. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 2
Uwagi: dok.: fragmenty aktów prawnych dotyczących przysięgi wojskowej uchwalane w okresie PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28720         

275.
Przyszłość partii – partia dla przyszłości : tajny dokument KC PZPR. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 46 (26 I). – s. 2-4
Uwagi: dok.: tajny dokument będący projektem programu PZPR, który opracowała grupa ekspertów na potrzeby KC

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28701         

276.
Pytania do prokuratora wojewódzkiego, czyli jeszcze raz o "terroryzmie". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 11 (14 IX). – s. 7-8
Uwagi: fel.: kilka uwag na temat terroryzmu czyli o propagandzie reżimu komunistycznego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28383         

277.
Pyzio Wiesław
Zamiast Komentarza / Wiesław Pyzio. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 6 (14 IV). – s. 7-8
Uwagi: inf.: list z więzienia w Lubsku

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28335         

278.
PZPR zawsze może liczyć na ZOMO. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 53 (30 VI). – s. 3
Uwagi: art.: na temat machlojek wyborczych w okręgach zamkniętych tj. koszary ZOMO, jednostki wojskowe.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28588         

279.
R.K.
Moje 10 życzeń! / R.K. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 46 (26 I). – s. 4
Uwagi: art.: dotyczący koniecznych zmian w polskim ustawodawstwie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28715         

280.
Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : Warszawa, 1 czerwca 1988 r. / Jan Rosner et al. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 38 (19 VI). – s. 1-2
Uwagi: dok.: apel do Rady Państwa o pluralizm związkowy

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28591         

281.
Radzikowska Zofia
Kilka uwag o prawie własności w socjalizmie / Cywilistyka [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 9 (15 VI). – s. 4-5
Uwagi: fel.: kilka refleksji o własności indywidualnej i społecznej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 131

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28368         

282.
Radzikowska Zofia
Parę zdań na temat Paragrafu / Camoufflage /i spółka/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 17 (16 I). – s. 8. – (Z listów do redakcji)
Uwagi: inf.: kilka uwag na temat pisma. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 123.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28434         

283.
Radzikowska Zofia
Przeciw karze śmierci / Camoufflage [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 3
Uwagi: art.: dotyczący przewidywanych zmian w kodeksie karnym odnośnie kary śmierci

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28711         

284.
Radzikowska Zofia
Znowu cień stalinizmu nad polskim prawem / Camoufflage [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 44 (12 XII). – s. 3
Uwagi: fel.: o totalitaryzacji systemu prawnego PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 123

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28694         

285.
Red.
O wolność dla Kazimierza Krauze / Red.. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 26 (5 IX). – s. 1-2
Uwagi: inf.: apel o uwolnienie Kazimierza Krauzego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28290         

286.
Red.
Prezent mikołajowy - czy kukułcze jajo? / Red. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 15/16 (15 XII). – s. 1-3
Uwagi: art.: o powołaniu przez władze komunistyczne Rady Konsultacyjnej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28414         

287.
Redakcja "Paragrafu"
Od redakcji / Redakcja "Paragrafu". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o wiosennej fali strajków w HiL i Stoczni Gdańskiej (1988)

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28522         

288.
Redakcja "Paragrafu"
"Prawa człowieka nie znają granic" / Redakcja "Paragrafu". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 39 (25 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: o Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28610         

289.
Redakcja "Paragrafu"
Prawdziwe oblicze reformy prawa? / Redakcja "Paragrafu". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 38 (19 VI). – s. 8
Uwagi: inf.: o proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmianach w Kodeksie Karnym

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28600         

290.
Redakcja "Paragrafu"
Przed "wyborami" do R. N. / Redakcja "Paragrafu". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 37 (5 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: przedwyborcze refleksje na temat fasadowości rad narodowych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28571         

291.
Redakcja "Paragrafu"
Przemoc i kłamstwo / Redakcja "Paragrafu". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 36 (19 V). – s. 1, 3-4
Uwagi: art.: refleksje na temat pacyfikacji strajku w HiL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28546         

292.
Redakcja "Paragrafu"
W sprawie "oświadczenia" Kolegium Rektorów / Redakcja "Paragrafu". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 42 (30 X). – s. 1
Uwagi: inf.: krytyczny komentarz redakcji "Paragrafu" odnośnie oświadczenia Kolegium Rektorów potępiającego studentów bojkotujących zajęcia Studium Wojskowego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28644         

293.
Redakcja Paragrafu, NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Drogi czytelniku – spełnij poniższą prośbę! / Redakcja Paragrafu, MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 10
Uwagi: apel do czytelników o wysłanie do neo związkowców, kartek z tekstem „Nowa ustawa anty pracownicza”

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28277         

294.
Redakcja
Bezwzględność : komunistycznego wymiaru sprawiedliwości / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 2
Uwagi: art.: o tragedii do jakiej doszło w wyniku bezduszności i politycznego nacisków na wymiar sprawiedliwości PRL, który skazał na długoletnią karę więzienia młodego człowieka chorego na schizofrenię.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28677         

295.
Redakcja
Cienie wizyty w Krakowie / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 1-2
Uwagi: fel.: działania represyjne władz w Krakowie, w czasie 3 pielgrzymki Jana Pawła II. - W art. zniekształcone zostały dane Zygmunta Berdychowskiego, którego podano błędne imię, jako Zbigniew.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28256         

296.
Redakcja
Co dalej? / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 50 (19 IV). – s. 1
Uwagi: fel.: kryzysowej sytuacji w jakiej znajdowała się prasa „drugiego obiegu” i dylematu przed jakim stanęła redakcja, czy ujawniać się pomimo ciągłej obecności cenzury, czy też pozostawać wciąż w „drugim obiegu” ryzykując upadek w wobec zmniejszającego się wsparcia finansowego ze strony podziemnych struktur niezależnych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28620         

297.
Redakcja
Co po referendum? / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 30 (20 XII). – (s. 2-3)
Uwagi: art.: refleksje na temat udziału społeczeństwa w listopadowym referendum

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28452         

298.
Redakcja
Czy referendum to referendum? / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 2-3
Uwagi: art.: uwagi o propagandowym charakterze referendum (1987)

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28439         

299.
Redakcja
Czytelnicy piszą – redakcja odpowiada / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 38 (19 VI). – s. 8
Uwagi: inf.: list od czytelnika w sprawie sprostowania informacji zawartych w 35 numerze "Paragrafu"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28601         

300.
Redakcja
Do Jego Eminencji ks. Kardynała F. Macharskiego / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 7 (10 V). – s. 1-2
Uwagi: dok.: list otwarty redakcji "Paragrafu" do kardynała Macharskiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28342         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm