a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 10


151.
Jak się zachować w śledztwie. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 14 (15 XI). – s. 6-7. – (Adwokat radzi)
Uwagi: fel.: o sposobach zachowania w przypadku zatrzymania przez SB

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28409         

152.
Jak sprzedać auto zniszczone dwa razy drożej, niż nowe?. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 1 (5 I). – s. 8. – (Frywolna ale prawdziwa rzeczywistość PRL na sali rozpraw)
Uwagi: fel.: dot. sprawy zniszczonych samochodów, sprzedanych dwa razy drożej czyli "prawdziwej rzeczywistości PRL"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28248         

153.
Jeden dzień za 50 zł szkody. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 19 (1 III). – s. 6-7
Uwagi: art.: o drakońskim wyroku dla sprawców "nocnego sabotażu" w MPK

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28496         

154.
Jeszcze z życia uczelni. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 33 (10 III). – s. 8
Uwagi: inf.: o pomyśle tow. Hausnera na uczynienie asystentów krakowskich uczelni odpowiedzialnymi za "porządek" w domach studenckich

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28501         

155.
Kali ukraść – bardzo dobrze, Kalemu ukraść – bardzo źle. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 42 (30 X). – s. 6
Uwagi: inf.: o czarnorynkowych praktykach urzędów

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28650         

156.
Kandydaci "Solidarności". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 51 (27 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: ogłoszenie nazwisk osób kandydujących do Sejmu i Senatu z ramienia MKO „S” w Krakowie i Tarnowie.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28603         

157.
Karykatura. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 3-4
Uwagi: art.: o powoływaniu przez rząd instytucji dublujących niezależne od państwa instytucje społeczne

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28708         

158.
Każdy pretekst jest dobry. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 36 (19 V). – s. 8
Uwagi: inf.: o metodach przeszukiwania przez SB

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28559         

159.
Kilka uwag o instytucji "rzecznika praw obywatelskich". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 13 (25 X). – s. 3-4. – (Z materiałów Komitetu Helsińskiego w Polsce)
Uwagi: art.: geneza, cele i zasady działania rzecznika praw obywatelskich w różnych krajach

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28396         

160.
Kogo tu wzywać?. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 27 (20 IX). – s. 8
Uwagi: sat.: o nadużyciach władzy

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28331         

161.
Kołchoz "Pierwszy Cios". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 3 (12 II). – s. 8. – (Frywolna ale prawdziwa rzeczywistość PRL na sali rozpraw)
Uwagi: sat.: o fikcyjnym kołchozie w podkrakowskiej wsi

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28296         

162.
Komitet Helsiński w Polsce
Informacja o aktualnej sytuacji dotyczącej członkostwa Polski w Międzynarodowej Organizacji Pracy / Komitet Helsiński w Polsce. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 12
Uwagi: art.: Stan wojenny, rozwiązanie „Solidarności”, prześladowanie związków zawodowych, a konwencje międzynarodowe

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28279         

163.
Komitet Helsiński w Polsce
Nowe prawo o ustroju sądów powszechnych / Komitet Helsiński w Polsce. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 3 (12 II). – s. 3-5. – (z materiałów Komitetu Helsińskiego w Polsce)
Uwagi: art.: komentarz zmian w przepisach o ustroju sądów

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28285         

164.
Komitet Helsiński w Polsce
Oświadczenie / Komitet Helsiński w Polsce. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 28 (20 X). – s. 5
Uwagi: dok.: oświadczenie potępiające wpływ władzy PRL na decyzje sądów, w sprawach rejestrowania zakładowych związków zawodowych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28344         

165.
Komitet Helsiński w Polsce
Wniosek Komitetu Helsińskiego / Andrzejewski Piotr et al. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 46 (26 I). – s. 4
Uwagi: dok.: list Komitetu Helsińskiego w Polsce do Marszałka Sejmu w sprawie zmiany ustawy o uprawnieniach MSW

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28712         

166.
Komitet Obywatelski. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 50 (19 IV). – s. 2
Uwagi: art.: relacja z przebiegu posiedzenia powołującego Małopolski Komitet Obywatelski, które odbyło się w sali krakowskiego KIK-u 10 kwietnia 1989 r.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28623         

167.
Komitet Strajkowy HiL; NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność"
Komunikat : Kraków, dnia 10 maja 1988 r. / Zbigniew Romaszewski et al. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 36 (19 V). – s. 4-5
Uwagi: dok.: zasady rekompensaty strat poniesionych w wyniku represji po strajku w HiL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28554         

168.
Komitet Strajkowy HiL
Oświadczenie Komitetu Strajkowego HiL : [Kraków, 17. 05. 1988] / Andrzej Szewczuwaniec et al. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 37 (5 VI). – s. 3-4
Uwagi: dok.: o przekształceniu Komitetu Strajkowego HiL w Komitet Organizacyjny NSZZ „Solidarność”

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28575         

169.
Komitet Strajkowy Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina
Wicepremier Rządu PRL Profesor Zdzisław Sadowski Warszawa : Nowa Huta, 1 maja 1988 r. / Andrzej Szewczuwaniec et al. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). – s. 1, 3
Uwagi: dok.: list do wicepremiera PRL na temat zmian w HiL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28525         

170.
Komunikat Komitetu Helsińskiego / Piotr Ł. J. Andrzejewski et al. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 39 (25 VIII). – s. 7-8
Uwagi: inf.: opracowanie Komunikatu Komitetu Helsińskiego w Polsce

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28616         

171.
Komunikat / [Komitet Helsiński w Polsce]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 4
Uwagi: dok.: informacja o możliwości przesyłania skarg na władze PRL do przedstawicieli Komitetu Helsińskiego w Polsce, przez osoby, którym poprzez nie wydanie paszportu uniemożliwiono wyjazd zagraniczny

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28657         

172.
Konferencja prasowa w Ministerstwie Sprawiedliwości. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 3 (12 II). – s. 5-6
Uwagi: inf.: relacja konferencji poświęconej problemom więziennictwa

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28286         

173.
Konfiskata samochodu w świetle prawa. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 17 (16 I). – s. 5-6
Uwagi: art.: o naruszaniu zasad prawa karnego i konstytucji przez wymierzanie kar niewspółmiernych do wykroczenia

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28432         

174.
Konstytucja PRL – mity i fakty : Suwerenność. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 4-5
Uwagi: art.: rozważania nad konstytucją PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28441         

175.
Konstytucja PRL – mity i fakty : Ustrój polityczny PRL - deklaracje i rzeczywistość. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 26 (5 IX). – s. 3-5
Uwagi: art.: rozważania o ustroju PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28293         

176.
Konstytucja...?. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 2-3
Uwagi: rel.: z panelu dyskusyjnego jaki odbył się 2 marca 1989 w Kolegium Witkowskiego UJ, poświęconego przyszłej Konstytucji.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28643         

177.
Konwencja w sprawie zwalczania tortur. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 30 (20 XII). – s. 3-5
Uwagi: dok.: najważniejsze postanowienia Konwencji uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 10.12.1984 roku

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28453         

178.
Krakowscy "terroryści" nadal siedzą. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 15/16 (15 XII). – s. 11
Uwagi: fel.: kilka refleksji w sprawie aresztowanych przez SB opozycjonistów określanych przez komunistyczne publikatory mianem "krakowskich terrorystów"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28423         

179.
Krótki bilans. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 4 (5 III). – s. 8
Uwagi: inf.: dane dotyczące liczby procesów politycznych oraz więźniów politycznych PRL w 1985 r.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28305         

180.
Kruk krukowi oka nie wykole.... – Paragraf (Kraków) 1987, nr 28 (20 X). – s. 6-7
Uwagi: inf.: o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie znieważenia ks. Adolfa Chojnackiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28346         

181.
Kryminalne - czy polityczne?. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 8 (25 V). – s. 5-6
Uwagi: art.: dot. nocnego "sabotażu" w zajezdni autobusowej MPK i unieruchomienia 30 autobusów

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28359         

182.
ks. Teofil Bogucki. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 27 (20 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: nekrolog o śmierci ks. Teofila Boguckiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28334         

183.
Kto jeszcze został?. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 13 (25 X). – s. 1-2
Uwagi: inf.: lista więźniów politycznych pozostających w więzieniach po 15.09.86r.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28394         

184.
Kurcyusz Jerzy
Pan Prezes Trybunału Konstytucyjnego PRL / Jerzy Kurcyusz. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 23 (20 V). – s. 7-8
Uwagi: dok.: list poparcia dla wniosku o wszczęcie przez TK postępowania o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o związkach zawodowych z 1982 roku z Konstytucją PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28268         

185.
Kuria Diecezji Kieleckiej ; Stępień Jerzy
Sprawozdanie z wypadków na terenie parafii Włoszczowa : w dniu 4 września 1986 r. / Kuria Diecezji Kieleckiej ; Jerzy Stępień. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 12 (5 X). – s. 2-4
Uwagi: dok.: opis represji jakie spotkały księży z parafii we Włoszczowej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28388         

186.
Kwiatkowski Mirosław
Klub Kształtowania i Ochrony Środowiska / Mirosław Kwiatkowski. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 39 (25 VIII). – s. 6-7
Uwagi: art.: o prawie człowieka do zdrowego środowiska przyrodniczego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28613         

187.
Lech Wałęsa : przewodniczący NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 3
Uwagi: dok.: list Społecznej Rady Legislacyjnej COIU do Lecha Wałęsy.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28651         

188.
List ze Strzelina. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 3 (12 II). – s. 6-7
Uwagi: inf.: list więźnia politycznego o łamaniu praw obywatelskich w więzieniu w Strzelinie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28292         

189.
Madej Eugeniusz
List otwarty do Społecznego Komitetu Przeciw Alkoholowego / Eugeniusz Madej. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 18 (10 II). – s. 5-6
Uwagi: inf.: opis represji za działania antyalkoholowe wezwanie komitetu do energicznego działania

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28483         

190.
Maria Śękowa. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 43 (20 XI). – s. 8
Uwagi: inf.: nekrolog o śmierci Marii Sękowej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28676         

191.
Nabić sok pomidorowy w butelkę. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 5 (19 III). – s. 8. – (frywolna ale prawdziwa rzeczywistość PRL na sali rozpraw)
Uwagi: sat.: o marnotrawstwie urzędowym i przebiegłości prywatnej inicjatywy

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28323         

192.
Nie pomógł nawet Lenin.... – Paragraf (Kraków) 1986, nr 13 (25 X). – s. 7
Uwagi: fel.: o samowolnych zmianach, dokonywanych przez prokuratorów kwalifikacji przestępstw z politycznych na kryminalne

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28401         

193.
Nie przepuścili nawet staruszce. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 36 (19 V). – s. 4
Uwagi: inf.: opis brutalnych działań SB

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28551         

194.
Nie tylko negacja. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 37 (5 VI). – s. 6-7
Uwagi: fel.: o pracy Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ "Solidarność"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28579         

195.
Niefortunne hasało. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 44 (12 XII)
Uwagi: kom.: o proteście studentów przeciwko naukom politycznym

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28687         

196.
Niepokorni. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 2 (30 I). – s. 1-2
Uwagi: inf.: sylwetki osób represjonowanych przez komunistyczne władze

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28254         

197.
Niepotrzebna śmierć i jej głębsze tło. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 34 (10 IV). – s. 5-6
Uwagi: art.: rozważania o donosicielstwie na podstawie współpracy dyrekcji poznańskiego liceum z MO

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28514         

198.
Nowe ustawy. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 53 (30 VI). – s. 2
Uwagi: art.: dotyczący inicjatyw ustawodawczych podjętych w pośpiesznym tempie pod sam koniec kadencji Sejmu PRL.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28586         

199.
NSA a walka o kaplicę. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 23 (20 V). – s. 7
Uwagi: dok.: postanowienie NSA w sprawie budowy Kościoła w Ostrowcu Świętokrzyskim

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28252         

200.
NSZZ "Solidarność". Komisja Interwencji i Praworządności ; Romaszewski Zbigniew
Oświadczenie : Komisji D/S Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" / KIiP NSZZ "Solidarność", Zbigniew Romaszewski. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 50 (19 IV). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie KIiP dotyczące wciąż stosowanych represji ze strony władz wobec działaczy opozycyjnych, oraz odcięcie się od części młodzieży podejmującej walkę podczas demonstracji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28629         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm