a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 10


301.
Redakcja
Do naszych Czytelników!. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 43 (20 XI). – s. 8
Uwagi: inf.: informacja redakcji o zmianie formatu, objętości i szaty graficznej pisma

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28675         

302.
Redakcja
Do naszych Czytelników / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 18 (10 II). – s. 1
Uwagi: inf.: apel o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28442         

303.
Redakcja
Drogi Czytelniku! / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 4 (5 III). – s. 8
Uwagi: inf.: redakcji „Paragrafu” na temat charakteru czasopisma i apel do Czytelników o pomoc w gromadzeniu materiałów

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28309         

304.
Redakcja
Druga połowa lutego w Krakowie / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 1
Uwagi: art.: polemizujący z krytyką ze strony mediów oficjalnych, z jaką spotkały się studenckie manifestacje w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28642         

305.
Redakcja
"Humanitarna" decyzja czyli tym gorzej dla sprawiedliwości / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 31 (15 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: o decyzji wymiaru sprawiedliwości w sprawie obniżenia kary dla morderców ks. Jerzego Popiełuszki na mocy ustawy amnestyjnej z lipca 1986 roku. - W art. zniekształcono dane Hanny Łukowskiej-Karniej, której nazwisko podano błędnie, jako Łukomska.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28461         

306.
Redakcja
Kiedy na wolności? / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 20 (30 III). – s. 1
Uwagi: inf.: komentarz redakcji, poświęcony kłamstwom na konferencji prasowej rzecznika rządu J. Urbana, które zostały powielone przez kilka zachodnich redakcji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28506         

307.
Redakcja
Kto w Polsce pragnie terroryzmu? / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 8 (25 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: rozważania na temat propagandy strachu i terroru, sianej przez komunistyczny reżim

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28356         

308.
Redakcja
"Okrągły stół" / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 40/41 (15 IX). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o propozycji rozmów Okrągłego Stołu

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28626         

309.
Redakcja
Po Konferencji / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 40/41 (15 IX). – s. 1-2
Uwagi: inf.: - o atmosferze na Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28625         

310.
Redakcja
Przed referendum / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 28 (20 X). – s. 1-3
Uwagi: fel.: uwagi wokół planowanego przez władzę referendum

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28340         

311.
Redakcja
Przykre sprawy!!! / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 26 (5 IX). – s. 6-7
Uwagi: inf.: wymiana zdań między grupą czytelników a redakcją. - Artykuł zawiera list podpisany jako "Grupa czytelników" pt. "Głupota czy...".

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28301         

312.
Redakcja
Reformatorzy / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 31 (15 I). – s. 2-3
Uwagi: art.: refleksje na temat stanowiska Komisji ds. Reformy Prawa Karnego w sprawie zmian w polskim systemie prawnym

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28464         

313.
Redakcja
Rezultat 10 miesięcy ciągłych protestów / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 22 (10 V). – s. 3
Uwagi: art.: o zwolnieniu z aresztu tymczasowego siedmiu osób określanych przez reżimowe media mianem "krakowskich terrorystów"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28562         

314.
Redakcja
Umorzenie dochodzenia w sprawie śmierci Zbigniewa Szkarłata / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 11 (14 IX). – s. 1-5
Uwagi: art.: poświęcony skandalicznej decyzji Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o umorzeniu postępowania w sprawie tajemniczej śmierci nowosądeckiego działacza „Solidarności”

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28380         

315.
Redakcja
W kamiennym kręgu / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 46 (26 I). – s. 1
Uwagi: art.: fragment relacji z X Plenum KC PZPR

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28699         

316.
Redakcja
W odpowiedzi na listy Czytelników / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 9 (15 VI). – s. 1
Uwagi: fel.: krótki komentarz w sprawie pojawiających się opinii Czytelników n/t listu redakcji do ks. Kardynała F. Macharskiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28365         

317.
Redakcja
Wokół 1 Maja / Redakcja. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 22 (10 V). – s. 1-2. – (Witaj, Majowa Jutrzenko...)
Uwagi: inf.: n/t przebiegu manifestacji 1 i 3 maja w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28555         

318.
Represje pracownicze dzisiaj. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 21 (15 IV). – s. 4-5
Uwagi: art.: zastraszanie ludzi i upowszechnienie postaw konformistycznych jako cel stosowania różnego rodzaju represji pracowniczych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28543         

319.
Rokita Jan Maria
"Choć tylko niewielu może tworzyć politykę" / Jan Maria Rokita. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 40/41 (15 IX). – s. 8-10
Uwagi: dok.: referat o systemach prawnych i możliwości jego reform w krajach komunistycznych przygotowane na Konferencję Praw Człowieka w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28635         

320.
Rokita Jan Maria
List do redakcji / /Jan Maria Rokita/. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 34 (10 IV). – s. 7-8
Uwagi: inf.: list J. M. Rokity do redakcji "Paragrafu" w sprawie manifestacji organizowanych przez Ruch "WiP" wraz z komentarzem redakcji pisma

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28516         

321.
Rosner Jan et al
Do Pana Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Jan Rosner et al. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 15/16 (15 XII). – s. 5. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: wniosek o wszczęcie postępowania, w celu stwierdzenia niezgodności ustawy o związkach zawodowych z konstytucją i Międzynarodowy Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28419         

322.
Rosner Jan et al
Do Pana Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej / Jan Rosner et al. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 19 (1 III). – s. 1-4
Uwagi: dok.: odpowiedź na odrzucenie wniosku przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. dr A. Klafkowskiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28490         

323.
Rozmarynowicz Andrzej
Kredyt z kolonii / A. Nemo [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). – s. 6-7
Uwagi: art.: obraz kolonialnego uzależnienia gospodarki PRL od ZSRS. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 462.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28533         

324.
Rozmarynowicz Andrzej
"Rząd się wyżywi" / A. Nemo [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 32 (10 II). – s. 6
Uwagi: art.: o emisji przez NBP pamiątkowych monet. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 462.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28476         

325.
Rozprzestrzenianie jest niedopuszczalne. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 9 (15 VI). – s. 8
Uwagi: inf.: notatka o postanowieniu Sądu Rejonowego w Wadowicach w sprawie W. Pyzio

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28370         

326.
Ruch „Wolność i Pokój” Akcja Studencka
Do studentów, pracowników nauki i mieszkańców Krakowa : Kraków, 2 maja 1988 r. / Ruch „Wolność i Pokój” Akcja Studencka. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). – s. 3
Uwagi: dok.: poparcie dla postulatów Komitetu Strajkowego HiL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28526         

327.
Rzecznik praw obywatelskich. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 14 (15 XI). – s. 4-6. – (Z materiałów Komitetu Helsińskiego w Polsce)
Uwagi: art.: geneza, cele i zasady działania instytucji rzecznika praw obywatelskich

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28408         

328.
Rzecznik praworządności na Podbeskidziu. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 37 (5 VI). – s. 8
Uwagi: inf.: o wyborze rzecznika praworządności Regionu Podbeskidzie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28581         

329.
Sąd Najwyższy – cenzorem bibliotek. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 28 (20 X). – s. 8
Uwagi: art.: cenzura wobec zagranicznych publikacji sprowadzanych do bibliotek naukowych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28348         

330.
Sąd Rejonowy - Sąd Pracy w Katowicach : do sygn. akt VII. P. 9/88. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 33 (10 III). – s. 7. – (Dokumenty bezprawia)
Uwagi: dok.: przykłady bezprawia w PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28497         

331.
Sierpień 80. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 26 (5 IX). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz o zerwaniu kajdan posłuszeństwa w sierpniu 1980 roku

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28288         

332.
Służba zastępcza (II). – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 2-3
Uwagi: art.: o możliwości ubiegania się o skierowanie do służby zastępczej przez wykorzystanie odpowiednich artykułów ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28679         

333.
Służba zastępcza (III). – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 5
Uwagi: art.: trzecia część artykułu poświęconego zastępczej służbie wojskowej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28659         

334.
Służba zastępcza : /I/. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 3
Uwagi: art.: porady dotyczące odbycia zasadniczej służby wojskowej w służbie zastępczej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28710         

335.
Socjalistyczna obsługa stolika. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 15/16 (15 XII). – s. 12. – (Frywolna, ale prawdziwa rzeczywistość PRL na sali rozpraw)
Uwagi: sat.: n/t kelnera z koneksjami oskarżonego o drobne przestępstwo spekulacyjne

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28425         

336.
Socjolog
Nauka w służbie społeczeństwa / Socjolog [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 5 (19 III). – s. 8
Uwagi: fel.: o badaniu opinii środowisk młodzieżowych w ramach ścisłej współpracy z SB

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28321         

337.
Sokołowski Artur
Sposoby naruszania jawności rozprawy w procesach politycznych / Artur Sokołowski. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 23 (20 V). – s. 4-6
Uwagi: art.: różnorodne praktyki naruszania jawności procesu. - W art. zniekształcono dane Anny Sztark, której imię błędnie podano jako Grażyna.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28250         

338.
Sokołowski Artur
Sposoby naruszania jawności rozprawy w procesach politycznych / Artur Sokołowski. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 21 (15 IV). – s. 3-4
Uwagi: art.: n/t naruszania jawności procesu karnego w PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28542         

339.
Sokołowski Artur
Sposoby naruszania jawności rozprawy w procesach politycznych : Uwagi końcowe / Artur Sokołowski. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 8-9
Uwagi: art.: uwagi m. in. o szykanowaniu osób chcących uczestniczyć w rozprawie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28264         

340.
Sokołowski Artur
Sposoby naruszenia jawności rozprawy w procesach politycznych : II / Artur Sokołowski. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 22 (10 V). – s. 4-6
Uwagi: art.: sprawy polityczne a jawność, sposoby łamania jawności rozpraw w procesach politycznych przez sądownictwo PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28564         

341.
Solidarność : Region Podbeskidzie. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 6. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: dwa dokumenty, pierwszy list z dn. 1 II 1989 r. RKO NSZZ „S” do wojewody bielskiego w/s zwrotu skonfiskowanego, po wprowadzeniu stanu wojennego, sztandaru związkowego; drugi list z dn. 7 II 1989 r. vice wojewody bielskiego do RKO NSZZ „S” z odpowiedzią , iż sztandar ten został przekazany nieistniejącej już komisji.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28660         

342.
Specjalny gatunek ludzi. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 10
Uwagi: inf.: o ankiecie dla celników

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28276         

343.
Sprawa Stanisława Zarzyckiego. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 37 (5 VI). – s. 7-8
Uwagi: inf.: w sprawie dyscyplinarnego zwolnienia z pracy S. Zarzyckiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28580         

344.
Sprawa Zaremby, czyli rencista kontra neo-związki. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 15/16 (15 XII). – s. 12
Uwagi: inf.: n/t bezpodstawnych praktyk komunistycznych związków czyli o pobieraniu opłat poprzez "działaczy związkowych" za czynności które należą się pracownikom bezpłatnie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28424         

345.
Sprostowanie. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 44 (12 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: sprostowanie informacji zaczerpniętej w 43 numerze "Paragrafu"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28691         

346.
Statystyka postępowań. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 9 (15 VI). – s. 8
Uwagi: inf.: o konferencji poświęconej orzecznictwu Sądu Najwyższego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28371         

347.
Sumienie i prawo. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 20 (30 III). – s. 4
Uwagi: fel.: o badaniach nad "czynnikami deformującymi sumienie"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28520         

348.
Świadek czy podejrzany?. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 7 (10 V). – s. 3-5. – (Adwokat radzi)
Uwagi: inf.: porady prawne n/t praw i obowiązków świadka

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28351         

349.
Tarnowski Komitet Praworządności
Oświadczenie / Tarnowski Komitet Praworządności. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 50 (19 IV). – s. 4. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: oświadczenie o powołaniu w Tarnowie - Komitetu Praworządności.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28631         

350.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 1 (5 I). – s. 1, 8

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28249         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm