a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 10


51.
"Gazetowe prawo". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 4 (5 III). – s. 8
Uwagi: inf.: zasady wypłat tzw. trzynastych pensji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28304         

52.
Gestapo! Gestapo!. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 26 (5 IX). – s. 7-8
Uwagi: fel.: skojarzenie agresywnych działań organów przymusu w PRL z zachowaniem hitlerowców w czasie okupacji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28307         

53.
Głupota czy cynizm? : /z kart hańby polskiego sądownictwa/. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 6 (14 IV). – s. 8
Uwagi: inf.: o zakończeniu procesu w Mikołowie i skandalicznym wyroku wydanym przez sędziego M. Zakręta

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28337         

54.
Grajewski Andrzej
Na bezdrożach pojednania / Andrzej Grajewski. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 20 (30 III). – s. 5
Uwagi: art.: refleksje na temat obchodów 5 rocznicy wydarzeń w KWK „Wujek”

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28521         

55.
Grigorjanc Siergiej
Szanowni uczestnicy konferencji! : Moskwa, 18. 08. 1988 r. / Siergiej Grigorjanc. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 40/41 (15 IX)
Uwagi: dok.: opis sytuacji w ZSRR przygotowany dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28630         

56.
"Hańbiące zachowanie". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 42 (30 X). – s. 8
Uwagi: inf.: o dyscyplinarnym zwolnieniu pracowników za krytykę kwalifikacji kadry kierowniczej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28654         

57.
Herzog Aleksander
Amnestia - czy "szczególne postępowanie"? / Iudex [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 10 (25 VIII). – s. 3-4
Uwagi: art.: omówienie różnicy między amnestią a ustawą o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 232

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28375         

58.
Herzog Aleksander
Bezkarność kpt. Święckiego / /A.S./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 5
Uwagi: rel.: dotycząca postępowania organów ścigania w Gdańsku względem mieszkańców Olkusza, którzy w 1987 r. przybyli do Gdańska na spotkanie z Ojcem Świętym i zostali pobici na Komisariacie Kolejowym przez tamtejszego komendanta.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28658         

59.
Herzog Aleksander
Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych / /El./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 51 (27 IV). – s. 4
Uwagi: fel.: poświęcony przybliżeniu działalności Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych NSZZ "Solidarność"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28618         

60.
Herzog Aleksander
"Cosa Nostra" / AS. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 3-4
Uwagi: art.: porównanie struktur władzy w PRL do układów mafijnych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28440         

61.
Herzog Aleksander
Czekamy na nakaz oglądania dziennika TV! / Telewidz [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 8 (25 V). – s. 7
Uwagi: fel.: omówienie rozporządzenia w sprawie zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń megafonowych w miejscach publicznych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 622.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28361         

62.
Herzog Aleksander
Gdzie jest generał? / /Jeż/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 31 (15 I). – (Z Życia SB i MO)
Uwagi: fel.: o odnowie kamienicy przy ul. Mikołajskiej w Krakowie w której miał zamieszkać gen. Jerzy Gruby. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 283.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28470         

63.
Herzog Aleksander
Kilka uwag w sprawie „regulacji statusu prawnego Kościoła" / /A.S./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 43 (20 XI). – s. 2-4
Uwagi: art.: o stosunkach między państwem a Kościołem. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28667         

64.
Herzog Aleksander
Kradzież w majestacie „prawa” / /i/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 5-6
Uwagi: art.: bezprawne działania bielskiego WUSW w sprawie przepadku zarekwirowanych podczas rewizji przedmiotów. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 223

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28443         

65.
Herzog Aleksander
Kryptonim "16.000" / /B/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 30 (20 XII). – s. 7
Uwagi: art.: o akcji zakładania telefonów w Krakowie przy udziale specjalistów z resortu MSW.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 76

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28455         

66.
Herzog Aleksander
Łyżka dziegciu / B.P. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 20 (30 III). – s. 7
Uwagi: fel.: n/t poszanowana praw i wolności obywateli w PRL, w kontekście 10 rocznicy ratyfikowania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28530         

67.
Herzog Aleksander
Nowe pismo "praworządnościowe" / /B/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 28 (20 X). – s. 7-8. – (Nasze recenzje)
Uwagi: rec.: omówienie pierwszego numeru „Biuletynu Informacyjnego” Polskiej Ligi Praw Człowieka oraz „Książeczki cywilnej” wydanej przez Ruch „WiP”. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 76

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28347         

68.
Herzog Aleksander
Obywatel a organa ścigania / /B/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 8. – (Recenzje)
Uwagi: rec.: omówienie artykułu na temat naruszania dóbr osobistych i nadużywania instytucji zatrzymania. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 76

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28446         

69.
Herzog Aleksander
Ordynacje Wyborcze / /A.S./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 50 (19 IV). – s. 3-4
Uwagi: fel.: objaśniający zawiłości ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28624         

70.
Herzog Aleksander
Pieriestrojka i pluton egzekucyjny / R.G. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 9
Uwagi: fel.: szokujący wyrok w ZSRR, kara śmierci za branie łapówek. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 523.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28273         

71.
Herzog Aleksander
Pogrobowcy Stalina przy głosie / /Sprawozdawca/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 34 (10 IV). – s. 6
Uwagi: fel.: o sprzecznym z prawem orzecznictwie sądów PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 583

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28515         

72.
Herzog Aleksander
Pomówienie?! / /a.s./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 46 (26 I). – s. 2-3
Uwagi: fel.: n/t przebiegu czynności śledczych i postępowania Prokuratury w sprawie dotyczącej pobicia hutników podczas pacyfikacji strajku w maju 1988 r. w HiL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28709         

73.
Herzog Aleksander
Pora na porządki! / Bibliofil [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 44 (12 XII). – s. 8
Uwagi: art:. o uchwale Sądu Najwyższego pozwalającej bibliotekom swobodnie sprowadzać i otrzymywać z zagranicy wszelkie publikacje zawierające treści uznane przez celników za szkodliwe. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 99

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28696         

74.
Herzog Aleksander
Porównanie / /a.s./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 2-3
Uwagi: art.: porównujący stan liczebny sił podległych MON i MSW z sytuację jaka miała miejsce w tym aspekcie w II RP. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28706         

75.
Herzog Aleksander
Powrót do pracy / /a.s./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 53 (30 VI). – s. 2-3
Uwagi: art.: w którym poruszono kwestie prawne dotyczące osób zwolnionych z pracy za działalność opozycyjną i możliwości ich powrotu do pracy, jaką dała jedna z uchwalonych przed wyborami ustaw. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28587         

76.
Herzog Aleksander
Prawa człowieka – nieco podstawowych informacji / A.S. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 39 (25 VIII). – s. 3-5
Uwagi: art.: prawa człowieka a rzeczywistość PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28611         

77.
Herzog Aleksander
Prawem nie można manewrować / /B/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 7. – (Recenzje)
Uwagi: rec.: omówienie artykułu "Stop! Dla ustawy majowej" autorstwa dwóch bielskich sędziów A. Krama i W. Nowakowskiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28445         

78.
Herzog Aleksander
Prawo atomowe / A.S. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 8 (25 V). – s. 8
Uwagi: fel.: uwagi n/t ustawy „prawo atomowe” w kontekście wybuchu reaktora w Czernobylu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28363         

79.
Herzog Aleksander
Prezydent PRL / /a.s./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 51 (27 IV). – s. 3-4
Uwagi: fel.: komentarz wprowadzonych zmian do konstytucji oraz wprowadzonej nowej instancji wykonawczej urzędu Prezydenta PRL o dość rozbudowanych uprawnieniach

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28615         

80.
Herzog Aleksander
Proces który trwa / /Sprawozdawca/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 23 (20 V). – s. 8
Uwagi: rec.: o książce A. Tarnawy „Proces trwa". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 583

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28253         

81.
Herzog Aleksander
Przed zmianami w kodeksie pracy : /część I/ / B.P. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 6 (14 IV). – s. 6-7
Uwagi: fel.: refleksje na temat zmian w kodeksie pracy. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 82

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28332         

82.
Herzog Aleksander
Przed zmianami w kodeksie pracy : cz. II / B.P. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 8 (25 V). – s. 3-5
Uwagi: fel.: c.d. refleksji na temat zmian w kodeksie pracy. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 82


A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28358         

83.
Herzog Aleksander
Raport o stanie prawa / Just [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 15/16 (15 XII). – s. 9-11
Uwagi: fel.: kilka uwag n/t zawartości rządowego "Raportu" o prawie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 301.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28422         

84.
Herzog Aleksander
Referendum i Rzecznik / /R.G./ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 27 (20 IX). – s. 1-3
Uwagi: art.: omówienie dwóch aktów prawnych o Referendum i RPO. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 523.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28316         

85.
Herzog Aleksander
Sąd Najwyższy definiuje niepokój publiczny / A.S. [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 3 (12 II). – s. 8
Uwagi: fel.: dotyczący interpretacji niektórych pojęć kodeksu karnego w ujęciu Sądu Najwyższego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 35

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28294         

86.
Herzog Aleksander
Sądowy epilog pewnego przesłuchania / /Jeż/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 32 (10 II). – s. 7
Uwagi: art.: o praktykach wymuszania zeznań przez pobicie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 283. - W art. zniekształcone zostały dane Janusza Krupy, którego imię błędnie podano jako Jan.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28477         

87.
Herzog Aleksander
Sądy pracy – doświadczenia po 2 latach / Iudex [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 27 (20 IX). – s. 3-5
Uwagi: art.: analiza liczebności i rodzajów spraw na podstawie danych statystycznych Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 232

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28322         

88.
Herzog Aleksander
"Te pokolenia żałobami czarne..." / Bibliofil [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 27 (20 IX). – s. 7-8. – (Nasze recenzje )
Uwagi: rec.: omówienie książki Łukasza Sochy "Te pokolenia żałobami czarne...". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 99

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28329         

89.
Herzog Aleksander
Uprawnienia nie całkiem nadzwyczajne / /jeż/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 36 (19 V). – s. 5-6
Uwagi: art.: o przygotowaniach ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach i upoważnieniach dla Rady Ministrów. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 283.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28556         

90.
Herzog Aleksander
"Wezwanie" / /Bibliofil/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 6. – (Recenzje)
Uwagi: rec.: książki pt. „Wezwanie” autorstwa B. Makowskiej-Witkowskiej, lekarki bezpodstawnie oskarżonej o napaść i rabunek pacjenta.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28686         

91.
Herzog Aleksander
Więźniowie polityczni i terroryzm / Jurysta [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 21 (15 IV). – s. 7-8
Uwagi: fel.: n/t przyczyn bezprawnego używania przez prokuratorów w PRL wielomiesięcznych aresztów tymczasowych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28545         

92.
Herzog Aleksander
Wolność a prawo karne PRL / Jurysta [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 6 (14 IV). – s. 3-6
Uwagi: fel.: o relacjach między wolnością a prawem karnym. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 301

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28330         

93.
Herzog Aleksander
Wybory - czy nominacja / /Sceptyk/ [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 13 (25 X). – s. 8
Uwagi: fel.: o "wolnym" wyborze ławników

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28404         

94.
Herzog Aleksander
"Zespół mały, ale zgrany". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 43 (20 XI). – s. 4-5
Uwagi: art.: o pracach nad projektem prawa o stowarzyszeniach. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 523

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28668         

95.
Herzog Aleksander
ZOMO tańczy / Złośliwiec [pseud.]. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 20 (30 III). – s. 8. – (Z kącika humoru)
Uwagi: sat.: n/t podpisanej umowy o współpracy pomiędzy ZOMO a "Pałacem pod Baranami"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28534         

96.
Historia jednego Stowarzyszenia : czyli, jak to jest z deklarowanym pluralizmem. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 6
Uwagi: art.: dotyczący problemów z zarejestrowaniem organizacji pożytku społecznego jakim jest Stowarzyszenie Lekarzy Świata

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28685         

97.
Historia Polski i Nowy Testament. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 12 (5 X). – s. 8. – (Nasz kącik humoru)
Uwagi: sat.: n/t decyzji asesora Sądu Rejonowego w Wadowicach T. Dąbrowskiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28392         

98.
Informacje z ostatniej chwili. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 14 (15 XI). – s. 8-10. – (Informacje z ostatniej chwili)
Uwagi: inf.: serwis bieżących wiadomości dotyczących represji władz komunistycznych wobec środowisk opozycyjnych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28411         

99.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 1 (5 I). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: przegląd bieżących wydarzeń w Regionie Małopolska NSZZ "Solidarność"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28243         

100.
Informacje z Regionu i okolic. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 23 (20 V). – s. 1-2. – (Informacje z Regionu i okolic)
Uwagi: inf.: aktualności z życia opozycji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28245         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm