a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 10


201.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Komisja Interwencji i Praworządności
Instrukcja w sprawie rekompensowania strat finansowych poniesionych przez pracowników HiL w wyniku strajku / [KIiP NSZZ "Solidarność"]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 37 (5 VI). – s. 2-3
Uwagi: dok.: o organizowaniu pomocy materialnej dla pracowników HiL represjonowanych finansowo za udział w strajku

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28573         

202.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Komisja Interwencji i Praworządności
Komunikat nr 1 z dnia 21 I 1987 r. / KIiP NSZZ "Solidarność" region Małopolska ; Zbigniew Fijak et al. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 18 (10 II). – s. 3
Uwagi: dok.: o powołaniu Komisji Interwencji i Praworządności w Małopolsce, przedstawienie składu oraz programu działania

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28462         

203.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. KZ AM im. M Kopernika ; KZ Państwowego Szpitala Klinicznego w Krakowie
Do Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na ręce Marszałka Sejmu - Posła Romana Malinowskiego : 25. II. 1988 r. / Bogdan Barbaro et al.. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 33 (10 III). – s. 3-5. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: wniosek w sprawie zmiany ustawy o związkach zawodowych, apel o referendum na temat pluralizmu związkowego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28491         

204.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolska Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "S"
Oświadczenie / Zbigniew Fijak, Stanisław Handzlik, Jan Maria Rokita . – Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). – s. 5
Uwagi: dok.: wyjaśnienie praw przesłuchiwanego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28531         

205.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność ; Redakcja Paragrafu
O - i do - Sekcji Studenckiej Polskiej Ligi Praw Człowieka / MKWoP NSZZ "Solidarność" ; Redakcja Paragrafu. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 22 (10 V). – s. 4
Uwagi: art.: ogłoszenie deklaracji w sprawie Sekcji Studenckiej Polskiej Ligi Praw Człowieka oraz słowo od Redakcji "Paragrafu" do studentów

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28563         

206.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność ; Redakcja Paragrafu
Oświadczenie : w sprawie wyborów 4 czerwca 1989 r. / MKWoP NSZZ "Solidarność" ; Redakcja Paragrafu. – Paragraf (Kraków) 1989, nr spec. 52 (V). – s. 1-2
Uwagi: dok.: apel MKWoP i Redakcji "Paragrafu" o udział w wyborach 4 VI 1989 r.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28599         

207.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Nowa ustawa anty pracownicza / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1987, nr 24-25 (18 VI). – s. 11-12
Uwagi: art.: o nowelizacji Kodeksu Pracy

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28278         

208.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność, Redakcja Paragrafu
10 grudnia Dzień Praw Człowieka / MKWoP NSZZ "Solidarność" ; Redakcja Paragrafu. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 30 (20 XII). – s. 1-2
Uwagi: art.: o przyznaniu przez Uniwersytet Stanford nagrody za zasługi w dziedzinie obrony praw człowieka Zofii i Zbigniewowi Romaszewskim

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28449         

209.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Do prawników polskich / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 4 (5 III). – s. 1-2
Uwagi: fel.: apel do środowiska prawniczego o zachowanie etyki zawodowej i reagowanie na ewidentne łamanie praw człowieka

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28298         

210.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Komunikat / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 1 (5 I). – s. 1-2
Uwagi: dok.: dotyczący powołania Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28242         

211.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Komunikat / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 7 (10 V). – s. 8
Uwagi: dok.: apel do czytelników „Paragrafu” o pomoc w sporządzeniu listy sędziów hańbiących swój zawód

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28354         

212.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie w sprawie budżetu MSW / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 49 (14 III). – s. 1
Uwagi: dok.: opinia MKWoP na temat postulowanego przez stronę społeczną podczas rozmów „okrągłego stołu” zmniejszenia o 20% budżetu MSW

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28638         

213.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie : 1. 02. 1988 r. / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 32 (10 II). – s. 1
Uwagi: dok.: apel do środowisk opiniotwórczych o wywarcie nacisku na władze PRL, by włączyły do systemu prawnego PRL "Konwencji w sprawie zwalczania tortur..."

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28472         

214.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie : Kraków, 1 grudnia 1988 r. / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 44 (12 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o debacie telewizyjnej pomiędzy Alfreda Miodowiczem a Lechem Wałęsą

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28683         

215.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie : Kraków, 11 listopada 1988 r. / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 43 (20 XI). – s. 1
Uwagi: dok.: uwagi na temat Święta Niepodległości

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28664         

216.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie : Kraków, 21 sierpnia 1988 r. / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 39 (25 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: refleksje redakcji "Paragrafu" nad sytuacją społeczno-polityczna w kraju

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28607         

217.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie : Kraków, 5. IV. 1988 r. / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 34 (10 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o prawdę w sprawie mordu na polskich oficerach w Katyniu

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28508         

218.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie : Kraków, dnia 2 stycznia 1989 r. / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 45 (10 I). – s. 1
Uwagi: dok.: o nowych rozwiązaniach prawnych w dziedzinie gospodarki

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28702         

219.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 5 (19 III). – s. 1-2
Uwagi: dok.: opis MKWoP n/t przebiegu procesu pięciu działaczy KPN

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28312         

220.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 12 (5 X). – s. 1
Uwagi: dok.: krótki apel o stworzenie prawnych gwarancji swobód demokratycznych

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28386         

221.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1987, nr 17 (16 I). – s. 1
Uwagi: dok.: apel o uwolnienie więźniów politycznych PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28427         

222.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 53 (30 VI). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie wydane przez MKWoP w sprawie krwawego stłumienia manifestacji studenckich w Chinach

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28594         

223.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 50 (19 IV). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie MKWoP w związku z zakończonymi obradami „okrągłego stołu” i ponowną rejestracją NSZZ „Solidarność” oraz apel o udział w wyborach do Sejmu i Senatu

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28621         

224.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie MKWoP dotyczące przeprowadzenia w zakładach pracy demokratycznych wyborów władz związkowych.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28666         

225.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Oświadczenie / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1989, nr 46 (26 I). – s. 1
Uwagi: dok.: oświadczenie MKWoP dotyczące podpisania przez państwa komunistyczne dokumentu końcowego zakończonej Konferencji BWE, w kontekście nierealizowania przez te państwa zobowiązań przy okazji kilku wcześniej podpisywanych dokumentów

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28698         

226.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Śmierć Zbigniewa Szkarłata / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 3 (12 II). – s. 1-2
Uwagi: art: o zamordowaniu czołowego działacza "Solidarności" w Nowym Sączu

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28282         

227.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Uwolnić więźniów politycznych!!! / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o aresztowaniu K. Morawieckiego i A. Łukomskiej oraz rządowej propagandzie przedstawiania więźniów politycznych jako kryminalistów. - W art. zniekształcono dane Hanny Łukowskiej-Karniej, której podano błędne imię i nazwisko, jako Anna Łukomska.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28437         

228.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Uwolnić wszystkich więźniów politycznych!!! / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1987, nr 18 (10 II). – s. 7
Uwagi: dok.: apel o uwolnienie 9 więźniów politycznych z Małopolski

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28485         

229.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
W rocznicę Marca 68 / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1988, nr 33 (10 III). – s. 1
Uwagi: fel.: uwagi o sytuacji w Polsce po wydarzeniach marcowych (1968)

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28487         

230.
NSZZ "Solidarność". Region Małopolska. Małopolski Komitet Walki o Praworządność
Zbigniew Szkarłat / MKWoP NSZZ "Solidarność". – Paragraf (Kraków) 1986, nr 3 (12 II). – s. 1
Uwagi: inf.: nekrolog po śmierci działacza NSZZ "Solidarność" Zbigniewa Szkarłata

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28281         

231.
O egzekucji grzywien za wykroczenia i naszych możliwościach. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 15/16 (15 XII). – s. 6-8. – (Adwokat radzi)
Uwagi: inf.: porady prawne n/t panujących zasad stosowania represji karnych w PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28420         

232.
Ob. Prezes - Przewodniczący. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 26 (5 IX). – s. 5-6. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: pismo ukazujące stosunku władz do "niezależnych" instytucji

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28299         

233.
Obywatel w urzędzie – podstawowe informacje. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 10 (25 VIII). – s. 4-7. – (Adwokat radzi)
Uwagi: inf.: porady prawne

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28376         

234.
Ochrona pracownika w praktyce Sądów Pracy. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 21 (15 IV). – s. 5-7
Uwagi: art.: sądownictwo pracy na usługach reżimu komunistycznego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28544         

235.
Od Redakcji. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 10 (25 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: kilka przemyśleń o sytuacji więźniów politycznych w 6 rocznice Sierpnia

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28373         

236.
Od redakcji. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 39 (25 VIII). – s. 8
Uwagi: inf.: przypis redakcji "Paragrafu" do Komunikatu Komitetu Helsińskiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32443         

237.
Opinia prawna. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 35 (7 V). – s. 5
Uwagi: dok.: przedruk z "Hutnika" nr 8/156

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28529         

238.
Orzeczenie. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 23 (20 V). – s. 3. – (Dokumenty Bezprawia)
Uwagi: dok.: dokumenty dotyczące S. Branickiego

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28265         

239.
Osmańczyk Edmund Jan
Co zrobić dla praw człowieka dziś? / Jan Edmund Osmańczyk. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 39 (25 VIII). – s. 6
Uwagi: inf: propozycje postulatów przesłanych na krakowską Konferencję Praw Człowieka

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28612         

240.
Oświadczenie. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 8 (25 V). – s. 6
Uwagi: dok.: protest 21 osób przeciwko niehumanitarnej decyzji sądu w Bielsku-Białej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28360         

241.
Oświadczenie Michaela E. Hammonda / [Michael E. Hammond]. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 40/41 (15 IX). – s. 3
Uwagi: dok.: słowa wsparcia dla NSZZ "S" wyrażone przez przedstawiciela Kongresu USA. - W art. zniekształcono dane Daniela Rosenbluma, którego imię i nazwisko zostało błędnie podane, jako Dan Rosonbloom.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28628         

242.
Peryferie Konferencji. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 40/41 (15 IX). – s. 12. – (Wokół Konferencji)
Uwagi: inf: pochlebne opinie o organizatorach Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28640         

243.
Pieńkowska Alina et al
Zadania Związku w obronie praworządności : Deklaracja działalności interwencyjnej / Alina Pieńkowska et al. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 17 (16 I). – s. 3
Uwagi: dok.: o powstaniu i zadaniach Komisji ds. Interwencji i Praworządności

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28430         

244.
Pierwsze w Małopolsce. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 30 (20 XII). – s. 8
Uwagi: inf.: o rejestracji Komitetów Założycielskich NSZZ „Solidarność”

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28457         

245.
Piotr Roch. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 3-5. – (Dokumenty)
Uwagi: dok.: ukazujące przebieg historii poborowego Piotra Rocha starającego się o skierowanie go do służby zastępczej

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28680         

246.
Pleśnar Adam
Dojrzała decyzja "Solidarności" we wrocławskim "Pafawagu" / Adam Pleśnar. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 42 (30 X). – s. 4-6. – (Zgodnie z konwencjami MOP)
Uwagi: inf.: o wyznaniu jawnej działalności przez NSZZ „Solidarność” w "Pafawagu"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28649         

247.
Płk Godlewski z SB uczestnikiem Konferencji Praw Człowieka. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 40/41 (15 IX). – s. 12. – (Wokół Konferencji)
Uwagi: inf.: o działaniach SB wobec uczestników Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28641         

248.
Płoną książki. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 30 (20 XII). – s. 8
Uwagi: fel.: o kolportowaniu niezależnych wydawnictw zagranicę

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28458         

249.
Po doświadczenia – do Chin. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 30 (20 XII). – s. 7
Uwagi: fel.: o wizycie w CHRL delegacji Prokuratury PRL

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28456         

250.
Po wyborach - pierwszy sprawdzian. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 53 (30 VI). – s. 1
Uwagi: art.: refleksja dotycząca przyszłości, szans i możliwości jakie stały przed parlamentarzystami KO.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28582         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm