a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 z 4


151.
Sprawcy znani i nieznani. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 19. – s. 51-58
Uwagi: art.: dotyczący śmierci Grzegorz Luksa

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26269         

152.
Stanisławski Feliks
Okuci w dyby / Feliks Stanisławski. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 6-17
Uwagi: art.: ukazujący rozmiary cenzury w PRL-u lat 80-tych

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26239         

153.
Stanowisko Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka o KBWE w Wiedniu. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 20. – s. 17-19
Uwagi: dok.: komentarz Helsińskiej Federacji Praw Człowieka do zakończonych prac Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w I 1989 r. w Wiedniu

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26288         

154.
Starczewski Stefan
Najważniejsze postanowienia Konferencji Wiedeńskiej dotyczące praw człowieka / Stefan Starczewski. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 20. – s. 5-10
Uwagi: art.: streszczenie postanowień zawartych przez przedstawicieli państw uczestniczących w Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która odbyła się w I 1989 r. w Wiedniu

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26286         

155.
Stawski Tadeusz
Czy spółdzielczość istnieje w PRL? / Adam Wolski [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – 55-84
Uwagi: art.: o spółdzielczości w PRL-u, - Nazwa autora: Słownik pseudonimów t. 5, s. 679.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26253         

156.
Szemplińska Ewa
"Nadrzędna i priorytetowa" / E.S. [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 15 (XII). – s. 8-58
Uwagi: art.: ukazujący represje wobec powołanych do Wojska Polskiego a odmawiających złożenia przysięgi. - W art. pomylono inicjał imienia Wiesława Parchimowicza oraz przekształcono nazwisko Krzysztofa Żydowicza, błędnie podając Zydowicz

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26208         

157.
Szymańska Anna Teresa, Rawicz Juliusz
Ksiądz Jerzy Popiełuszko : (wokół śledztwa) / Tadeusz Bolesta, Jan Turno [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 1-47
Uwagi: art.: opis wydarzeń po podaniu do wiadomości informacji o śmierci ks. J. Popiełuszki, próba ukazania zafałszowań faktów. - Nazwa aut.: Słownik synonimów t. 5, s. 107. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Edmunda Jana Chróścielewskiego, którego drugie imię pominięto, a nazwisko zmieniono na błędne: Chruścielewski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Adama Hodysza, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hadysz. - W art. zniekształcono dane Józefa Sawy, którego nazwisko podano błędnie jako Sowa.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26085         

158.
Szymańska Anna Teresa
Inny świat (c.d.) / Bolesta Tadeusz [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 10/11 (VIII). – s. 4-60
Uwagi: art.: ciąg dalszy relacji z przebiegu procesu zabójców ks. J. Popiełuszki. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 107

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26255         

159.
Szymańska Anna Teresa
Inny świat / Bolesta Tadeusz [pseud.] . – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 3-40
Uwagi: art.: relacja z przebiegu procesu podejrzanych o zabójstwo ks. J. Popiełuszko. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 107.
- W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Wojciecha Dąbkiewicza, którego nazwisko zmieniono na błędne: Dębkiewicz.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26124         

160.
Szymańska Anna Teresa
Niebezpieczne związki… / Jurysta [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 14 (V). – s. 25-29
Uwagi: art.: interpretacja prawna artykułów 276-278 kodeksu karnego. - Nazwa aut.: Encyklopedia Solidarności, t. 1, s. 364. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Leo Hochberg'a, którego imię skrócono do inicjału L. a nazwisko zmieniono na błędne: Hochberger.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26198         

161.
Śledztwo. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 5 (7 XII). – s. 19-76
Uwagi: dok.: dokumenty procesu dochodzeniowo-śledczego przeciwko ks. J. Popiełuszce

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26112         

162.
Śmierć Piotra Baroszcze. – Praworządność (Warszawa) 1987, nr 16 (I). – s. 26-75
Uwagi: art.: ukazujacy postać Piotra Bartoszcze oraz jego rodziny a także okoliczności jego śmierci i dochodzenia w tej sprawie

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26229         

163.
Śreniowski Józef
Do Ob. Naczelnika Zakładu Karnego w Braniewie : 17 IV 1985 r. Braniewo / Józef Śreniowski . – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 97. – (Bez Komentarza)
Uwagi: dok.: pismo J. Śreniowskiego do Naczelnika ZK w Braniewie w sprawie warunków więzienia ks. Zycha

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26164         

164.
Świadectwa. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 83-96
Uwagi: art.: relacje więźniów politycznych n/t sytuacji w zakładach karnych PRL podczas ich okresu pozbawienia wolności

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26196         

165.
Świadectwa. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 14 (V). – s. 108-115
Uwagi: art. wspomnienia komunistycznych więźniów z okresu międzywojennego jako porównanie systemu więziennictwa II Rzeczypospolitej i PRL

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26217         

166.
Świadectwa. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 15 (XII). – s. 59-65
Uwagi: art.: świadectwa dotyczące działalności komunistów w II Rzeczpospolitej

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26221         

167.
T.M.
"Pieski świat" / T.M.[pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 94-99
Uwagi: art.:artykuł opisujący rozporządzenie z 1974 roku które miało regulować wysokość opłat za utrzymanie psa w mieście.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26262         

168.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 6
Uwagi: wpłaty na KOP: Syrena 13, Fifa, Przemyk, Czcionka, anonimowo, na adwokatów, Miś

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26080         

169.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 6
Uwagi: wpłaty na działalność związkową: Krokodyl, wałek, Misia, Fifel, BFB.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26084         

170.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. okł, 39, 54
Uwagi: wpłaty na KOP: Uszy, Adiunkt, Krokodyl, Kasia lat 9

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26111         

171.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 5 (7 XII). – s. 87

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26122         

172.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. okł., 2-3, 24, 29-37, 122
Uwagi: Potwierdzenia wpłat: WARD za BiM, PFP, Dziękujemy Jankowi za sprzęt i Andrzejowi za 100 szt.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26206         

173.
[Teksty bez autora i tytułu]. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 20. – s. 1-4

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26296         

174.
Urban Jerzy
Jerzy Urban . – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 5 (7 XII). – s. 81-82
Uwagi: dok.: fragmenty konferencji prasowych rzecznika rządu oczerniających ks. Jerzego oraz anonimowe listy z pogróżkami wysyłane do parafi

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26121         

175.
Vianu Ion
Nie odbył sie lot nad gniazdem Ceausescu / Ion Vianu. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 21(2). – s. 39-42
Uwagi: art.: na temat represji w szpitalach psychiatrycznych Rumunii

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26275         

176.
W więzieniach PRL. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 6-18
Uwagi: art.: przedstawiający sylwetki więźniów politycznych w PRL

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26184         

177.
Warszawskie ulice w Maju. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 77-79
Uwagi: art.: o brutalności zatrzymania i nieludzkich warunkach oraz znęcaniu się nad aresztowanymi w polskich więzieniach

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26153         

178.
Werbunek. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 15-18
Uwagi: art.:relacja z porwania Piotra Hryniewicza

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26093         

179.
Wieńce dozwolone i zakazane. – Praworządność (Warszawa) 1987, nr 16 (I). – s. 22-26
Uwagi: art.: artykuł ukazujący okoliczności obchodów rocznicy Powstania Styczniowego oraz represje władz wobec biorących w nich udział

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26228         

180.
Więźniowie miesiąca. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 111-112. – (Amnesty International)

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26173         

181.
Wiszniewska J.
Stosowanie tortur w radzieckich zakładach penitencjarnych / J. Wiszniewska . – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 107-109. – (Za Granicą)
Uwagi: art.: opis aktów agresji wobec opozycjonistów w innych krajach

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26170         

182.
Wiszniewska J.
Walery Marczenko / J. Wiszniewska . – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 109-110. – (Za Granicą)
Uwagi: art. o Walerym Marczenko

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26171         

183.
Wiśniewska Barbara
List do obywatela Ministra Spraw Wewnętrznych gen. Czesława Kiszczaka : Toruń, 7.11.1984. / Barbara Wiśniewska. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 112-113
Uwagi: dok.: list do B. Wiśniewskiej do Cz. Kiszczaka w sprawie zaprzestania interwencji MO w jej mieszkaniu

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26176         

184.
Wniosek o wszczęcie postępowania. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 22-23. – ("Przepraszam, czy tu biją?")
Uwagi: dok.: wniosek o wszczęcie postępowania przez Prokuraturę Wojewódzką w Płocku w sprawie karno-administracyjnej Roberta Kaloty

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26244         

185.
Wujec Henryk
Prawo pańszczyźnianie / Henryk Wujec . – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 14 (V). – s. 82-91
Uwagi: art.: interpretacja nowelizacji kodeksu pracy

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26213         

186.
Wybory - co to takiego. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 88-96
Uwagi: art.: opis systemów wyborczych w innych państwach europejskich, przyczynek do dyskusji o zmianie prawa wyborczego w Polsce

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26160         

187.
Wyroki śmierci. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 3. – (Ze świata)
Uwagi: inf.: o wyrokach śmierci wykonywanych na świecie

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26071         

188.
Z komentarzem. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s.85-94
Uwagi: art.: artykuł opisujący procesy o odszkodowania

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26261         

189.
Z łagrów. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 3. – (Ze Świata)
Uwagi: inf.: dotyczy sytuacji więźniów w łagrach

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26066         

190.
Z ostatniej chwili. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 18-21
Uwagi: dok.: teksty postanowienia sądu o umorzeniu spraw dotyczących porwań opozycjonistów oraz odwołanie pokrzywdzonych. - W art. zniekształcone zostały dane Wiesława Skrzypczyńskiego, którego imię podano jako Wacław

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26094         

191.
Z.Z.
Recenzja : "Akty Terroru i Przemocy" / Z.Z. [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 100-106
Uwagi: dok.: krótka recenzja książki ukazującej proceder niezwykle częstego łamania prawa przez władzę PRL w stosunku do więzniów, znaczną część stanowi fragment książki. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Andrzeja Dudziaka, którego imię i nazwisko zmieniono (s. 104) na błędne: Dudzial.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26168         

192.
Za granicą : w więzieniach Czechosłowacji. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 20. – s. 92-93
Uwagi: inf.: na temat represji stosowanych przez komunistyczne władze Czechosłowacji wobec tamtejszej opozycji. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Tomáša Dvořáka, którego imię i nazwisko zmieniono na błędne: Tomas Dvorak.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26292         

193.
Zapłacili życiem - zabójstwa obrońców praw człowieka w 1988 r.. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 2(21). – s. 56-62
Uwagi: inf.: notki biograficzne obrońców praw człowieka zamordowanych w 1988. - W art. zniekształcone zostały dane Antonio Ismara Alvarengi, którego nazwisko podano jako Alvaranga oraz adwokata Jacques'a Philipps'a, którego dane podano jako Jacques Philippe.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26279         

194.
Zaświadczenie lekarskie Andrzeja Jaworskiego. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 24-25
Uwagi: dok.: zaświadczenie lekarskie Andrzeja Jaworskiego do Prokuratury Rejonowej w Płocku

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26245         

195.
Zelny Jerzy et al
Doniesienie o popełnieniu przestępstwa / Jerzy Zelny et al. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 28-29
Uwagi: dok.: doniesienie Jerzego i Anny Zelny o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Wojewódzkiej w Szczecinie

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26247         

196.
Zespół Adwokatów nr 7 Edwarda Wende w Warszawie et al.
Sprawa Marcina Antonowicza / Zespół Adwokatów nr 7 Edwarda Wende w Warszawie et al.. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 14 (V). – s. 3-22
Uwagi: dok.: zażalenie adwokatów na postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci Marcina Antonowicza w X 1985 r.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26180         

197.
Znani sprawcy. – Praworządność (Warszawa) 1987, nr 16 (I). – s. 76-91
Uwagi: art.: o okolicznosciach morderstwa Edyty Hnat przez funkcjonariusz MO Krzysztofa Mołoń

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26231         

198.
Zych Sylwester
Oświadczenie : 18 02 1985 r. / Sylwester Zych . – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 96-97. – (Bez Komentarza)
Uwagi: dok.: oświadczenie ks. Sylwestra Zycha odnośnie warunków jego pobytu w ZK w Braniewie. - W tekście zniekształcone zostały dane Lecha Domeradzkiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Domaracki.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26162         

199.
Żak Leszek
Nieznani sprawcy / Leszek Żak. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 3
Uwagi: art. dotyczy skrytobójczych mordów końca lat 70. i początku 80.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26064         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm