a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 z 4


51.
Falkowska Wanda
Milicja jest w porządku / Jeremi Jotesz [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 28-41
Uwagi: art. opis wydarzeń związanych z zatrzymaniem i śmiertelnym pobiciem przez funkcjonariuszy MO studenta Uniwersytetu Gdańskiego Marcina Antonowicza. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 295

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26187         

52.
Falkowska Wanda
Plaga bezrobocia / Feliks Stanisławski [pseud.] . – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 14 (V). – s. 126-132
Uwagi: art.: skala bezrobocia na świecie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 793

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26219         

53.
Fragmenty końcowych wystąpień na Konferencji Wiedeńskiej ministrów spraw zagranicznych USA, ZSRR, PRL i Rumunii. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 20. – s. 11-16
Uwagi: inf.: streszczenie wystąpień końcowych przedstawicieli USA, ZSRS, PRL i Rumunii zaprezentowanych podczas Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w I 1989 r. w Wiedniu

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26287         

54.
Frasyniuk Władysław
List do Wojewody Wrocławskiego / Władysław Frasyniuk. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 15 (XII). – s.7-8. – (Bez Komentarza)
Uwagi: dok.: list do Wojewody wrocławskiego w sprawie utrudniania podjęcia pracy Władysławowi Frasyniukowi

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26207         

55.
Gardocki Lech
Założenia reformy prawa karnego a standardy praw człowieka / Lech Gardocki. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 21(2). – s. 22-25
Uwagi: art.: uwagi o reformie prawa karnego

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26267         

56.
Giermek Wacław
Zawiadomienie / Wacław Giermek. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 19. – ("Przepraszam, czy tu biją?")
Uwagi: dok.: zawiadomienie Wacława Giermka do Prokuratury Rejonowej Wrocław Śródmieście w sprawie brutalnego przesłuchania przez funkcjonariuszy WUSW

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26241         

57.
Grześkowiak Alicja
Ocena założeń reformy prawa karnego w świetle standardów praw człowieka / Alicja Grześkowiak. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 21(2). – s. 13-21
Uwagi: art.: na temat reformy prawa karnego

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26265         

58.
Grzymkowski Jerzy
Całkiem prywatnie / Jerzy Grzymkowski . – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 5 (7 XII). – s. 76-78
Uwagi: art.: osobiste poglądy autora o działalności ks. J. Popiełuszko

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26119         

59.
Jankowski Paweł D.
Traktat o metodzie / Paweł D. Jankowski. – Praworządność (Warszawa) 1987, nr 17 (III). – 3-116
Uwagi: art.: ilustrujący metody walki władzy z szeroko rozumianą opozycją w PRL-u po 13 grudnia 1981 roku a w szczególności z inicjatywami związanymi z Kościołem Katolickim. - W art. skrócone zostały dane Wiesława Dobrzyńskiego, którego imię całkowicie pominięto. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Anny Kamieńskiej, której nazwisko zmieniono na błędne: Kamińska.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26230         

60.
Jedynak Tadeusz
Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego / Tadeusz Jedynak. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 21-22
Uwagi: dok.: wniosek T. Jedynaka o wszczęcie postępowanie dyscyplinarnego

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26243         

61.
Jestem gotów na wszystko. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 5 (7 XII). – s. 2-5
Uwagi: wywiad: z ks. J.Popiełuszko o ówczesnej sytuacji Kościoła i społeczeństwa

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26081         

62.
Jędrzejczak Zdzisław
Decyzja Ministra Sprawiedliwości : 10 IV 1986 r., Warszawa / Zdzisław Jędrzejczak . – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 14 (V). – s. 92-93. – (Bez Komentarza)
Uwagi: dok.: decyzja Ministra Sprawiedliwości w sprawie Adama Słomki

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26214         

63.
JTS
Prawo przeciw Demokracji / JTS [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 5
Uwagi: art.: ukazujący kulisy wyborów do Senatu UW i próby interwencji władz w niezależność uczelni

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26078         

64.
JUR
Projekt nowelizacji kodeksu pracy / JUR [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 46-54
Uwagi: art.: n/t projektów zmian w kodeksie pracy

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26189         

65.
Kampania oszczerstw. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 5 (7 XII). – s. 5-10
Uwagi: art.:fragmenty prasy codziennej, wypowiedzi przedstawicieli władz państwowych, aparatu państwa, sądu i administracji próbujące zarysować nieprawdziwy obraz ks. J. Popieluszko. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Danieli Kosieradzkiej, której nazwisko zmieniono na błędny inicjał: D.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26083         

66.
Karanie Ukaranych. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 5. – (Ze Świata)
Uwagi: inf.: na temat wprowadzeia przez Rade Najwyższą RFSRR nowego przepisu do kodeksu karnego

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26069         

67.
Kazimierz Jakub
Zasady wyborów a "Ordynacja wyborcza do Sejmu PRL" / Jakub Kazimierz [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 10/11 (VIII). – s. 68-71
Uwagi: art.: ukazanie sprzeczności systemu wyborczego w PRL na tle ogólnie przyjętych zasad demokratycznych

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26257         

68.
Kąkol Leon
Państwo Krystyna i Kazimierz Antonowiczowie / Leon Kąkol. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 14 (V). – s. 23-24
Uwagi: dok.: list z Urzędu Rady Ministrów w sprawie śmierci Marcina Antonowicza w X 1985

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26191         

69.
Kocięba Paweł
Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej we Wrocław|Stare Miasto o pobiciu przez funkcjonariusza MO / Paweł Kocięba. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 17-18. – ("Przepraszam, czy tu biją?")
Uwagi: dok.: zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Stare Miasto o pobiciu przez funkcjonariusza MO

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26240         

70.
Komentator
Pozorna dekryminalizacja /c.d/ : Jeszcze o Art. 52a Kodeksu Wykroczeń / komentator [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1987, nr 16 (I). – s. 3-13
Uwagi: art.: na temat ustawy "dekryminalizacyjnej" z 24 X 1986 r.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26223         

71.
Komitet Helsiński w Polsce
Prawa Człowieka i Obywatela w PRL (1 I 1988 - 31 XII 1988) : Raport 7 / Komitet Helsiński w Polsce ; J. Ciemniewski, J. Kaczyński, M. A. Nowicki, S. Starczewski. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 20. – s. 20-81
Uwagi: dok.: raport Komitetu Helsińskiego w Polsce na temat przypadków łamania Praw Człowieka i Obywatela w PRL w 1988 roku.
- W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane następujących osób, których nazwiska zmieniono: Krzysztofa Cnotalskiego na Cmokalski, Edwarda Gąsiorka na Gąsior, Eugeniusza Hilibranda na Hilibrandt, Ryszarda Hodury na Hodur, Mariana Alojzego Lemke na Lenke, Roman Pawlik na Robert Pawlik, Ewa Zydorek na Zyparek. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Michała Klimkowskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Klinkowski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Pawła Jakuba Kocięby-Żabskiego, którego drugie imię pominięto a nazwisko zmieniono na błędne: Kociemba. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Jacka Kudłatego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Kodłaty. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Moniki Urszuli Borowskiej-Kolankiewicz, której drugie imię pominięto, a nazwisko skrócono do: Kolankiewicz.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26289         

72.
Komitet Helsiński w Polsce
Prawa człowieka i obywatela w PRL : raport 6: (01.I.1987 - 30.XI.1987) . – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 19. – s. 13-45
Uwagi: dok.: raport o stanie przestrzegania praw człowieka. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Sławomira Dutkiewicza, którego nazwisko zmieniono na błędne: Dudkiewicz, zniekształcone zostały także prawidłowe dane Marcina Dybowskiego, którego imię zmieniono na błędne: Marian, zniekształcono również dane Stanisławy Marianny Gawlik, której błędnie podano imię jako Natasza oraz Juliana Zydorka, którego nazwisko zapisano jako Juliusz Zydora, zniekształcono jeszcze prawidłowe dane osoby o nazwisku Andrzej Hoszek, którego imię zmieniono na błędne: Antoni.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26238         

73.
Komitet Helsiński w Polsce
Prawo pracy w Polsce a normy międzynarodowe / Komitet Helsiński w Polsce. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 10/11 (VIII). – s. 88-103
Uwagi: dok. prawo pracy w Polsce na tle prawa międzynarodowego

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26260         

74.
Komitet Obywatelski Przeciw Przemocy. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 99-105
Uwagi: art.: opisy inicjatyw społecznych i formalnych protestów przeciw łamaniu praw człowieka w PRL

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26167         

75.
Komitet Ochrony Praworządności
Czy Armia Radziecka może nie stać na straży pokoju? / Komitet Ochrony Praworządności. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 34-35
Uwagi: dok.: komunikat nr 8 KOP z 12 X 1984 r. dotyczący przebiegu procesu przeciwko M. R. Zabłockiemu oskarżonemu o odmowę złożenia przysięgi wojskowej

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26102         

76.
Komitet Ochrony Praworządności
Nadal siedzą / Komitet Ochrony Praworządności. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 40-42
Uwagi: dok.: komunikat KOP nr 7 z 7 IX 1984 r. wymieniający więźniów politycznych nie objętych amnestią. - W art. zniekształcono dane Teresy Kurcyusz-Hoffman, jako drugie nazwisko podając Hofnar, zniekształcono także dane Janusza Niemcewicza, jako nazwisko podając Niemelwicz

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26104         

77.
Kongres Intelektualistów w obronie pokojowej przyszłości świata. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 4-5
Uwagi: inf.: n/t zorganizowanego przez władze komunistyczne Kongresu Intelektualistów w obronie pokojowej przyszłości świata

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26182         

78.
Konwencja Przeciwko Torturom podpisana przez 21 państw. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 110. – (Amnesty International)
Uwagi: inf.: Konwencja Przeciwko Torturom w Nowym Jorku

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26172         

79.
Krajewski Andrzej
Lex Wroński / Ajax [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 86-91
Uwagi: art.: interwencja obywatelska w sprawie fałszowania wyborów i działania SN w tej kwestii.- Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 48

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26161         

80.
Kresa Mariusz
Zawiadomienie / Mariusz Kresa. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 20. – ("Przepraszam, czy tu biją?")
Uwagi: dok.: zawiadomienie do Prokuratury rejonowej Wrocław|Śródmieście w sprawie brutalnego przesłuchania

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26242         

81.
Ksiądz Jerzy o praworządności. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 1-2
Uwagi: inf.: fragment homilii ks. Jerzego Popiełuszko

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26087         

82.
Kto się boi Amnesty International. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 118-125
Uwagi: inf.: opis osób uciskanych przez aparat państwa na całym świecie wraz z prośba o nadsyłanie listów

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26181         

83.
Kubiak Jacek R.
Przestępstwo polityczne : podstawowe problemy / Jacek R. Kubiak . – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 54-71
Uwagi: art.: rys historii myśli politycznej ze szczególnym uwzględnieniem Polski mająca na celu ukazanie nienormalności prawa w PRL

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26148         

84.
Kuroń J. et all
Oświadczenie / J. Kuroń et all. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 113. – (Bez Komentarza)
Uwagi: dok.: protest intelektualistów polskich przeciw zakazowi powrotu do kraju Seweryna Blumsztajna, w art. przekształcono nazwisko Jana Józefa Lipskiego, błędnie podając J. J. Lipiński

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26177         

85.
L.L.
Maciuś / L.L. [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 36-40
Uwagi: art.: opowieść o milicjancie "Maciusiu"

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26251         

86.
Lamentowicz Wojciech
Czy obywatel ma prawo do tworzenia partii ? / Jan Morawski [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 3-6
Uwagi: art.: ukazujący zmiany w konstytucji w latach 70-tych

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26233         

87.
Liberiusz
W promieniach więziennego cienia / Liberiusz [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 62-70
Uwagi: art.: raport na temat systemów penitecjarnych na świecie

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26193         

88.
Lista więźniów politycznych. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 42-45
Uwagi: inf.: na temat osób więzionych w PRL za przekonania polityczne

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26105         

89.
Lista Więźniów Politycznych. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 106-110
Uwagi: art.: lista osób wiezionych z przyczyn politycznych na I.1985. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Bronisława Dorończyka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Dorańczyk. - W art. (tylko na s. 110) zniekształcone zostały prawidłowe dane Grzegorza Dziarskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Zdziarski. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Adama Hodysza, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hadysz. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Andrzeja Kisielińskiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Kisielins II.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26169         

90.
Lista więźniów politycznych. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 18-21
Uwagi: inf.: o 228 więźniach politycznych w PRL. - W art. zniekształcono dane Leona Foltyna podając błędnie jako Leszek Folcyn, Bogusława Owoca podając błędne imię Sławomir, Marka Redka podając błędne imię Dariusz, Krystyny Rękas podając błędne imię Małgorzata, Zbigniewa Rusińskiego podając błędne imię Stefan, Zygmunta Golińskiego podając błedne imię Jacek oraz Ryszarda Rożnieckiego podając błędne nazwisko Różniecki. W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Bogusława Dziatko, którego nazwisko zmieniono na błędne: Dziadko.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26185         

91.
Lista zamordowanych po 13. XII. 81. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 2-6
Uwagi: inf.: lista opracowana przez Komitet Helsiński i wydawców czasopisma

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26088         

92.
Łoś Leon
Na wschód od Oki / Leon Łoś. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 20. – s. 132-145
Uwagi: inf.: wykazy Polaków przebywających w sowieckich łagrach w latach 40-tych i 50-tych XX wieku

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26295         

93.
Malanowski Andrzej
O projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym / Andrzej Malanowski. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 10/11 (VIII). – s. 61-68
Uwagi: art.: rozważania na temat błędnych koncepcji nowelizacji ustawy oraz o jej politycznych funkcjach

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26256         

94.
Mecenas
Komu wolno demonstrować w PRL / Mecenas [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 4
Uwagi: art.: ukazanie prawnych aspektów wolności zgromadzeń

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26073         

95.
Mon
Więzienie w Ringe / Mon [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 96-99
Uwagi: art.: opis duńskiego więzienia w Ringe

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26200         

96.
Nadzór Zapopiegawczy. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 5. – (Ze Świata)
Uwagi: inf.: o stosowaniu przez władze czechosłowackie przepisu o "nadzorze zapopiegawczym"

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26072         

97.
Narzeczeni. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 7-12
Uwagi: art.: opis kulisów porwania A. Mężydły i jego narzeczonej

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26091         

98.
Nieznani Sprawcy. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 15 (XII). – 66-88
Uwagi: Art.: ukazanie okoliczności śmierci oraz postępowania wyjaśniającego w sprawie Zbigniewa Tokarczyka wraz z dokumentami prawnymi; w art, przekształcono nazwisko Henryka Lawrynowicza błędnie podając Henryk Ławrynowicz

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26224         

99.
Nikodem Anna et all.
List do marszałka Sejmu ob. S. Gucwy / Anna Nikodem et all. . – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 15 (XII). – s. 6-7. – (Bez komentarza)
Uwagi: dok.: list dot. łamania praw przez przedstawicieli urzędów miejskich

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26202         

100.
Nowicki Marek
Amnesty International / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 46-50. – (Za Granicą)
Uwagi: art.: autor przytacza podstawowe informacje na temat AI oraz publikuje sylwetki represjonowanych osób, zachęcając do wysyłania listów do władz. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26107         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm