a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 z 4


101.
Nowicki Marek
Banicja, pręgierz, pal... / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 83-86
Uwagi: art.: zestawienie prawa polskiego z innymi systemami prawnymi, próba ukazania jego niestosowności i archaiczności

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26158         

102.
Nowicki Marek
Junta Pinocheta przeciw wolności słowa / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 52. – (Za granicą)
Uwagi: inf.: o cenzurze chilijskiej. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26110         

103.
Nowicki Marek
Kolegia przeciw prawu / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 75-77
Uwagi: art.: próba ukazania sprzecznej z prawem działalności kolegiów d/s wykroczeń. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26151         

104.
Nowicki Marek
Kto zdradza Ojczyznę? / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 31-34
Uwagi: art.: o sposobie rozumienia pojęcia "zdrady ojczyzny" przez polskie sądy na przykładzie B. Lisa i P. Mierzewskiego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423. - Wart. zniekształcone zostały dane Tomasza Langera, którego nazwisko podano jako Lenger

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26100         

105.
Nowicki Marek
Kulawy kompromis / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 1-2
Uwagi: art. dot. ogłoszenia amnestii przez władze PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26059         

106.
Nowicki Marek
Lista Krajowa / Marek Nowicki. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 21(2). – s. 5-8
Uwagi: art.: ukazujący kulisy głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu w VI.1989

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26263         

107.
Nowicki Marek
Małolat / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 72-74
Uwagi: art.: o brutalności i braku sumienia wśród milicjantów dokonujących bezpodstawnych aresztowań młodzieży. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26149         

108.
Nowicki Marek
O co walczymy, dokąd zmierzamy : antysowiecka agitacja i propaganda / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 114-116. – (Za granicą)
Uwagi: art.: o postępującej sowietyzacji i dehumanizacji prawa w Polsce

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26178         

109.
Nowicki Marek
O co walczymy, dokąd zmierzamy : zdrada ojczyzny w prawie radzieckim / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 50-52. – (Za Granicą)
Uwagi: art.: ukazanie absurdalności prawa sowieckiego. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26108         

110.
Nowicki Marek
Porwania Toruńskie c. d. / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 86-87
Uwagi: art.: opis przebiegu poszukiwania sprawców porwań. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26159         

111.
Nowicki Marek
Porwanie w centrum Warszawy / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 23
Uwagi: art.: relacja z porwania Janusza Krupskiego. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26096         

112.
Nowicki Marek
Robić swoje, byle z przekonaniem : wywiad ze Zbigniewem Romaszewskim / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 24-28
Uwagi: wyw.: o warunkach więziennych i sytuacji więźniów politycznych w PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26098         

113.
Nowicki Marek
Sprawa Jurija Sichanowicza / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 116-117. – (Za granicą)
Uwagi: art.: opis walki radzieckiego opozycjonisty z machiną totalitarnego państwa

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26179         

114.
Nowicki Marek
"Straszenie bronią należało do stałych praktyk oskarżonego" / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 92-98
Uwagi: art.: o sposobie doboru osób na najwyższe stanowiska w państwie, po dokonani zabójstwa córki przez wysokiego oficera MSW. - W artykule opublikowano błędny skrót prawidłowej nazwy Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Rzeszowie podając ją jako WRU Rzeszów.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26163         

115.
Nowicki Marek
Zrobili to sami / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 49-53
Uwagi: art.: opis wypaczeń systemu sądowo - dochodzeniowego, zakłamania władzy, fabrykowania dowodów i nieprzestrzegania władzy przez aparat państwa na przykładzie pobicia przez "nieznanych sprawców" i samookaleczenia. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26131         

116.
Nowicki Marek
Zza Tatr / Man [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 52. – (Za Granicą)
Uwagi: inf.: o aresztowaniach i nadzorze prewencyjnym w Czechosłowacji. - Nazwa aut: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 423

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26109         

117.
O prawa polityczne. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 20. – s. 82-84
Uwagi: dok.: tekst pisma władz reaktywowanego PPS skierowanego do gen. Jaruzelskiego wobec ciągłych represji policyjnych stosowanych przez komunistyczne władze przeciwko tej formacji

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26290         

118.
Od redakcji. – Praworządność (Warszawa) 1987, nr 16 (I). – s. 2
Uwagi: inf.: omówienie numeru

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26222         

119.
Od redakcji / Redakcja. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 10/11 (VIII). – s. 2-3
Uwagi: inf.: omówienie zawartości numeru. - Tytuł z żywej paginy

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26254         

120.
olcha
Nie objęci amnestią / olcha [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: o więźniach z Białołęki nie objętych amnestią

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26061         

121.
Organizatorzy buntowniczych zgromadzeń. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 5. – (Ze Świata)
Uwagi: inf.: na temat aresztowania uczestników pokojowych manifestacji w NRD

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26070         

122.
Ostafin Józef
Józefa Ostafina listy z celi śmierci / [Józef Ostafin ; Jadwiga Ostafin]. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 19. – s. 59-81
Uwagi: art.: ukazujący życiorys oraz fragmenty listów J. Ostafina wraz z komentarzem jego córek. Zamieszczono także skrót życiorysu (za: J. M. Majchrowski, Ostafin Józef (1894-1947), [w:] Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1979, t. 24, s. 453-454)

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26272         

123.
Ośmiornica : O śmierci Leszka Karasiewicza. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 40-54
Uwagi: art.: o próbie wyjaśnienia przyczyn śmierci Leszka Karasiewicza

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26252         

124.
Palestrant
Polski ombudsman / Palestrant [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 19. – s. 46-50
Uwagi: art.: dotyczący powołania w 1987r. stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich w PRL

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26266         

125.
Pałubicki Janusz
Listy otwarty do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : Poznań, 30.01.1985r. / Janusz Pałubicki. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s.110-111. – (Bez komentarza)
Uwagi: dok.: apel w sprawie zniesienia kary śmierci w ustawodastwie

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26174         

126.
Porwania toruńskie. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 6-7
Uwagi: art.: opis kilku porwań opozycjonistów, obraz brutalności funkcjonariuszy

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26089         

127.
Porwania : wyniki badań. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 47-54
Uwagi: art.: artykuł pokazujący jak prokuratura załatwiła zawiadomienie o porwaniu- umorzenia śledztw

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26139         

128.
Porwanie w Nowym Sączu. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 4 (6 XI). – s. 21-23
Uwagi: art.: relacja z porwania Jerzego Wyskiela

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26095         

129.
Pozaduszpasterska, niezgodna z prawem działalność księdza Jerzego Popiełuszki. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 5 (7 XII). – s. 14-18
Uwagi: art.: na temat pozaduszpasterskiej działalności ks. J. Popiełuszki

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26101         

130.
Pozbawianie wolności. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 29-36
Uwagi: art.: ukazujący historię więziennictwa na świecie

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26250         

131.
PPS i siły antysocjalistyczne. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 19. – s. 3-12
Uwagi: art.: ukazujący historię PPS i próbę reaktywacji partii w latach 80-tych

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26237         

132.
Prawa człowieka w krajach realnego socjalizmu. – Praworządność (Warszawa) 1986, nr 12/13 (I/II). – s. 100-112. – (za granicą)
Uwagi: art.: opis sytuacji łamania praw człowieka w krajach bloku wschodniego sporządzony na podstawie dokumentu opracowanego przez Departament Stanu USA. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Jiříego Kolářa, którego imię zmieniono na błędny inicjał S., a nazwisko zmieniono na błędne: Koler.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26201         

133.
Prawo karne lat osiemdziesiątych. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 68-77
Uwagi: art.: tezy na temat kryzysu polskiego prawodawstwa i prawa. - artykuł opracowano bez wiedzy i zgody autora na podstawie zapisu magnetofonowego referatu wygłoszonego przez doc. dr hab. Lecha Garockiego

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26154         

134.
Prawo karne PRL (1944-1980). – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s.64-68
Uwagi: art.:art.: autor demaskuje zamysły prawodawcze władzy mające ułatwiać jej kontrole i terroryzowanie ludności.- Artykuł opracowany bez wiedzy i zgody autora na podstawie zapisu magnetofonowego referatu wygłoszonego prze Leszka Falandysza.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26152         

135.
Pro Memoria : 22 III 1984 r.. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 5 (7 XII). – s. 12-13. – (Episkopat w Obronie ks. Jerzego)
Uwagi: dok.: odpowiedź Dyrektora Zespołu Urzędu do Spraw Wyznań na list Sekretarza Episkopatu Polski

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26090         

136.
Przeciw Historykom. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 5. – (Wbrew Prawu)
Uwagi: inf.: na temat sesji wyjazdowej Prezydium Polskiego Towarzystwa Historycznego

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26067         

137.
Ra(v)
Należy usunąć źródła konfliktu / Ra(v) [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 1
Uwagi: wywiad: wywiad z Karolem Modzelewskim mówiący o okolicznościach jego amnestii

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26057         

138.
Ra(v)
O amnestii, amnestionowanych i więźniach politycznych / Ra(v) [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 6
Uwagi: inf.: doniesienia agencji prasowych z całego świata dotyczące amnestii w Polsce w 1984 roku. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Sylvie Kauffman, której imię zmieniono na Sylwia.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26082         

139.
Ra(v)
O wyborach i represjach / Ra(v) [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 6. – (Agencje Prasowe)
Uwagi: inf.: na temat wyborów do rad narodowych

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26075         

140.
Rada Naukowa Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego
Uchwała Rady Naukowej Instytutu Prawa Karnego UW z dnia 16.IV.1984r. w sprawie projektu ustawy "O zaostrzeniu odpowiedzialności karnej w okresie przezwyciężania kryzysu społeczno-ekonomicznego" / Rada Naukowa Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego. – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 6/7 (II). – s. 80-83
Uwagi: dok.: stanowisko pracowników naukowych UW wobec zmian w prawie, ukazanie niekorzystnych skutków przyjęcia tych zmian

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26157         

141.
Radzikowska Zofia
Prawo do wolności a prawo karne. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 20. – s. 85-91
Uwagi: art.: refleksje dotyczące konieczności zreformowania kodeksu karnego

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26291         

142.
Red.
Z Prac Komisji Wyborczej / Red. [pseud.]. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 6
Uwagi: art.: o obowiązkach członków komisji wyborczej

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26077         

143.
Redakcja
Redakcja. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 1
Uwagi: art.: o wynikach wyborów

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26079         

144.
Represje w Republikach Nadbałtyckich. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 3. – (Ze świata)
Uwagi: inf.: mówiący o represjach KGB w stosunku do ludności

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26068         

145.
Rossa Grzegorz
Zawiadomienie o przestępstwie : 9 V 1985 r. Warszawa / Grzegorz Rossa . – Praworządność (Warszawa) 1985, nr 8/9. – s. 99-100. – (Bez Komentarza)
Uwagi: dok.: wniosek G. Rossa o wszczęcie postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa; w art. przekształcono nazwisko Zygmunta Łenyka, błędnie podając Zygmunt Lenyk

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26166         

146.
Sadowska Zofia
Wspomnienia / Zofia Sadowska. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 21(2). – s. 66-86
Uwagi: art.: relacja z pobytu Z. Sadowskiej w ZSRS

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26281         

147.
Sekretariat Episkopatu Polski, Dąbrowski Jerzy
Pro Memoria : w sprawie ks. Jerzego Popiełuszki, 6 II 1984 r. / Sekretariat Episkopatu Polski et al.. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 5 (7 XII). – s. 11-12. – (Episkopat w Obronie ks. Jerzego)
Uwagi: dok.:list Sekretariatu Episkopatu Polski PRO MEMORIA biorący w obronę ks. Jerzego po ukazaniu się serii artykułów go zniesławiających

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26086         

148.
Siedmiu zakładników. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 3. – (Wbrew Prawu)
Uwagi: inf.: na temat przedłużenia przez sąd aresztu tymczasowego członkom NSZZ "S"

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26065         

149.
Siesby Erik
Łamanie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych we Wschodniej i Zachodniej Europie / Erik Siesby. – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 21(2). – s. 52-55
Uwagi: dok.:tekst wystąpienia podczas dyskusji panelowej "Prawa Człowieka w Europie Wschodniej i Zachodniej"

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26278         

150.
Społeczny Komitet Służby Zdrowia
Stan zdrowia więźniów politycznych / Społeczny Komitet Służby Zdrowia. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 2, 5
Uwagi: art.: dotyczący stanu zdrowia osób aresztowanych

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26060         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm