a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 60


301.
Definicja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 49(197) (22-24 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: cechy ustroju faszystowskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28808         

302.
Deklaracja Międzynarodówki Oporu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 40(299) (25 XI - 1 XII). – s. 3-4
Uwagi: dok.: fragmenty deklaracji dotyczącej zagrożeń niesionych przez system totalitarny

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29324         

303.
Delegat na I KZD NSZZ "Solidarność"
W obronie Związku Literatów Polskich : "Solidarność" nie da się podzielić - L. Wałęsa : 12.05.1982 r. / Delegat na I KZD NSZZ "Solidarność" [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 65(213) (17-19 VI). – s. 1-2
Uwagi: dok.: protest przeciwko rozwiązaniu ZLP

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28899         

304.
Delikatne upomnienia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 3(347) (20 - 26 I). – s. 3
Uwagi: inf. : o piśmie KZ PZPR Hydral do kierowników zakładu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33081         

305.
Demonstracja we Wrocławiu w dniu 13 lutego 1983 roku. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 7(266) (17-26 II). – s. 1
Uwagi: inf.: serwis o spontanicznej demonstracji w obronie zdelegalizowanej „S”

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29085         

306.
Dereń Jerzy
Zawieszam : Wrocław, 8 czerwca 1989 r. / Jerzy Dereń. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 17(499) (16-30 VI). – s. 2
Uwagi: dok.: list zawiadamiający o zawieszeniu członkostwa w NSZZ "S" w związku z zawieszeniem w statucie "S" punktów dot. strajku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34634         

307.
"Dialog i współpraca". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 22(181) wyd. strajk. 33 (22-23 II). – s. 1
Uwagi: inf.: o przygotowywanej przez władze komunistyczne propagandowej akcji przeciw Kościołowi Katolickiemu.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29662         

308.
"Dialog" z Kościołem. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 16(360) (28 IV - 4 V). – s. 2
Uwagi: art.: o kontaktach miedzy rządem a episkopatem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33597         

309.
Dla nas nędza. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 13(357) (31 III - 13 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: analiza wyników badania przeprowadzonego przez OBOP odnośnie sytuacji materialnej Polaków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33567         

310.
Dlaczego bojkotujemy wybory - dokończenie uzasadnienia TKK?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 21(323) (3-9 VI). – s. 1-2
Uwagi: art.: streszczenie stanowiska TKK w sprawie wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32710         

311.
Dlaczego bojkotujemy wybory? : Uzasadnienie stanowiska TKK w sprawie wyborów do rad narodowych /na podstawie opracowania doradców TKK/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 19(321) (20-26 V). – s. 4
Uwagi: art.: omówienie stanowiska TKK w sprawie wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32679         

312.
Dlaczego nie chcemy ich wybierać?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 22(366) (9-15 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o bojkocie wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33673         

313.
Dlaczego nie ma podstawowych towarów?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 7(351) (17-23 II). – s. 3
Uwagi: art.: o niedoborach towarów w sklepach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33500         

314.
Dlaczego sąd odrzucił wniosek W. Frasyniuka.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 108(257) (25 XI - 9 XII). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o wniosku Władysława Frasyniuka o wyłączenie z kompletu orzekającego sędziów Bogusława Włoczewskiego i Mariana Mizio

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29273         

315.
Dlaczego taka amnestia?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 42(386) (24-30 XI). – s. 1
Uwagi: art.: o takim samym traktowaniu przez władze PRL więźniów politycznych i recydywistów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33980         

316.
Dlaczego zostajemy w domu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 51(199) (28 IV - 1 V). – s. 1
Uwagi: art.: wezwanie do bojkotu obchodów pierwszomajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28821         

317.
Dnia 1-go Maja. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 18(277) (5-12 V). – s. 2
Uwagi: inf.: dot. poświecenia sztandaru „Solidarności” podczas mszy św.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29201         

318.
Dnia 30.04. br. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 18(277) (5-12 V). – s. 2
Uwagi: inf.: dot. zatrzymania na 48 godz. mecenasów H. Rossy i L. Adamczyka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29202         

319.
Do członków komisji wyborczych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 21(323) (3-9 VI). – s. 2
Uwagi: art.: apel do członków komisji wyborczych o sprzeciw wobec fałszerstw wyborczych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32711         

320.
Do członków NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 9(168), wyd. strajk. 20 (20-21 I). – s. 1
Uwagi: art.: o powoływaniu w zakładach pracy Komitetów Społeczno-Politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29677         

321.
Do jakich tradycji nawiązuje obecna ordynacja wyborcza. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 1(303) (1-15 I). – s. 3
Uwagi: art.: o podobieństwach peerelowskiej ordynacji wyborczej do sanacyjnej ordynacji z 1935 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29469         

322.
Do Lecha Wałęsy / Manuel Bustos. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 69(217) (29 VI - 1 VII). – s. 2
Uwagi: dok.: depesza Przewodniczącego Związku Krajowego Komitetu Koordynacyjnego w Chile do Przewodniczącego NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28926         

323.
"Do Przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego..." : Wrocław, 16 stycznia 1989 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 3(485) (10-24 II). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: wniosek członków Komisji Zakładowej NSZZ "S" przy Politechnice Wrocławskiej i członków Organizacji Zakładowej do przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego PRL o stwierdzenie niekonstytucyjności ustawy o związkach zawodowych z 1982 r. w części dot. delegalizacji związków zawodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34469         

324.
Do RKS NSZZ "Solidarność" reg. Dolny Śląsk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 13(437) (6-12 IV). – s. 3-4
Uwagi: dok.: list w sprawie losu osób represjonowanych z powodów zaangażowania w działalność związkową opatrzony komentarzem redakcji "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34724         

325.
Do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 23(479) (3-16 XI). – s. 3. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: list w sprawie nadania obywatelstwa obywatelom polskim, którzy utracili je wskutek interwencji sowieckiej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35401         

326.
Do Sejmu PRL. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 34(293) (7-13 X). – s. 3
Uwagi: dok.: pismo w sprawie uwolnienia Władysława Frasyniuka i Piotra Bednarza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29438         

327.
Do zachodnich ruchów pokojowych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 2
Uwagi: dok. : apel "Szeregów Pokoju i Solidarności" do Zachodnich pacyfistów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32816         

328.
Do zakładów. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 9(465) (21 IV - 4 V). – s. 4
Uwagi: art.: o wiosennej fali strajków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35212         

329.
Dobrodziejstwo amnestii…. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 35(337) (14-20 X). – s. 3
Uwagi: inf. : dot. aresztowania R. Siepsiaka pod zarzutem prowadzenia działalności podziemnej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32840         

330.
Dokąd zmierzamy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 13(357) (31 III - 13 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: o obozach pracy w ZSRS

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33568         

331.
Dokumentacja kłamstwa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 28(372) (4-17 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: o działaniach propagandowych rządu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33737         

332.
Dokumenty. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 1(483) (12-26 I). – s. 4
Uwagi: dok.: zawartość: uchwała pracowników Akademii Rolniczej we Wrocławiu z 20 grudnia 1988 r. dot. zalegalizowania NSZZ "S" i podjęcia rozmów przy "okrągłym stole"; "Solidarność" w kopalniach Zagłębia Miedziowego dot. petycji żądającej legalizacji NSZZ "S"; uchwała nr 52 Rady Pracowniczej "AGROMET-PILMET" we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 1988 r. w sprawie działalności Komitetu Organizacyjnego "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34424         

333.
Dolnośląski Bolesław
Budujmy związek : 30 czerwca 1989 r. / Bolesław Dolnośląski [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 21(503) (10-24 VIII). – s. 2-3
Uwagi: art.: sytuacja "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34694         

334.
Dolnośląski Bolesław
Pluralizm czy wolność związkowa? / Bolesław Dolnośląski [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 16(441) (4-10 V). – s. 1-3
Uwagi: art.: o pluralizmie związkowym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34778         

335.
Dołączają studenci. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 15(174) wyd. strajk. 26 (5-6 II). – s. 2
Uwagi: inf.: o dołączeniu się studentów do protestujących robotników

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29584         

336.
Doniesienia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 2(484) (27 I - 10 II). – s. 4
Uwagi: inf.: informacje różne z kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34438         

337.
Donos. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 17(176) wyd. strajk. 28 (10-11 II). – s. 2
Uwagi: inf.: o aresztowaniu 4 lekarzy z Wrocławskiej kliniki

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29619         

338.
Donosiki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 35(337) (14-20 X). – s. 2
Uwagi: inf. : dot. prowokacji przygotowanej przez funkcjonariuszy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32838         

339.
Dość utrzymywania bankruckiego systemu naszym kosztem! 28 lutego godz. 12 – 15-minutowy strajk : W sprawie cen. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 8(352) (24 II-2 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: w sprawie podwyżek cen

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33509         

340.
Drugi krok.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 15(497) (2-16 VI). – s. 3
Uwagi: inf.:

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36208         

341.
Drukarze ZDnD
Na niwie wydawniczej / Drukarze ZDnD. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 24(283) (17-24 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: dot. wydanego przez SB fałszywego nr 23 "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29299         

342.
Drzewiecki Mirosław
[Wrocław, 13 grudnia 1983 roku] / Mirosław Drzewiecki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 5(307) (5-11 II). – s. 1
Uwagi: dok.: fragmenty kazania ks. Mirosława Drzewieckiego wygłoszonego w Katedrze we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29796         

343.
Ducha nie można zakuć w łańcuchy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 18(177) wyd. strajk. 29 (12-13 II). – s. 2
Uwagi: inf.: krytyka propagandy uprawianej w TVP wobec władz krajów zachodnich

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29632         

344.
Dwa listy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 27(509) (5-19 X). – s. 2
Uwagi: dok.: zawartość: "RKS Dolny Śląsk...", Wrocław, 20 września 1989 r. dot. podziękowania za pomoc finansową dla syna, który został inwalidą w wyniku pobicia w areszcie; "List otwarty do: Zbigniewa Bujaka, Aleksandra Paszyńskiego, Andrzeja Wajdy" dot. kolportażu "Gazety Wyborczej"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34852         

345.
Dwie ważne sprawy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 5(349) (3-9 II). – s. 4
Uwagi: art.: omówienie treści zawartych na łamach pisma "Victoria"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33242         

346.
"Dyskusja" o związkach zawodowych / "Solidarność" ludzi pracy ZZSD "Predom-Polar". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 39(187) (15-17 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o tworzeniu nowych związków zawodowych jako elemencie walki z NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28747         

347.
Dywersyjna głodówka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 11(313) (13 III). – s. 4
Uwagi: inf.: dot. listu czytelnika, który opisuje głodówkę protestacyjną, podjętą przez parafian w związku z przeniesieniem ks. Mieczysława Nowaka z parafii Józefa Robotnika w Ursusie

A 418074 III
U 442882 III
 DO GÓRY   ID: 31529         

348.
Działacz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 6(462) (3-16 III). – s. 3
Uwagi: art.: o Bogusławie Szybalskim

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35158         

349.
Działacz
Do wszystkich działaczy "Solidarności" / Działacz [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 26(185) wyd. strajk. 37 (8-10 III). – s. 1
Uwagi: fel.: o sposobach oporu wobec restrykcji stosowanych przez władze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29711         

350.
Dzieci współpracownikami ZOMO. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 1
Uwagi: inf. : o akcji ZOMO w której brały udział dzieci wskazując ofiary palcem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32814         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm