a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 60


251.
Co dzieje się na mazowieckiej?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 86(234) (27-29 VIII). – s. 1
Uwagi: art.: o Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29024         

252.
Co mamy robić?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 8(167), wyd. strajk. 19 (18-19 I). – s. 2
Uwagi: art.: zalecane sposoby postępowania w realiach stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29664         

253.
Co nam przyniesie podwyżka cen?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 13(172), wyd. strajk. 24 (29-30 I). – s. 1
Uwagi: art.: o skutkach podwyżek cen żywności dla społeczeństwa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29714         

254.
Co nowego w ZOMO?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 71(219) (6-8 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o sytuacji w ZOMO

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28934         

255.
Co robimy 17 czerwca?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 22(324) (10-16 VI). – s. 1-2
Uwagi: art.: o propagandzie w dniu wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32730         

256.
Co się dzieje w Chinach. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 21(365) (2-9 VI). – s. 3-4
Uwagi: art.: o sytuacji społeczno-politycznej w Chinach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33663         

257.
Co słychać w regionie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 18(500) wyd. jubileuszowe (30 VI - 13 VII). – s. 4
Uwagi: inf.: relacje dot. bieżących wydarzeń z: Milicza -zawiera uchwałę podjętą 16 czerwca 1989 r. dot. aktualnej sytuacji; Bierutowa; Namysłowa i Oleśnicy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34652         

258.
Co słychać w Regionie?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 31(513) (16-30 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: informacje różne z Namysłowa, Opola, Brzega Opolskiego i Świdnicy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34930         

259.
Co słychać w ZSRR?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 38(382) (27 X - 2 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o sytuacji w ZSRS

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33863         

260.
Co to nowa ordynacja ma przynieść?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 5(307) (5-11 II). – s. 3
Uwagi: art.: wezwanie do bojkotu nowej ordynacji wyborczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29800         

261.
Co usłyszeliśmy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 43(302) (16-31 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: o wiecu Partii Konserwatywnej w Londynie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29373         

262.
Co w naszym koszyku?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 6(521) (22 II - 8 II) [właśc. (22 II - 8 III)]. – s. 8
Uwagi: inf.: o sytuacji materialnej Polaków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35463         

263.
Co wiemy o ich męczeństwie?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 32(334) (23-29 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o śmierci kardynała Slipyja i działalności Kościoła na Wschodzie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32946         

264.
Co władza może uczynić aby zmusić nas do wzięcia udziału w wyborach?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, wyd. spec. (IV). – s. 2
Uwagi: art.: o represjach jakie mogą spaść na Polaków bojkotujących wybory do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33159         

265.
Co z pomocą?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 43(191) (29-31 III). – s. 1
Uwagi: inf.: o pomocy jaką niesie społeczeństwo i kościół rodzinom internowanych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28769         

266.
Co zawieszono w statucie NSZZ "Solidarność"?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 14(496) wyd. dodatkowe (25 V). – s. 1
Uwagi: dok.: treść zawieszonych przy rejestracji NSZZ "S" paragrafów i punktów statutu; por. Wokół rejestracji, "Z Dnia na Dzień" nr 12(494)

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34597         

267.
Co znaczą te cyfry - komentarz do wyników wyborów. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 39(383) (3-9 XI). – s. 4
Uwagi: art.: omówienie wyników wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33939         

268.
Cudu nie będzie / [Bogdan Lis]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 41(300) (2-8 XII). – s. 4
Uwagi: art.: rozważania na temat kierunków działania NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29345         

269.
Cuprum. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 22(281) (2-9 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: o osobie powołanej na stanowisko I sekretarza KZ PZPR w Cuprum

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29270         

270.
Cykl artykułów. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 36(295) (28 X-3 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o planowanym zamieszczaniu na łamach "ZDnD" serii artykułów poświęconych tematyce wyborów do rad narodowych i Sejmu PRL.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31085         

271.
Cyniczny podstęp. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 24(368) (23-29 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o preparowaniu dowodów przez SB przeciwko działaczom opozycji politycznej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33688         

272.
Cynizm władzy, która wciąż mówi o porozumieniu : Proces o 80 mln zł : Początek banicji : Znowu nieznani sprawcy : Pytamy dlaczego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 8(352) (24 II-2 III). – s. 3
Uwagi: art.: o represjach wobec działaczy opozycji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33511         

273.
Czarnowidz
Od czytelnika / Czarnowidz [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 3(485) (10-24 II). – s. 4
Uwagi: inf.: nadchodzące obrady okrągłego stołu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34463         

274.
"Czechosłowacki ruch obrony praw człowieka Karta 77 opublikował oświadczenie.." / Radio Wolna Europa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 3(347) (20 - 26 I). – s. 1
Uwagi: art. : na podstawie audycji w Radio Wolna Europa o ruchu Karta 77

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33069         

275.
Czego nie ma w podręcznikach historii. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 27(371) (21 VII - 3 VIII). – s. 8. – (List Do Redakcji)
Uwagi: inf.: o niezależnym wydawnictwie "Czego nie ma w podręcznikach historii"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33732         

276.
Czego nie znajdziecie w reżymowej gazecie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 6(430) (16-22 II). – s. 3-4
Uwagi: inf.: przegląd oficjalnej prasy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34660         

277.
Czerwoni się mszczą . – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 33(335) (30 XI - 6 X). – s. 1-2
Uwagi: inf. : o aresztowaniach opozycjonistów wrocławskich

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32914         

278.
Czwarta audycja Radia RKS "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 103(252) (28-31 X). – s. 2
Uwagi: inf.: o audycji Radia RKS "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29225         

279.
Czwarte Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli NSZZ "Solidarność" Wyższych Uczelni i Instytutów. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 6(488) (10-24 III). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: zawartość: Rezolucja w sprawie represji przeciwko studentom, Wrocław, 25 lutego 1989 r.; Uchwała w sprawie oświaty, Wrocław, 25 lutego 1989 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34492         

280.
Czy będzie wybuch?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 18(362) (12-18 V). – s. 4
Uwagi: inf.: badanie opinii mieszkańców Krakowa na temat strajku generalnego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33634         

281.
Czy idzie o pluralizm związkowy?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 11(355) (17-23 III). – s. 3
Uwagi: art.: o potrzebie relegalizacji NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33542         

282.
Czy należy zaprzestać oporu?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 82(230) (13-15 VIII). – s. 2. – (Z prasy związkowej)
Uwagi: fel.: przedruk fragmentów artykułu pt. "Program 1982", który ukazał się 27 VII 1982 r. w czasopiśmie "Tarnina-2".

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31082         

283.
Czy pamiętasz?.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 38(297) (11-18 XI). – s. 2
Uwagi: art.: dotyczący rocznicy legalizacji NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29454         

284.
Czy początek zmian?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 6(395) (9-15 II). – s. 2-3
Uwagi: art.: na temat liberalizacji wymiaru sprawiedliwości

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34092         

285.
Czy Polacy dużo jedzą?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 14(358) (14-20 IV). – s. 4
Uwagi: art.: przedruk z czasopisma "Solidarność Podziemna"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33576         

286.
Czy tworzyć samorządy?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 74(222) (16-19 VII). – s. 1-2. – (Samorząd)
Uwagi: art.: rozważania na temat samorządów pracowniczych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28954         

287.
Czy udział w czerwonym pochodzie jest obowiązkowy?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 13(402) (14-20 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: o represjach wobec nauczycieli za nieobecność na pochodzie pierwszomajowym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34270         

288.
"Czy w półmroku wilgotnej celi...". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 22(411) (23 VI - 20 VII). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz o więźniach politycznych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34357         

289.
Czyli
[Teksty bez autora i tytułu] / Czyli [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 13(469) (23 VI - 6 VII). – s. 4

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35262         

290.
Czym ma się zajmować służba zdrowia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 37(339) (28 X-10 XI). – s. 2
Uwagi: inf. : dot. pisma podpisanego przez pracowników ZOZ o powinnościach urzędnika PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32867         

291.
Czym nęcą do wronich zz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 40(342) (25 XI-1 XII). – s. 2-3
Uwagi: art.: o zabiegach władz zachęcających do wstępowania do neozwiązków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33047         

292.
Czytelnia na Świdnickiej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 8(464) (7 IV - 20 IV). – s. 4. – (Z Miasta)
Uwagi: fel.: o kulturze

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35184         

293.
Czytelnicy piszą. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 27(329) (29 VII-4 VIII). – s. 4
Uwagi: art.: omówienie listów czytelników do redakcji ZDnD

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32802         

294.
Czytelnik
Zbankrutowana Stocznia? / Czytelnik [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 25(481) (30 XI - 14 XII). – s. 4. – (Wypowiedzi)
Uwagi: inf.: echa decyzji o zamknięciu Stoczni Gdańskiej im. Lenina

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35441         

295.
Dalsze aresztowania. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 84(156), wyd. strajk. 8 (24-25 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: wiadomości o kolejnych aresztowaniach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29531         

296.
Dalsze informacje o strajku 1 lipca we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 27(371) (21 VII - 3 VIII). – s. 4
Uwagi: inf.: o wrocławskich strajkach 1 lipca 1985 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33723         

297.
Darmozjady. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 17(176) wyd. strajk. 28 (10-11 II). – s. 2
Uwagi: inf.: o transporcie oddziałów ZOMO i SB do Wrocławia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29612         

298.
Dawid Wrocławski
Ręczne sterowanie? / Dawid Wrocławski [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 33(422) (24-30 XI). – s. 3
Uwagi: wyw.: fragment rozmowy z Jerzy Giedroyciem przedrukowany z "PWA"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34502         

299.
Dąbrowski Bronisław
Oświadczenie Sekretariatu Episkopatu Polski : Warszawa, 12 listopada 1988 r. / Bronisław Dąbrowski. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 24(480) (16-30 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: w sprawie obrad okrągłego stołu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35422         

300.
Deficytowe imperium. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 18(362) (12-18 V). – s. 4
Uwagi: art.: o kosztach sowieckich zbrojeń w Europie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33635         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm