a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 60


201.
Bieżące wytyczne propagandy partyjnej : /Materiał sporządzony na podstawie poufnej instrukcji Wydziału Propagandy KC PZPR/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 39(298) (19-24 XI). – s. 2-3
Uwagi: art.: o strategi postępowania władz wobec opozycji politycznej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29310         

202.
Bieżący komentarz : Wrocław, 9.IX.1988 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 18(474) (5-14 IX). – s. 3
Uwagi: art.: o sytuacji społeczno-politycznej w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35312         

203.
Bilans dziesięciu dni stanu wojennego : /13.XII - 23.XII/ : Wrocław, 24-25.XII.1981 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 84(156), wyd. strajk. 8 (24-25 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: podsumowanie wydarzeń stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29528         

204.
Biskupi Polscy o środkach społecznego przekazu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 33(335) (30 XI - 6 X). – s. 2
Uwagi: art.: zrozumienie różnych punktów widzenia – credo ZDnD

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32919         

205.
Biuletyn Radiowy RKS. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 6(265) (10-17 II). – s. 2
Uwagi: inf.: n/t nadawania audycji Radia „S” oraz o ukazaniu się pierwszego numeru Biuletynu Radiowego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29078         

206.
Bogdan Lis. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 1-2
Uwagi: inf. : o nie objęciu B. Lisa amnestią

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32815         

207.
Boją się nawet ciszy!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 13(272) (29 III-7 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: dot. przebiegu akcji „tydzień protestu” we wrocławskich zakładach pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29159         

208.
Bojkot czy głosowanie przeciw. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 32(376) (15-21 IX). – s. 1
Uwagi: art.: wezwanie do bojkotu wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33765         

209.
Bojkot w imię niepodległości : fragmenty odezwy organizacji "Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość", Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość" i Ruchu Polit. "Wyzwolenie". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 28(372) (4-17 VIII). – s. 3
Uwagi: dok.: wezwanie do bojkotu wyborów do Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33739         

210.
Bojkot wronich związków zawodowych trwa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 2(261) (13-20 I). – s. 2
Uwagi: inf.: fragmenty listu doc. dr Tadeusza Czarnego do rektora Politechniki Wrocławskiej o rezygnacji z uczestnictwa w pracy grupy inicjatywno-konsultacyjnej ds. związków zawodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29002         

211.
Bojownik robotniczej sprawy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 88(160) [właśc. 1(160)], wyd. strajk. 12 (3-4 I). – S. 1-2
Uwagi: art. pochwała związkowej działalności Andrzeja Pawlika

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29558         

212.
Bolanowski T. et al
Apel NZS-u / T. Bolanowski et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 19(444) (25-31 V). – s. 4
Uwagi: dok.: o zbliżającej się pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34836         

213.
Bolesław Dolnośląski
Kilka uwag pod rozwagę działaczy NSZZ "S" na Dolnym Śląsku / Bolesław Dolnośląski [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 3(485) (10-24 II). – s. 2. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: art.: uwagi dot. sytuacji NSZZ "S" i postępowania jej członków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34453         

214.
Borewicz Jerzy
Dlaczego nie pójdę na wybory / Jerzy Borewicz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 10(492) wyd. spec. (29 IV). – s. 4
Uwagi: art. : stanowisko członka "Solidarności" z LGOM w sprawie wyborów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 36240         

215.
Borowczyk Czesław, Broda Jarosław, Herbst Lothar et al
List otwarty : Wrocław, marzec 1989 r. / Czesław Borowczyk, Jarosław Broda, Lothar Herbst et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 7(489) (24 III - 7 IV). – s. 2-3. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: list działaczy "S" do Lecha Wałęsy, protestujących przeciwko posądzeniom członków Grupy Roboczej KK o malwersacje funduszy oraz wypowiedzi nt. przewodniczącego SW Kornela Morawieckiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34521         

216.
"Bóg się rodzi". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr [4(163)], wyd. strajk. 15 (10-11 I). – s. 2
Uwagi: art.: kolęda dla internowanych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29600         

217.
Bóg zapłać. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 16(318) (29 IV-5 V). – s. 4
Uwagi: inf.: podziękowania za kartki z życzeniami świątecznymi

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32630         

218.
Bramy Piekielne go nie przemogą. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 17(319) (6-12 V). – s. 1
Uwagi: art.: o sytuacji Kościoła

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32634         

219.
Brandys Kazimierz, Chojecki Mirosław, Holland Agnieszka et al
Do wszystkich Polaków rozsianych po świecie / Kazimierz Brandys, Mirosław Chojecki, Agnieszka Holland et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 10(399) (9-15 III). – s. 4
Uwagi: dok.: apel Polaków przebywających we Francji o wsparcie finansowe dl pacjentów polskiej służby zdrowia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34159         

220.
Brant Tomasz
Jesteśmy winni? / Tomasz Brant. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 13(172), wyd. strajk. 24 (29-30 I). – s. 2
Uwagi: fel.: przedruk z numeru 2 czasopisma "Solidarni" tekstu traktującego o NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29717         

221.
Brat Franciszek
"Bóg się rodzi moc truchleje" : [Wrocław, 24 grudnia 1981 roku] / Brat Franciszek [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 84(156), wyd. strajk. 8 (24-25 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29529         

222.
Brawo, Trudno o większy cynizm. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 107(256) (18-25 XI). – s. 2
Uwagi: inf.: o wniosku W. Frasyniuka o wyłączenie z kompletu orzekającego sędziów Bogdana Włoczewskiego i Mariana Mizo

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31807         

223.
Brawo!!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 34(336) (7 - 13 X). – s. 4
Uwagi: inf. : o opinii Jerzego Holzera o reżimowych publicystach zamieszczonej w "Tygodniku Powszechnym"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32825         

224.
Broń masowej zagłady - początek końca. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 31(420) (10-16 XI). – s. 4
Uwagi: art.: o wyścigu zbrojeń pomiędzy mocarstwami

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34452         

225.
Broń masowej zagłady - początek końca : (ci,ag dalszy z poprzedniego numeru). – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 32(421) (17-23 XI). – s. 3-4
Uwagi: art.: o wyścigu zbrojeń pomiędzy mocarstwami

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34467         

226.
Broń masowej zagłady – początek końca. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 30(419) (27 X - 9 XI). – s. 3-4
Uwagi: art.: o wyścigu zbrojeń pomiędzy mocarstwami

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34433         

227.
Bryll Ernest
O nie, tak być nie może. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 2(161), wyd. strajk. 13 (5-6 I). – s. 3-4
Uwagi: lit.: fragment wiersza Ernesta Bryla

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29569         

228.
Brzeg Dolny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 21(280) (28 V-2 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: dot. manifestacji pierwszomajowej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29256         

229.
Bujak Zbigniew, Frasyniuk Władysław
[Oświadczenia] : Warszawa, 29 lipca 1984 r. / Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 28(330) (12 VIII-15 VIII). – s. 1-2
Uwagi: dok.: w sprawie oskarżenia o zdradę Ojczyzny Bogdana Lisa i Piotra Mierzewskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32879         

230.
Bujak Zbigniew
PRL a MOP : Oświadczenie Zbigniewa Bujaka (fragmenty) / Zbigniew Bujak. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984/1985, nr 43(344) (16 XII - 5 I). – s. 3
Uwagi: dok.: o wystąpieniu rządu PRL z MOP

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33148         

231.
Bydgoszcz w dniu strajku. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 9(465) (21 IV - 4 V). – s. 2. – (Wypowiedzi)
Uwagi: art.: o strajku w Bydgoszczy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35208         

232.
Byłam na pogrzebie Tadeusza Huskowskiego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 31(333) (16-22 IX). – s. 2
Uwagi: inf.: o pogrzebie Tadeusza Huskowskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32943         

233.
Byłem członkiem komisji wyborczej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 10(312) (11-17 III). – s. 3
Uwagi: fel.: fragment listu czytelnika dot. fałszowania wyborów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29779         

234.
Byt kształtuje świadomość. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 71(219) (6-8 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: o nadużyciach władzy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28935         

235.
Bywać tam gdzie dzieje się zło. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 6(350) (10-16 II). – s. 1-2
Uwagi: wyw.: fragmenty rozmowy z Anną Walentynowicz

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33250         

236.
Bywalec
O zniewoleniu niezauważonym / Bywalec [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 16(405) (5-11 V). – s. 3
Uwagi: art.: relacja ze spotkania u OO. Dominikanów we Wrocławiu w ramach Tygodnia Społecznego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34303         

237.
C. C.
Rewolucja krasnali! / C. C. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 11(467) (19 V - 1 VI). – s. 2
Uwagi: fel.: o happeningu Pomarańczowej Alternatywy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35233         

238.
Cenzura zaspała. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 16(175) wyd. strajk. 27 (8-9 II). – s. 2
Uwagi: inf.: o transparencie z poparciem dla NSZZ "S" zaprezentowanym przez publiczność podczas mistrzostw Europy w jeździe figurowej na lodzie w Lyonie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29605         

239.
Cezar
"Reforma" / Cezar [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 53(201) (6-8 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o zatrzymaniu produkcji w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom-Polar" we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28835         

240.
Ch.
Moje stanowisko / Ch. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 15(497) (2-16 VI). – s. 2
Uwagi: fel.: wezwanie do bojkotu wyborów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34606         

241.
Ch.
Po południu w Hali Ludowej / Ch. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 5(487) (27 II). – s. 2
Uwagi: inf.: relacja ze spotkania z Lechem Wałęsą w Hali Ludowej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34486         

242.
Chojnacki Adolf
"Może ktoś powiedzieć..." : Bochnia, 16 grudnia 1984 / Adolf Chojnacki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 33(377) (22-28 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment kazania ks. Adolfa Chojnackiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33774         

243.
Chrześcijańska nauka o władzy i jej powoływaniu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 32(376) (15-21 IX). – s. 2
Uwagi: art.: omówienie homilii ks. Adolfa Chojnackiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33767         

244.
Chwila zadumy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 14(316) (8-14 IV). – s. 1-2
Uwagi: inf.: o 64 rocznicy "zaślubin" Polski z morzem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32605         

245.
Ciąg dalszy opracowania doradców: Dlaczego bojkotujemy wybory?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 20(322) (27 V-2 VI). – s. 3-4
Uwagi: art.: streszczenie opracowanie TKK NSZZ "S" w sprawie bojkotu wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32697         

246.
Ciąg dalszy przemówienia Lacha Wałęsy na 16.XII.1983 / [Lech Wałęsa]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 4(306) (29 I - 4 II). – s. 2-3
Uwagi: dok.: fragment przemówienia Lecha Wałęsy przygotowanego z okazji obchodów rocznicowych wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29778         

247.
Ciekawostki strajkowe. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 18(474) (5-14 IX). – s. 4. – (Z Zakładów)
Uwagi: art.: o sierpniowej fali strajków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35320         

248.
Cieślicka Agnieszka, Krzysztoń Zofia, Lewandowska Aldona et al
List do Lecha Wałęsy : Wrocław, 1 października 1988 r. / Agnieszka Cieślicka, Zofia Krzysztoń, Aldona Lewandowska et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 21(477) (29 IX - 12 X). – s. 2
Uwagi: dok.: list do przewodniczącego NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35369         

249.
CNPAE. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 21(280) (28 V-2 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: dot. przypinania symbolicznych kokardek i minuty ciszy.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29254         

250.
Co dalej? Mówi Władysław Frasyniuk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 92(240) (18-20 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: wywiad z Władysławem Frasyniukiem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29058         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm