a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 60


151.
Apel do zakładowych ogniw "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 9(311) (4-10 III). – s. 1
Uwagi: inf.: propozycja stworzenia konkurencyjnej względem „wronich” związków zawodowych kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz zapewnienia pracownikom wczasów wypoczynkowych w ramach możliwości struktur podziemnych.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29765         

152.
Apel Dolnośląskiej Rady Edukacji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 5(349) (3-9 II). – s. 1-2
Uwagi: art.: o konsultacjach społecznych w sprawie wprowadzenia wolnych sobót w szkołach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33231         

153.
Apel Dolnośląskiej Rady Edukacji do Nauczycieli i Wychowawców. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 15(317) (15-28 IV). – s. 3-4
Uwagi: dok.: apel do nauczycieli o kształcenie świadomych i dojrzałych obywateli

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32620         

154.
Apel Komitetu Helsińskiego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 23(325) (17-23 VI). – s. 3-4
Uwagi: dok.: wezwanie do informowaniu o ofiarach pobić, aresztowań i procesach działaczy opozycji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32749         

155.
Apel na 13 sierpnia 1981 / Władysław Frasyniuk, Piotr Bednarz, Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 80(228) (6-8 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: o postępowaniu dnia 13 sierpnia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28994         

156.
Apel przedstawicieli 14 zakładów : Wrocław, 1 sierpnia 1989 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 24(506) [właśc. 25(507)] (21 IX - 5 X). – s. 3. – (Okienko z Zakładem)
Uwagi: dok.: dot. zapewnienia jednolitej ordynacji wyborczej w regionie Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34820         

157.
Apel : [Wrocław, kwiecień 1982] / Pracownicy ZZSD [Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego] Predom-Polar. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 50(198) (26-28 IV). – s. 2
Uwagi: dok. o wadliwości sprzętu produkowanego w ZZSD "Predom-Polar"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28815         

158.
Apostata Julian
My i... ojczyzna / Julian Apostata [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984/1985, nr 43(344) (16 XII - 5 I). – s. 2-3
Uwagi: dok.: fragmenty listu Juliana Apostaty

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33147         

159.
Archiwum RKS NSZZ Solidarność. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 91(239) (13-17 IX). – s. 2
Uwagi: inf.: o powstaniu archiwum RKS

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29056         

160.
Aresztowani we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [79(151)], wyd. strajk. 3 (16-17 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o aresztowaniach we Wrocławiu w pierwszych dniach stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29485         

161.
Aresztowani we Wrocławiu : (lista niepełna). – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [78(150)], wyd. strajk. 2 (15-16 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: lista osób zatrzymanych we Wrocławiu. - W art. zniekształcone zostały dane Aleksandra Labudy, którego nazwisko błędnie podano, jako Dabudze, zniekształcone zostały także dane Edwarda Majko, którego inicjał imienia błędnie podano, jako M., zniekształcono dane Bogusława Girina, którego nazwisko podano błędnie, jako Giryń.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29479         

162.
Aresztowania. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 3(162), wyd. strajk. 14 (8-9 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o aresztowanych. - W artykule najprawdopodobniej występuje błąd w nazwisku jednego z internowanych, którego zapisano jako Zlękań

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29586         

163.
Aresztowania. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 7(166), wyd. strajk. 18 (15-16 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o aresztowaniach działaczy opozycji politycznej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29652         

164.
Aresztowania pracowników wyższych uczelni we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr [4(163)], wyd. strajk. 15 (10-11 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o akcji aresztowań pracowników wyższych uczelni we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29597         

165.
Aresztowania w Gdańsku. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 3(392) (19-25 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o aresztowaniu Bogdana Borusewicza w Gdańsku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34025         

166.
Aresztowania we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 80(152), wyd. strajk. 4 (17-18 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o osobach aresztowanych we Wrocławiu w pierwszych dniach stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29494         

167.
Argumentacja prawna adw. Piotra Andrzejewskiego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 25(450) (3-23 VIII). – s. 3
Uwagi: art.: argumenty na rzecz pluralizmu związkowego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34998         

168.
Artykuł 71 Konstytucji PRL: "Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają prawo do korzystania z wartości środowiska naturalnego oraz obowiązek jego ochrony". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 3(427) (19 I - 1 II). – s. 4
Uwagi: art.: o problematyce ochrony środowiska

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34619         

169.
Asnyk Adam
"Miejmy nadzieję" / Adam Asnyk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 58(206) (24-26 V). – s. 2
Uwagi: lit.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28863         

170.
Atmosfera dnia wyborczego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 38(382) (27 X - 2 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o pochodzie w Gdańsku po Mszy Św. w kościele św. Brygidy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33858         

171.
Audycja pierwszomajowa Radia Solidarność Wrocław. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 15(274) (14-21 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: o terminie nadawania audycji Radia "S" we Wrocławiu.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29170         

172.
Audycja Radia "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 108(257) (25 XI - 9 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: zapowiedź kolejnej audycji Radia "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29277         

173.
Audycja Wigilijna Radia "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 110(259) (16-23 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: o godzinie nadania audycji Radia "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31828         

174.
Autentyczne. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 7(166), wyd. strajk. 18 (15-16 I). – s. 1
Uwagi: sat.: anegdota o alkoholizmie wojskowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29640         

175.
Autentyczne. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 22(181) wyd. strajk. 33 (22-23 II). – s. 2
Uwagi: sat.: anegdota dotycząca cenzurowania korespondencji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29668         

176.
Autorytet Kościoła jest niepodważalny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 14(316) (8-14 IV). – s. 2
Uwagi: dok.: fragmenty oświadczenia Rady Tymczasowych Komisji Zakładowych NSZZ "S" Kombinatu PZL-Hydral we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32606         

177.
A
Z kim ta wojna? / A [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 85(157), wyd. strajk. 9 [właśc. 86(158), wyd. strajk. 10?] (28-29 XII). – s. 2
Uwagi: art.: o analogiach sytuacji w okresie stanu wojennego z realiami okupacji hitlerowskiej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29543         

178.
AZ
Postawy i wybory / AZ [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 16(498) wyd. dodatkowe (9 VI). – s. 3-4
Uwagi: fel.: komentarz do wypowiedzi kandydatki na posłankę PRL z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" Barbary Labudy 16 maja [1989 r.], wymierzonej w Kornela Morawieckiego i Solidarności Walczącej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34625         

179.
B.
Pora decydować / B. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 71(219) (6-8 VII). – s. 3
Uwagi: dok.: przedruk z numeru 17 "Karty"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31717         

180.
Baczyński Piotr, Chmielarczyk Robert, Malinowski Gościwit et al
Oświadczenie : Wrocław, 12 stycznia 1990 r. / Piotr Baczyński, Robert Chmielarczyk, Gościwit Malinowski et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 36(518) [właśc. 3(518)] (25 I - 8 II). – s. 7
Uwagi: dok.: Inicjatywa Społeczna "Wolne Wybory Teraz"; postulat natychmiastowego przeprowadzenia wolnych wyborów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35069         

181.
Bafalukosz Andrzej et al
Oświadczenie więźniów politycznych z ZK Strzelin o zakończeniu głodówki / Andrzej Bafalukosz et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 8(310) (26 II-3 III). – s. 1
Uwagi: dok.: dot. decyzji o zakończeniu głodówki w dniu 27 I 1984 r. trwającej od 5 XII 1983 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29748         

182.
Bałwan. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 13(172), wyd. strajk. 24 (29-30 I). – s. 2
Uwagi: art.: o sytuacji więźniów politycznych przetrzymywanych w ZK w Białołęce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29715         

183.
Bandyci nadal grasują . – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 1(345) (6 - 12 I). – s. 3
Uwagi: inf. : o śmiertelnych atakach władzy na opozycjonistów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33022         

184.
Bandytyzm w majestacie prawa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 4(348) (27 I-2 II). – s. 4
Uwagi: art.: o zmianie ustawy o urzędzie ministra spraw wewnętrznych z dn. 14 lipca 1983 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33207         

185.
Barańczak Stanisław, Kołakowski Leszek, Miłosz Czesław
Apel / Stanisław Barańczak, Leszek Kołakowski, Czesław Miłosz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 85(157), wyd. strajk. 9 [właśc. 86(158), wyd. strajk. 10?] (28-29 XII). – s. 3
Uwagi: dok.: apel do społeczności międzynarodowej o wstawienie się za aresztowanymi Jackiem Kuroniem i Adamem Michnikiem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29548         

186.
BAT
Dziesięciu małych Indian : /13 czerwca we Wrocławiu c.d./ / BAT [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 68(216) (26-28 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: o działaniach władz wobec szkolnictwa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28918         

187.
Bednarz Piotr
Apel do członków związku i ludzi dobrej woli / Piotr Bednarz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 99(249) (11-14 X). – s. 1
Uwagi: inf. na temat dalszej działalności RKS Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29183         

188.
Bednarz Piotr et al
List z Barczewa : c. d. : Barczewo, 16.04.1984 r. / Piotr Bednarz et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 18(320) (13-19 V). – s. 1-2
Uwagi: dok.: list więźniów politycznych z ZK w Barczewie do gen. Wojciecha Jaruzelskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32645         

189.
Bednarz Piotr et al
Tragiczna prawda o Barczewie : Barczewo, 16.04.1984 r. / Piotr Bednarz et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 17(319) (6-12 V). – s. 3
Uwagi: dok.: list więźniów politycznych z ZK w Barczewie do gen. Wojciecha Jaruzelskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32637         

190.
Bednarz Piotr
List z więzienia Piotra Bednarza : do wszystkich członków "S" / Piotr Bednarz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 11(270) (17-24 III). – s. 2
Uwagi: dok.: korespondencja P. Bednarza z więzienia w Łęczycy z apelem o poparcie dla "Solidarności"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29138         

191.
Bednarz Piotr
"Mimo wszelkich problemów stwarzanych przez władze z Gdańska..." / Piotr Bednarz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 24(449) (19 VII - 2 VIII). – s. 2-3. – (Wypowiedzi : po Pielgrzymce)
Uwagi: art.: o działaniach władz mających utrudnić wiernym uczestnictwo w uroczystościach związanych z papieską pielgrzymką do ojczyzny
(Impresje przekazane naszej redakcji po powrocie z Gdańska, gdzie uczestniczył we mszy św. na Zaspie i w niezależnej manifestacji "Solidarności")

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34981         

192.
Bednarz Piotr
Uwięzieni o Nagrodzie Nobla : Barczewo, 5.10.83 r. / Piotr Bednarz et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 35(292) [właśc. 294] (21-27 X). – s. 1-2
Uwagi: dok.: internowani w ZK w Barczewie o przyznaniu Nagrody Nobla dla Lecha Wałęsy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29443         

193.
Bednarz Piotr
Wzywam do obrony związku "Solidarność" / Piotr Bednarz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 99(249) (11-14 X). – s. 2
Uwagi: art.: o działaniach władz wobec NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29184         

194.
Bezczelność. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 16(360) (28 IV - 4 V). – s. 3
Uwagi: inf.: o działaniach propagandowych Egzekutywy Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR w Ząbkowicach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33602         

195.
Bezprawie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 95(243) (27-30 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: o najbrutalniejszych funkcjonariuszach MO w Legnicy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29123         

196.
Bezprawie w Cuprum. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 12(271) (24-31 III). – s. 1
Uwagi: inf.: dot. prób wymuszania wstępowania do „wronich” związków zawodowych w ZBiPM "Cuprum"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29150         

197.
Bezsensowny sprint długodystansowca... czyli godziny nadliczbowe : "Efekty" organizacyjne : "Efekty" produkcyjne. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 11(467) (19 V - 1 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o czasie pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35234         

198.
Bielec Andrzej, Krawczyński Adam
List : Żarów, 12 stycznia 1990 r. / przewodniczący KZ NSZZ "S" przy DZChem "Organika" Andrzej Bielec, sekretarz KZ Adam Krawczyński. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 36(518) [właśc. 3(518)] (25 I - 8 II). – s. 2
Uwagi: dok.: protest przeciwko systemowi pracy RKW NSZZ "S" reg. Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35039         

199.
Bieliński Konrad et al
Apel po aresztowaniu Władysława Frasyniuka i Józefa Piniora / Konrad Bieliński et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 35(337) (14-20 X). – s. 1
Uwagi: dok. : apel z dnia 26.09.1984 dot. aresztowanych przywódców związkowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32832         

200.
Bieliński Konrad et al
Oświadczenie w związku z protestem głodowym parafian z Ursusa / Konrad Bieliński et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 13(315) (1-7 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: o obronie ks. Nowaka przez parafian

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32596         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm