a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 60


101.
180 dni spokoju. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 27(509) (5-19 X). – s. 3
Uwagi: fel.: ocena sytuacji w kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34855         

102.
23 września - 6 rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników : /KOR/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 94(242) (23-26 IX). – s. 2
Uwagi: art.: sylwetki działaczy KOR

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29109         

103.
26.05 b.r. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 23(282) (9-16 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: o tabliczkach na grobie marszałka Rydza-Śmigłego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29293         

104.
26.VI.1941 r. - Tarasowski Las (ZSRR). – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 2(458) (7-20 I). – s. 2-3. – (List Do Redakcji)
Uwagi: dok.: list dotyczący mordu Polaków w Tarasowskim Lesie (ZSRS) w IV 1941 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35120         

105.
29 kwietnia br. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 18(277) (5-12 V). – s. 2
Uwagi: inf.: dot. skazania B. Labudy w dniu 29 IV 1983 r. na karę 1,5 roku wiezienia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29205         

106.
3 maja w Lublinie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 57(205) (20-23 V). – s. 1
Uwagi: art.: o ataku ZOMO na demonstrantów w Lublinie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28857         

107.
[3 x NIE]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, wyd. spec. (IV). – s. 1
Uwagi: art.: wezwanie do bojkotu wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33158         

108.
30 września – Dniem Żałoby za poległych 31 sierpnia 1982. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 95(243) (27-30 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: o uroczystościach ku pamięci poległych 31 sierpnia 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29120         

109.
30 września – dzień pamięci o zamordowanych przez ZOMO 31 sierpnia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 96(246) (4-7 X). – s. 1
Uwagi: inf.: relacja z dnia pamięci pomordowanych 31 sierpnia 1982 roku we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29137         

110.
31 sierpnia - widziane z wiezienia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 93(241) (20-22 IX). – s. 2
Uwagi: art.: relacja internowanego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29098         

111.
31 sierpnia – fakty i mity. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 89(237) (6-8 IX). – s. 2
Uwagi: art.: na temat nieprawdziwych opisów zdarzeń z 31 sierpnia zamieszczanych w reżimowych mediach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29045         

112.
31 sierpnia na Dolnym Śląsku. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 92(240) (18-20 IX). – s. 2
Uwagi: inf.: 31 sierpnia w miastach Dolnego Śląska

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29061         

113.
31 sierpnia w Nowej Hucie i w Krakowie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 91(239) (13-17 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: o demonstracjach na ulicach Krakowa 31 sierpnia 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29086         

114.
31 sierpnia we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 31(375) (8-14 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o obchodach rocznicy porozumień sierpniowych we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33760         

115.
50 rocznica Wielkiego Głodu na radzieckiej Ukrainie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 42(301) (9-15 XII). – s. 2-3
Uwagi: art.: o wielkim głodzie na Ukrainie w 1934 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29357         

116.
68 Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 66(214) (20-22 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: protesty przeciwko zawieszeniu działalności związków zawodowych w Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28906         

117.
A tymczasem.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 16(360) (28 IV - 4 V). – s. 3
Uwagi: art.: o zatrzymaniu Tomasza Wójcika

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33599         

118.
A. Ł.
Tragedia w kopalni węgla "Wałbrzych" / A. Ł. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 2(391) (18 I). – s. 2-3
Uwagi: art.: o wybuchu metanu w kopalni "Wałbrzych"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33280         

119.
A. S.
O łamaniu zasady powszechności wyborów / A. S. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 34(378) (29 IX - 5 X). – s. 2
Uwagi: art.: o fałszerstwach wyborczych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33791         

120.
A. T. P.
"Otrzymaliśmy list od Czytelnika..." / A. T. P. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 5(429) (9-15 II). – s. 3-4
Uwagi: dok.: list z czytelników do redakcji "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34647         

121.
A.
O ruskich czołgach / A. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 9(353) (3-9 III). – s. 2. – (List Do Redakcji)
Uwagi: dok.: o jednym z artykułów jaki ukazał się na łamach "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33520         

122.
A.T.B.
Rozważania prominenta o odnowie / A.T.B. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 30(289) (2-15 IX). – s. 4
Uwagi: lit.: wiersz n/t "odnowy"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29409         

123.
AD
8 godzin/rodzinę / AD [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 21(446) (8-14 VI). – s. 1
Uwagi: art.: wzywanie autorytetów o zajęcie stanowiska w sprawie godziwego wynagrodzenia za 8-godzinny dzień pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34878         

124.
Adamczyk Andrzej et al
Oświadczenie działaczy Solidarności uwięzionych w Łęczycy / Andrzej Adamczyk et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 11(270) (17-24 III). – s. 1-2
Uwagi: dok.: dot. poparcia działaczy „S” więzionych w Łęczycy dla TKK NSZZ „S”

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29136         

125.
Agamemnon
Perspektywy wojny / Agamemnon [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 5(164), wyd. strajk. 16 (11-12 I). – s. 1-2
Uwagi: art.: o oporze społecznym wobec władz PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29614         

126.
Agencja Informacyjna "Solidarności"
Co w Pafawagu? / AIS [Agencja Informacyjna "Solidarności"]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 33(292) (7-13 X). – s. 2
Uwagi: inf.: o warunkach pracy w Pafawagu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29430         

127.
Akademia Rolnicza. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 12(271) (24-31 III). – s. 1
Uwagi: inf.: dot. incydentu podczas zebrania w dniu 17 II 1983 grupy inicjatywnej reżimowych związków zawodowych.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29155         

128.
Akcja plakatowa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 85(233) (23-25 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: o oplakatowaniu wrocławskiej WSK

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29014         

129.
Akcja plakatowa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 17(319) (6-12 V). – s. 4
Uwagi: inf.: o akcji plakatowo-ulotkowej na ulicach Wrocławia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32642         

130.
Akcja protestacyjna w Fadromie : 15-min. przerwa w pracy!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 8(267) (24 II-3 III). – s. 1
Uwagi: inf.: n/t przebiegu „tygodnia protestu” przeciwko zwolnieniom z pracy z powodów politycznych we wrocławskiej Fadromie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29090         

131.
Akcja protestacyjna w Predom-Polar : Oświadczenie TKZ NSZZ "S" w Predom-Polar : [październik 1982 roku]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 101(251) (17-20 X). – s. 1
Uwagi: dok.: o akcji protestacyjnej w Zakładach Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom-Polar"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29206         

132.
Akcja Świdnik. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 86(234) (27-29 VIII). – s. 2. – (Akcja Świdnik)
Uwagi: inf.: podziękowania za pomoc dla byłych pracowników WSK Świdnik

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29032         

133.
Akcja Świdnik. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 89(237) (6-8 IX). – s. 2. – (Akcja Świdnik)
Uwagi: inf.: podziękowania za pomoc dla byłych pracowników WSK Świdnik

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29047         

134.
Akcja Świdnik. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 87(235) (30 VIII - 1 IX). – s. 2. – (Akcja Świdnik)
Uwagi: inf.: podziękowania za pomoc dla byłych pracowników WSK Świdnik

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29067         

135.
Akcja Świdnik. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 90(238) (9-12 IX). – s. 2. – (Akcja Świdnik)
Uwagi: inf.: podziękowania za pomoc dla byłych pracowników WSK Świdnik

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29081         

136.
Akcja Świdnik. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 82(230) (13-15 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: o wpłatach dokonywanych na pomoc dla robotników ze Świdnika.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31080         

137.
Aktualności - Komentarze - Aktualności. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984/1985, nr 43(344) (16 XII - 5 I). – s. 4
Uwagi: inf.: przegląd najważniejszych wydarzeń krajowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33152         

138.
Alkoholizm a cenzura. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 5(307) (5-11 II). – s. 4
Uwagi: art.: o absurdach cenzury

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29807         

139.
Amator
O ekonomicznym załamaniu / Amator [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 14(358) (14-20 IV). – s. 4
Uwagi: art.: o polityce cenowej władz PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33575         

140.
Amnestia - i co dalej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 14(358) (14-20 IV). – s. 6-7
Uwagi: art.: omówienie listu Marka Miękusa z Lublina

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33579         

141.
Amnestia! Przywrócić do pracy pracowników wyrzuconych z przyczyn politycznych! Żadnych podwyżek cen!. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 12(271) (24-31 III). – s. 1
Uwagi: inf.: dot. przebiegu akcji „tydzień protestu” we wrocławskich zakładach pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29146         

142.
Amnestia! Przywrócić do pracy pracowników wyrzuconych z przyczyn politycznych! Żadnych podwyżek : uchwała RKS NSZZ "Solidarność" w sprawie Tygodnia Protestu w zakładach pracy Wrocławia i Regionu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, wyd. spec. (17-24 III). – s. 3-4
Uwagi: dok.: uchwała RKS NSZZ "Solidarność" w sprawie Tygodnia Protestu w zakładach pracy Wrocławia i Regionu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31984         

143.
Andrzej Gwiazda o porozumieniu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 13(357) (31 III - 13 IV). – s. 3
Uwagi: wyw.: fragment rozmowy z Andrzejem Gwiazdą

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33563         

144.
Ankieta Stefana Bratkowskiego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 41(300) (2-8 XII). – s. 2
Uwagi: art.: badanie świadomości polityczno-historycznej wrocławskich robotników

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29342         

145.
Antek
Apel TKZ NSZZ "Solidarność" Pafawag : Wrocław, 2 marca 1989 r. / przewodniczący TKZ NSZZ "S" Pafawag Antek [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 8(490) (7-21 IV). – s. 1. – (Okienko z Zakładem)
Uwagi: dok.: apel o nieujawnianie się członków "S" w związku z trudnościami w rozmowach przy Okrągłym Stole

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34534         

146.
Antoni M.
Smutne rocznice / Antoni M. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 35(423) [właśc. 35(424)] (8-21 XII). – s. 3-4
Uwagi: art.: o kolejnej rocznicy wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34546         

147.
Anweiler Jan et al
Bez przemocy / Jan Anweiler et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 2(346) (12 - 16 I). – s. 2
Uwagi: dok. : Deklaracja "Bez przemocy"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33050         

148.
Apel do młodzieży. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 96(246) (4-7 X). – s. 2
Uwagi: dok.: odezwa do młodzieży o odnalezienie mądrej i skutecznej formy walki o "duszę narodu"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29143         

149.
Apel do nauczycieli i wychowawców. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 96(246) (4-7 X). – s. 1-2
Uwagi: dok.: odezwa do nauczycieli o wychowanie młodego pokolenia w szacunku dla człowieka i prawdy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29142         

150.
Apel do rodaków w kraju i na świecie : (Tekst zamieszczamy bez wiedzy i zgody autorów) : Warszawa-Kraków, 1 listopada 1988 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 2(484) (27 I - 10 II). – s. 3
Uwagi: dok.: utworzenie kół "Rodzina Katyńska" w Krakowie i Warszawie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34435         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm