a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 z 60


751.
List do redakcji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 26(370) (7-20 VII). – s. 3. – (List Do Redakcji)
Uwagi: dok.: fragment listu do redakcji "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33713         

752.
List internowanego : /przedruk z "Wiadomości Bieżące" nr 37/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 69(217) (29 VI - 1 VII). – s. 2
Uwagi: dok.: o traktowaniu internowanych opozycjonistów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28927         

753.
List otwarty. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 25(481) (30 XI - 14 XII). – s. 2
Uwagi: dok.: list mieszkańców Jeleniej Góry do Sejm PRL i Rady Ministrów PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35437         

754.
List otwarty do społeczeństwa : /fragmenty/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 5(307) (5-11 II). – s. 3-4
Uwagi: dok.: list więźniów politycznych z ZK w Strzelinie w związku z represjami wobec duchownych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29803         

755.
List otwarty Marka Edelmana / Marek Edelman. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 14(273) (7-14 IV). – s. 2
Uwagi: dok.: list wyjaśniający przyczyny odmowy udziału w Honorowym Komitecie Obchodów 40-lecia Powstania w Getcie Warszawskim

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29164         

756.
List z Kurkowej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 21(365) (2-9 VI). – s. 1
Uwagi: dok.: fragment listu Adama Michnika

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33658         

757.
Lista zatrzymanych w Warszawie (fragment) i przewiezionych do Białołęki. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [78(150)], wyd. strajk. 2 (15-16 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: lista osób aresztowanych w Warszawie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29482         

758.
List : Do Posłów i Senatorów Klubu Obywatelskiego : Wrocław, 9 lipca 1989 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 19(501) (13-27 VII). – s. 3
Uwagi: dok.: list do posłów i senatorów Klubu Obywatelskiego w związku ze śmiercią Macieja Majewskiego w kolizji lotniczej spowodowanej przez pilota Północnej Grupy Wojsk Armii Sowieckiej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34674         

759.
Listy do redakcji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 21(365) (2-9 VI). – s. 4. – (Listy Do Redakcji)
Uwagi: art.: omówienie listów czytelników do redakcji "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33665         

760.
Listy do redakcji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 23(367) (16-22 VI). – s. 3
Uwagi: dok.: list Barbary Toporskiej-Mackiewicz do redakcji "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33683         

761.
Listy do redakcji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 15(439) (21-26 IV). – s. 3
Uwagi: inf.: kilka cytatów z listów czytelników nadsyłanych do redakcji "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34740         

762.
Listy do redakcji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 23(448) (22-28 VI). – s. 2-3. – (Listy Do Redakcji)
Uwagi: dok.: trzy listy do redakcji "ZDnD": Marka Muszyńskiego, Bolesława Dolnośląskiego i osoby ukrywającej się pod pseudonimem Redaktor

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34899         

763.
Listy do Sejmu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 6(521) (22 II - 8 II) [właśc. (22 II - 8 III)]. – s. 3. – (Dokumenty Wypowiedzi)
Uwagi: dok.: zawartość: list przewodniczącego Rady Pracowniczej KGHM Wojciecha Swakonia i sekretarza Rady Stanisława Lembasa, Lubin, 19 grudnia 1989 r. (dot. uchwalenia ustawy o akcjonariacie pracowniczym oraz takiej ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, któraby mu sprzyjała); list przewodniczącego KZ NSZZ "S" przy DZChem "Organika" Andrzeja Bielca i sekretarza KZ Adama Rawczyńskiego, Żarów, 15 stycznia 1990 r. (postulat likwidacji wydatków na utrzymanie struktur związanych z systemem komunistycznym: administracji państwowej, MSW i MON, w tym rozwiązania SB, rewizji umów gospodarczych z ZSRS i pozostałymi krajami RWPG, wycofanie armii sowieckiej z Polski, upaństwowienie majątku PZPR, zniesienie cenzury, referendum w sprawie energetyki jądrowej, zniesienie ceł zaporowych na towary zachodnie, likwidacja związków spółdzielczych)

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35220         

764.
Listy zdrajców. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 24(326) (24-30 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o kolaborantach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32762         

765.
Lubkiewicz Jan, Przystawa Jerzy, Swakoń Wojciech et al
Zaproszenie : Wrocław, 27 grudnia 1989 r. / Jan Lubkiewicz, Jerzy Przystawa, Wojciech Swakoń et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 35(517) [właśc. 2(517)] (11-25 I). – s. 6
Uwagi: dok.: 8 Spotkanie Porozumienia na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35026         

766.
Lubkiewicz Jan, Przystawa Jerzy. Swakoń Wojciech et al
Dziękujemy / Jan Lubkiewicz, Jerzy Przystawa, Wojciech Swakoń et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 36(518) [właśc. 3(518)] (25 I - 8 II). – s. 5
Uwagi: dok.: 8 Spotkanie Porozumienia na Rzecz Przeprowadzenia Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35047         

767.
Lubkiewicz Jan
Myślenie zobowiązuje : List : Wrocław, 21 października 1989 r. / przewodniczący NSZZ "Solidarność" Pafawag Jan Lubkiewicz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 33(515) (14-28 XII). – s. 7
Uwagi: dok.: replika, zakończona komentarzem odredakcyjnym; zob. Myślący i pracujący robotnik [pseud.], Strajk w Pafawagu oczami robotnika, "ZDnD" nr 23(505), s. 3

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34958         

768.
Ludowe Wojsko Polskie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 16(360) (28 IV - 4 V). – s. 3-4
Uwagi: art.: o planowanej wizycie marszałka Wiktora Kulikowa w Krośnie Odrzańskim

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33603         

769.
Ludzie czy program?. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 6(521) (22 II - 8 II) [właśc. (22 II - 8 III)]. – s. 7
Uwagi: art.: o sytuacji politycznej w Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35460         

770.
Ludzie, o których się zapomina.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 22(324) (10-16 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o represjach na działaczach NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32733         

771.
Łamanie sumień nauczycieli – cel: pełna sowietyzacja młodzieży. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 10(354) (17-23 III). – s. 3
Uwagi: art.: o przeglądzie kadr nauczycielskich w szkołach średnich o profilu zawodowym

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33530         

772.
Łapanka pod domem. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 36(380) (13-19 X). – s. 4
Uwagi: art.: o represjach wobec społeczeństwa

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33831         

773.
Łukowska-Karniej Hanna
"Ukazał się list gończy za mną" / Hanna Łukowska-Karniej. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 20(322) (27 V-2 VI). – s. 2-3
Uwagi: dok.: list Hanny Łukowskiej-Karniej do redakcji ZDnD

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32692         

774.
M. A.
"Pasożyci" / M. A. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 4(428) (2-8 II). – s. 2-3
Uwagi: art.: o obowiązku pracy w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34629         

775.
M.D.
Dziękujemy Ci Władku / M.D. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, wyd. spec. (10 X). – s. 1
Uwagi: art.: podziękowania dla Władysława Frasyniuka za działalność opozycyjną

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29174         

776.
M.K.
Głos więźnia / M.K. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 16(275) (21-28 IV). – s. 2
Uwagi: lit.: wiersz z 1879 r. napisany w Cytadeli Warszawskiej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29180         

777.
M.M.
Relacja : O szczecińskim spotkaniu / M.M. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 18(500) wyd. jubileuszowe (30 VI - 13 VII). – s. 3
Uwagi: art.: relacja ze spotkania "S" 10-12 czerwca [1989 r.] w Szczecinie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34646         

778.
M.S.
Zebranie "Solidarności" na Akademii Ekonomicznej / M.S. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 4(486) (24 II - 10 III). – s. 2
Uwagi: inf.: przebieg zebrania "S" na Akademii Ekonomicznej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34477         

779.
Macie coście chcieli. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 13(357) (31 III - 13 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: o sytuacji społeczno-ekonomicznej Polaków

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33560         

780.
Magiczne wyniki głosowań w systemach totalitarnych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 5(307) (5-11 II). – s. 4
Uwagi: art.: przykłady fałszowania wyników wyborów w krajach totalitarnych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29806         

781.
Majewicz Ryszard
Uzupełnienie : Wrocław, 30 listopada 1989 r. / Ryszard Majewicz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 33(515) (14-28 XII). – s. 6
Uwagi: dok.: dot. notatki "Z zakładów" "ZDnD', nr 29[właśc. 30](512), s. 2

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34955         

782.
Majowe rocznice. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 16(441) (4-10 V). – s. 1
Uwagi: inf.: relacja z przebiegu nieoficjalnych obchodów pierwszomajowych i zatrzymań czołowych działaczy NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34775         

783.
Majowe święta. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 17(406) (11-18 V). – s. 1-2
Uwagi: art.: o obchodach 1 i 3 Maja w Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34312         

784.
Majowe uroczystości we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 19(363) (19-25 V). – s. 3
Uwagi: art.: opis obchodów pierwszomajowych we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33641         

785.
Mały wielki Komitet Obywatelski. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 36(518) [właśc. 3(518)] (25 I - 8 II). – s. 2
Uwagi: inf.: informacja o powstaniu Osiedlowego Komitetu Obywatelskiego Zalesia i Zacisza

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35041         

786.
Mały wrocławski Czarnobyl. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 5(461) (18 II - 2 III). – s. 2
Uwagi: art.: o skażeniu powietrza we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35148         

787.
Mamy prawo i obowiązek mówić o Solidarności. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 24(480) (16-30 XI). – s. 4
Uwagi: wyw.: rozmowa z Romanem Zwiercanem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35426         

788.
Marek Muszyński przestał się ukrywać. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 31(420) (10-16 XI). – s. 1
Uwagi: art.: o Mszy Św. w kościele p.w. św. Klemensa Dworzaka

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34446         

789.
MATEGAZA
O interpretację dziejów : (List stałego czytelnika Z Dnia na Dzień i Time'u) / MATEGAZA [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 31(513) (16-30 XI). – s. 3-4
Uwagi: art.: krytyka wizji świata przedstawianej na łamach "Time"; głównie dot. sporu wokół obecności Karmelitanek w Oświęcimiu oraz przedstawiania papieża Jana Pawła II

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34929         

790.
Matka
Zbrodnia na naszej młodzieży : List do nas wszystkich / Matka [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 9(353) (3-9 III). – s. 3
Uwagi: dok.: o narkomani wśród młodzieży

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33521         

791.
Maziarski Jacek
Ostrzegam / Jacek Maziarski. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 11(493) (5-19 V). – s. 2-3
Uwagi: art.: porozumienie Okrągłego Stołu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34569         

792.
Mączka Józef
Szare roty : Jabłonka Borowa, w październiku 1915 r. / Józef Mączka. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 4(519) (8-22 II). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz; Legiony Polskie J. Piłsudskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35084         

793.
Merkel Jacek
Jacek Merkel /Gdańsk/ / Jacek Merkel. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 18(474) (5-14 IX). – s. 2
Uwagi: art.: przedruk z "Rozwagi i Solidarności" dotyczący "odradzania" NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35305         

794.
Metoda. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 88(160) [właśc. 1(160)], wyd. strajk. 12 (3-4 I). – s. 2
Uwagi: art.: o prześladowaniu Haliny Paśko

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29559         

795.
Metoda SB. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 22(181) wyd. strajk. 33 (22-23 II). – s. 2
Uwagi: inf.: o metodach stosowanych przez SB mających na celu skompromitowanie więzionych działaczy „Solidarności”

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29667         

796.
Metody czerwonych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 23(367) (16-22 VI). – s. 3
Uwagi: art.: o płk. M. Rajskim

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33682         

797.
Metrem do praworządności. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 12(171), wyd. strajk. 23 (27-28 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o obradach Sejmu PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29703         

798.
Michał
Rok 1983/84 : Próba bilansu / Michał [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 1(303) (1-15 I). – s. 3-4
Uwagi: art.: podsumowanie roku 1983 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29470         

799.
Michnik Adam
"Czas skończyć z nadziejami..." / Adam Michnik. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 19(363) (19-25 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o społecznym oporze wobec systemu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33638         

800.
Mieszkańcy Dolnego Śląska. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 80(152), wyd. strajk. 4 (17-18 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: apel do mieszkańców Dolnego Śląska o pomoc dla kolporterów niezależnych wydawnictw.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31808         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm