a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 z 88


951.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 277 (11 I). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach komunistycznych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23852         

952.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w państwach komunistycznych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23878         

953.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 269 (2 XI). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach bloku komunistycznego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23890         

954.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 279 (25 I). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w państwach komunistycznych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23910         

955.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 270 (9 XI). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o wydarzeniach w państwach bloku komunistycznego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23913         

956.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 286 (15 III). – s. 4
Uwagi: inf.: informacje z państw Bloku Komunistycznego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23972         

957.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 282 (15 II). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący bieżących wydarzeń w krajach bloku komunistycznego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23984         

958.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: bieżące informacje z krajów bloku komunistycznego. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Tomáša Dvořáka, którego imię i nazwisko zmieniono na błędne: Tomasz Dvorak. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.


A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24004         

959.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 288 (5 IV). – (W bloku)
Uwagi: inf.: na temat bieżących wydarzeń w krajach demokracji ludowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24025         

960.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 284 (1 III). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: informacje bieżące na temat wydarzeń w krajach tzw. "demokracji ludowej". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.
- W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane osoby o nazwisku Vlasta Chramostová, której nazwisko zmieniono na błędne: Chramostowa.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24039         

961.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 290 (12 IV). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: z państw bloku komunistycznego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24085         

962.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 283 (22 II). – s. 6. – (W bloku)
Uwagi: inf.: na temat bieżących wydarzeń w krajach tzw. "demokracji ludowej". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24099         

963.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach bloku socjalistycznego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24492         

964.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 272 (23 XI). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: nt sytuacji w państwach bloku komunistycznego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24508         

965.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 274 (7 XII). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji państw bloku komunistycznego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24544         

966.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach komunistycznych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24568         

967.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 256 (22 VI). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: o sytuacji w krajach komunistycznych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23654         

968.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 264 (21 IX). – s. 3
Uwagi: inf.: o sytuacji w bloku państw komunistycznych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t.5 s. 53

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23725         

969.
Kamiński Wojciech
W bloku / alex. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 285 (8 III). – s. 4. – (W bloku)
Uwagi: inf.: informacje bieżące na temat wydarzeń w krajach tzw. "demokracji ludowej". - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24063         

970.
Kamiński Wojciech
Węgierska "Solidarność" / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 3
Uwagi: art.: o zjeździe węgierskiego Niezależnego Demokratycznego Związku Zawodowego Pracowników Naukowych i Akademickich (TDDSz), 17 XII 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23827         

971.
Kamiński Wojciech
Węgierski eksperyment wyborczy / Zoltan [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 4
Uwagi: art.: o eksperymencie wyborczym przeprowadzonym na Węgrzech. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 717.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22325         

972.
Kamiński Wojciech
Węgierskie forum / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 244 (23 III). – s. 4
Uwagi: art.: analiza obecnej sytuacji Węgier po ustaleniach Forum Demokratycznego. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23435         

973.
Kamiński Wojciech
Wielka gra o Nagorno-Karabach / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 256 (22 VI). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o sytuacji w obwodzie Nagorno-Karabachskim, VI 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23637         

974.
Kamiński Wojciech
Wielki sukces Ormian / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 1
Uwagi: art.: o akcjach protestacyjnych Ormian w ZSRR. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23604         

975.
Kamiński Wojciech
Wydarzenia w Armenii / Alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 241 (3 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: o manifestacjach w Armenii; analiza sytuacji politycznej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Silvy Kaputikian, której imię i nazwisko zmieniono na błędne: Kapatkian Sylvia.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23584         

976.
Kamiński Wojciech
Za systemem wielopartyjnym, przeciw prawdzie o 1956 roku / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 282 (15 II). – s. 1, 4
Uwagi: art.: burza polityczna po oświadczeniu członka Biura Politycznego Imre Pozsgaya. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53. - W art. zniekształcone zostały dane węgierskiego polityka Bihari Mihály, którego imię podano jako Janos.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23959         

977.
Kamiński Wojciech
"Zamach stanu" na Kremlu / alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 266 (5 X). – s. 1, 3
Uwagi: art.: dot. plenum KC KPZR z 30 IX 1988, na którym dokonano najważniejszych zmian personalnych w partii od czasu dojścia Gorbaczowa do władzy. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 53.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23758         

978.
Kanał dla prominentów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 3
Uwagi: art.: o samowolce budowlanej prominentów partyjnych w gminie Wesoła

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23132         

979.
Kapiszon
Muzyka rockowa w Polsce po Sierpniu 1980 / Kapiszon [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 99 (20 IX). – s. 3. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art: dotyczący kwestie poruszanych w tekstach zespołów muzyki rockowej po Sierpniu 1980

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21665         

980.
Kapitalizm
Do drogiego socjalizmu : (Sławomir Mrożek "Donosy") / Kapitalizm [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 89 (24 V). – s. 4

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21822         

981.
Kapitan Hodysz zwolniony. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 276 (4 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o zwolnieniu 30 XII 1988 z więzienia kapitana Adama Hołysza współpracującego z „S”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23812         

982.
Kapryśny
Listy do redakcji / Kapryśny [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: nt. rynku wydawniczego z perspektywy odbiorcy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23121         

983.
Kapuściński Ryszard
Afganistan / N. D [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 5
Uwagi: art.: o sytuacji w Afganistanie po 3 latach od rosyjskiej inwazji. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 458.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20843         

984.
Kapuściński Ryszard
O siłę chrześcijańskiej wspólnoty / N.D. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 2
Uwagi: art.: o sytuacji kościoła na świecie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 458.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20810         

985.
Karny P.
Początki dialogu / P. Karny . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 212 (20 V). – s. 4
Uwagi: art.: relacja z zorganizowanego 7-9 V 87r. w Warszawie międzynarodowego seminarium

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22797         

986.
Karol Modzelewski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 83 (5 III). – s. 2. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art.: życiorys Karola Modzelewskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21642         

987.
Karta
Oświadczenie / Karta. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 272 (23 XI). – s. 4
Uwagi: dok.: w sprawie praw autorskich

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24507         

988.
Kary w zawieszeniu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 3-4
Uwagi: inf.: o wyrokach w zawieszeniu wydawanych przez sądy PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22374         

989.
Kasy zapomogowo pożyczkowe. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 43 (3 III). – s. 4
Uwagi: art.: o zasadach działalności Kas zapomogowo pożyczkowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20753         

990.
Kaszyński M. et all
Oświadczenie działaczy związkowych / M. Kaszyński et all. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 1
Uwagi: dok.: o nie braniu udziału w wyborach do Sejmu RP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22337         

991.
Katolicy na cenzurowanym . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 80/81 (22 III). – s. 4. – (Z Przecieków)
Uwagi: inf: informacje o interwencjach cenzorskich w prasie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21639         

992.
Kazik
Mojej Joli / Kazik [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 257 (6 VII). – s. 3
Uwagi: inf.: ogłoszenie podziękowanie za udział w pogrzebie Joli

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23675         

993.
Kazimierz Sulka : więzień polityczny. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 3
Uwagi: art.: o sytuacji K. Sulki funkcjonariusza SB z Katowic aresztowanego 13 XII 1986 pod zarzutem płatnej protekcji i nadużyć

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23944         

994.
Kaźmierczak Cezary
Ryzyko braku ryzyka / Maciej Pniewski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). – s. 2. – (Polemiki)
Uwagi: fel.: o katastrofalnej sytuacji w polityce polskiej. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Cezarego Kaźmierczaka, którego nazwisko zmieniono na błędne: Kazimierczak.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22191         

995.
Kelus Jan Krzysztof
Ballada o szosie E-7 / Krzysztof Jan Kelus. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 20 (30 VI). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20713         

996.
Kelus Jan Krzysztof
Elegia grudniowa / Jan Krzysztof Kelus. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 19 (23 VI). – s. 1
Uwagi: lit.: wiersz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20688         

997.
Kelus Jan Krzysztof
[Z przykrością stwierdzam...] / Jan Krzysztof Kelus. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 211 (13 V). – s. 2
Uwagi: inf.: o bezprawnym wydaniu utworów Kelusa przez Polska Fundację Kulturalną w Londynie i przywłaszczeniu praw autorskich do tych utworów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22757         

998.
Kersten Krystyna
Nadzieje i Niepokoje, refleksje wokół marca / Krystyna Kersten. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 241 (3 III). – s. 1, 3
Uwagi: art.: analiza kwestii żydowskiej; historyczne retrospekcje

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23598         

999.
Kersten Krystyna
Polscy historycy w Jerozolimie / Krystyna Kersten. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 239 (17 II). – s. 3
Uwagi: art.: relacja z międzynarodowej konferencji historyków pt. "Historia i Kultura Żydów Polskich"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23337         

1000.
Kiedy brakuje papieru toaletowego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 77 (9 II). – s. 4. – (Kiedy brakuje papieru toaletowego)
Uwagi: inf.: o słabej sprzedaży czasopism w kioskach w Łodzi

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21465         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm