a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 z 88


701.
Informacja dla nauczycieli. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: o punkcie informacyjnym „S” dla nauczycieli z Warszawy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24560         

702.
Inicjatywy ekologiczne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 197 (4 II). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. nowych inicjatyw ekologicznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23255         

703.
Inicjatywy niezależne. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23127         

704.
Inicjatywy obywatelskie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 287 (29 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o inicjatywach obywatelskich

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24006         

705.
Inicjatywy obywatelskie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 290 (12 IV). – s. 3. – (Inicjatywy obywatelskie)
Uwagi: inf.: o nowych instytucjach powstających z inicjatywy obywateli

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24083         

706.
Inicjatywy obywatelskie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 170 (15 V). – s. 4. – (Inicjatywy obywatelskie)
Uwagi: inf.: nt. nowych inicjatyw społecznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24381         

707.
Inny „W”
Podziały polityczne? / Inny „W” [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 179 (27 VIII). – s. 4
Uwagi: art.: polemika z autorem artykułu o Stefanie Bratkowskim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22599         

708.
Instrukcja dla członków Komisji Wyborczych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 139 (5 IX). – s. 4
Uwagi: dok.: Solidarnościowa instrukcja dla członków Komisji Wyborczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22324         

709.
Internowana rezerwa
Internowanie do wojska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 37 (16 XII). – s. 3
Uwagi: art.: o informacjach docierających z batalionów karnych gdzie internowani byli żołnierze rezerwy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20894         

710.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 3 (17 II). – s. 2-3
Uwagi: art.: informacje o internowaniach. - W art. zniekształcono prawidłowe dane bp. Tadeusza Błaszkiewicza, którego nazwisko podano jako Gołaszkiewicz. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Romana Haslingera, którego nazwisko zmieniono na błędne: Hasslinger.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20413         

711.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 31 (27 X). – s. 2. – (Internowani)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny dotyczący osób internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20451         

712.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 13 (12 V). – s. 2. – (Internowani)
Uwagi: dokument: list otwarty internowanych z Białołęki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20456         

713.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 14 (19 V). – s. 4. – (Internowani)
Uwagi: inf.: o fali internowań pod koniec kwietnia i na początku maja 1982; o internowaniach wśród pracowników naukowych UW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20490         

714.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 15 (27 V). – s. 2-3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: o głodówkach protestacyjnych w obozach internowania. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Anny Teresy Chmielewskiej, której inicjał pierwszego imienia zmieniono na błędne: K.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20497         

715.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: informacje o sytuacji internowanych. - W art. zniekształcone zostały dane Grzegorza Popielczyka, którego nazwisko podano błędnie jako Popielarczyk, oraz Teodora Basaka, którego nazwisko błędnie podano jako Gasak, oraz Alicji Anny Jakubiszyn, której podano błędny inicjał imienia M.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20515         

716.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 7 (25 III). – s. 2-3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: informacje o internowaniach i sytuacji internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20538         

717.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 8 (31 III). – s. 2. – (Internowani)
Uwagi: inf. informacje o sytuacji internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20575         

718.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 9 (6 IV). – s. 2-3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o internowaniach i sytuacji osób internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20599         

719.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). – s. 4. – (Internowani)
Uwagi: inf.: o internowanych i internowaniach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20635         

720.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 10 (21 IV). – s. 3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o internowaniach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20648         

721.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 18 (16 VI). – s. 3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20671         

722.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 20 (30 VI). – s. 2. – (Internowani)
Uwagi: inf.: o internowanych. - W art. zniekształcone zostały dane Wandy Folejewskiej, której nazwisko błędnie podano jako Folejowska.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20723         

723.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 23 (1 VIII). – s. 3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: o osobach internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20833         

724.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 24 (18 VIII). – s. 4. – (Internowani)
Uwagi: inf. dotycząca osób internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20997         

725.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 25 (3 IX). – s. 3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: serwis inf. dotyczący internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21164         

726.
Internowani . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 3-4. – (Internowani )
Uwagi: inf.: na temat sytuacji opozycjonistów w obozach dla internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21228         

727.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 26 (15 IX). – s. 3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: serwis inf. dotyczący internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21428         

728.
Internowani. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 27 (22 XI). – s. 3. – (Internowani)
Uwagi: inf.: o internowanych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21721         

729.
Internowani z Wierzchowa
"Trybuną dla dyskusji mogą być listy..." / Internowani z Wierzchowa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 3
Uwagi: art.: ironiczny komentarz wobec rządowych propozycji dla ruchu związkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20512         

730.
Internowanie do wojska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). – s. 3. – (Internowanie do wojska)
Uwagi: inf.: o wypuszczeniu internowanych rezerwistów z obozów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20781         

731.
Internowanie do wojska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 2. – (Internowanie do wojska)
Uwagi: inf.: o represjach wobec internowanych poborowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20923         

732.
Internowany członek władz krajowych "Solidarności"
Na wzór 21 Postulatów Gdańskich / Internowany członek władz krajowych "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 12 (5 V). – s. 4. – (Mówią członkowie Solidarności)
Uwagi: art.: prezentacja pomysłu na dokument NSZZ "Solidarność"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20434         

733.
Internowany doradca "Solidarności"
Uwagi o kompromisie / Internowany doradca "Solidarności" [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 18 (16 VI). – s. 2. – (Kiedy i jak koniec wojny : szanse porozumienia - granice kompromisu - programy działania)
Uwagi: art.: głos w dyskusji o sytuacji i perspektywach ruchu opozycyjnego w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20658         

734.
IV Pielgrzymka Robotnicza
Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 181 (24 IX). – s. 2
Uwagi: inf: na temat pielgrzymki na Jasną Górę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25339         

735.
Iza
Listy do redakcji / Iza [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 189 (26 XI). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: list: czytelniczki do Redakcji z prośbą o wydawanie w TM wkładki dla rolników


A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22871         

736.
J. J.
Nie chcemy rejestracji za każdą cenę. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 2
Uwagi: serwis: informacje o przebiegu wyborów NZS na UW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25243         

737.
J. O.
Gdańsk w oczach młodych / J. O. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 3
Uwagi: art.: o "dwuwładzy" w "S" w Gdańsku, o konfliktach pomiędzy starymi i młodymi działaczami oraz o spotkaniu Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego, 9 I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23868         

738.
J.A.
Listy do Redakcji / J.A. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 202 (11 III). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: dok.: list czytelnika do redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22591         

739.
J.A.
Listy do redakcji / J.A. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 238 (10 II). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: o pracy wydawnictw drugiego obiegu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23317         

740.
j.a.
Tajemniczy II etap / j.a. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 207/208 (22 IV). – s. 1, 3
Uwagi: art.: nt. reformy gospodarki. - Nazwa aut.: Szczęsna Joanna, Dodziuk Anna? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 235 (niezgodne tytuły czasopism zamieszczające publikacje)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22689         

741.
J.B.
Inicjatywa oddolna / J.B. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 1
Uwagi: art.: nt. Kongresu Intelektualistów w Warszawie. - Nazwa aut.: Zwaniecka Wanda? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 238 (niezgodne daty działalności)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22480         

742.
J.B.
Sezon zimowy w pełni / J.B. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 198 (11 II). – s. 1
Uwagi: art.: nt. wizyt zagranicznych polityków w PRL. - Nazwa aut.: Zwaniecka Wanda? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 238 (niezgodne daty działalności)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23299         

743.
J.B.
Z prasy zagranicznej / J.B. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 184 (15 X). – s. 2
Uwagi: art.: prasa zagraniczna o amnestii więźniów politycznych. - Nazwa aut.: Zwaniecka Wanda? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 238 (niezgodne daty działalności)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22737         

744.
J.F.
Zawiedzione nadzieje? / J.F. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 1–2
Uwagi: art.: o wizycie Michaiła Gorbaczowa w Polsce, VII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23698         

745.
J.L.
Komisarze / J.L. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 23 (1 VIII). – s. 4
Uwagi: art.: analiza sytuacji w kraju po półroczu stanu wojennego. - Nazwa aut.: Lewandowska Irena? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 248 (niezgodne daty działalności oraz charakter publikacji) lub Lityński Jan? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 248 (niezgodne tytuły w których publikował artykuły pod takim pseud.)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20864         

746.
J.L.
Sacharow : moralność i polityka / J.L.[pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 254 (8 VI). – s. 1
Uwagi: art.: o działalności i poglądach Sacharowa. - Nazwa aut.: Lewandowska Irena? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 182 (niezgodny charakter zamieszczanych) lub Lityński Jan? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 182 (niezgodne tytuły czasopism w których zamieszczał publikacje pod tym pseud.)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23547         

747.
J.M.W.
Listy do redakcji / J.M.W. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: dok.: list dotyczący ignorowania na łamach TM pracy GR KK "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23237         

748.
Jacek Jerz. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 42 (10 II). – s. 2
Uwagi: inf.: o śmierci 31 I 83r. J. Jerza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20706         

749.
Jacek Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 74 (12 I). – s. 2. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art.: biografia Jacka Kuronia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21534         

750.
Jacek Stefański. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 82 (29 III). – s. 4
Uwagi: inf.: o śmierci Jacka Stefańskiego w wyniku pobicia przez tzw. "nieznanych sprawców".

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25329         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm