a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 z 88


651.
Grabowska Mirosława
Maria Twardowska : siedziałam z Marysią / M.G. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 1. – (Więzień miesiąca)
Uwagi: art.: sylwetka Marii Twardowskiej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 401.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24146         

652.
Grażyna Kuroń. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: nekrolog

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20845         

653.
Grochulska Barbara et al
Deklaracja Komitetu Obywatelskiego przeciw przemocy / Barbara Grochulska et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 106 (15 XI). – s. 1
Uwagi: dokument: deklaracja Komitetu Obywatelskiego przeciw przemocy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21868         

654.
Grubymi nićmi szyte. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 1
Uwagi: art.: nt. pomówień Alberta Muellera

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22714         

655.
Grupa członków PZPR przy ZNTK
Niech zrozumieją towarzysze z KC / Grupa członków PZPR przy ZNTK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 23 (1 VIII). – s. 4
Uwagi: art.: fragmenty krytycznego wobec polityki partii dokumentu nieformalnej grupy członków PZPR do KC

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20937         

656.
Grupa Robocza. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 280 (1 II). – s. 2
Uwagi: inf.: o przyjęciu przez Grupę Roboczą KK jako "Stanowisko ws. Związki i jego programu" projekt łódzki z 18 XII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23926         

657.
Gruszecki Tomasz
O co tu chodzi? / Tomasz Gruszecki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 218 (29 VII). – s. 1-2
Uwagi: art.: analiza rządowych projektów reform gospodarczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22966         

658.
Gruszecki Tomasz
O nową reformę gospodarczą / Tomasz Gruszecki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 186 (5 XI). – s. 1, 3-4
Uwagi: art. nt. reformy gospodarczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22771         

659.
Gruszecki Tomasz
Przedsiębiorstwa państwowe – historyczna pomyłka? / T.G. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 222 (7 X). – s. 2
Uwagi: art.: analiza sytuacji przedsiębiorstw państwowych obecnie i w przeszłości. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 611.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23159         

660.
Gruszecki Tomasz
Wizyta / T.G. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 270 (9 XI). – s. 3
Uwagi: art.: o wizycie M. Thatcher w Polsce, XI 1988. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 611.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23911         

661.
Grypsy z więzienia . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 57 (14 VII). – s. 2. – (Grypsy z więzienia )
Uwagi: inf.: na temat warunków przetrzymywania opozycjonistów w obozach odosobnienia. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane osoby o nazwisku Dowejko, której nazwisko podano błędnie jako Dowejka.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21022         

662.
GRZ., Szczęsna Joanna, Kamiński Wojciech
Nasze perspektywy – dziś i jutro / GRZ. [pseud.], J.Kl. [pseud.], Alex [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 2
Uwagi: wywiad.: nt. pierestrojki, roli Kościoła, szans "Solidarności" na uzyskanie społecznego poparcia. - Nazwa aut.: TM 1989, nr 290, s. 4; Słownik pseudonimów, t. 5, s. 203.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22675         

663.
Grz.
Gospodarka / Grz. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 204 (25 III). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. gospodarcze

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22628         

664.
GRZ.
tego nie wytrzyma żadne społeczeństwo i żadna władza / GRZ. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 206 (8 IV). – s. 4. – (Ze źródeł oficjalnych)
Uwagi: inf.: z prasy oficjalnej na temat gospodarki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22684         

665.
GRZ.
Z prasy oficjalnej / GRZ. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 211 (13 V). – s. 4
Uwagi: inf.: przegląd prasy oficjalnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22769         

666.
Grzegorz Palka . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 79 (23 II). – s. 2. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art: życiorys Grzegorza Palki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21581         

667.
Grzegorz Przemyk : zmarł 14 V 1983 w Warszawie, bestialsko zamordowany przez milicjantów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 52 (19 V). – s. 1
Uwagi: art.: o zabiciu przez MO G. Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20804         

668.
Gustaw
Polskie aspiracje i rakiety / Gustaw [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 67 (10 XI). – s. 3
Uwagi: art.: głos w dyskusji o aktualnej sytuacji międzynarodowej i w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21247         

669.
Gwałtowne demonstracje w Gdańsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 267 (19 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o manifestacji w Gdańsku po mszy w kościele św. Brygidy, 16. X. 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23798         

670.
H. K.
"Wynoś się z Głazu" / H. K. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 214 (3 VI). – s. 2
Uwagi: art.: o represjach wobec J. Florkiewicza - wychowawcy z Państwowego Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22853         

671.
H.B., Góra Stanisław, Tomuś
Listy do redakcji / H.B. [pseud.], Góra Stanisław, Tomuś [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 257 (6 VII). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: dok.: listy czytelników o lekceważeniu przez redakcje TM spraw chrześcijan i Kościoła, o kierunkach działania NSZZ "S" oraz sprostowanie do artykułu Anny Mól i Marka Nowego "Młodzież – wiosna 1988"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23693         

672.
H.
Formy protestu przeciw podwyżkom : wypowiedź działacza "Solidarności" / H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 4
Uwagi: art.: opis form protestu przeciw podwyżkom

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22029         

673.
H.M.
Hotele pod specjalnym nadzorem / H.M. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 170 (15 V). – s. 1
Uwagi: art.: nt. tzw. ustaw antypasożytniczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24365         

674.
H.
Stocznia apeluje o solidarność / H. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 269 (2 XI). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o reakcji na decyzję premiera Rakowskiego o likwidacji Stoczni Gdańskiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23869         

675.
Hagemejer Krzysztof Wacław
W poszukiwaniu gwarancji / Krzysztof Wacław Hagemejer. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 225 (28 X). – s. 1-2
Uwagi: art.: analiza sytuacji gospodarczej. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Krzysztofa Wacława Hagemejera, którego drugie imię pominięto, a nazwisko zmieniono na błędne: Hagemajer.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23262         

676.
Hagemejer Krzysztof
Podwyżki cen a reforma / Krzysztof Hagemejer. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 228 (18 XI). – s. 1-2
Uwagi: art.: analiza projektu reformy gospodarczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23394         

677.
Hall Aleksander
List do „Tygodnika Mazowsze” / Aleksander Hall. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 126 (25 IV). – s. 2
Uwagi: dok.: list

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22238         

678.
Hanna Łukowska-Karniej na wolności. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 246 (13 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o wypuszczeniu na wolność 9 IV 88r. H. Łukowskiej-Karniej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23465         

679.
Happeningi ciągle w modzie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 284 (1 III). – s. 3
Uwagi: inf.: informacje na temat happeningów Pomarańczowej Alternatywy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24029         

680.
Henryk Wujec. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 2
Uwagi: art.: przedstawienie postaci Henryka Wujca

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21289         

681.
Herbatka konsultacyjna ?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 188 (19 XI). – s. 1, 4
Uwagi: art.: sprawozdanie z dyskusji nad przystąpieniem członków KIK-u do Rady Konsultacyjnej]

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22832         

682.
Herbert Zbigniew
Ze szczytu schodów / Zbigniew Herbert. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr spec. (28 VI). – s. 6
Uwagi: lit.: wiersz z tomu Raport z oblężonego miasta, Paryż 1983

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24459         

683.
Hertig Piotr et al.
Listy do redakcji / Piotr Hertig et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: dok.: list-sprostowanie informacji dotyczących "Codziennej Gazety Strajkowej", zawartych w liście A. Lesowskiego z nr 273 TM, w art. przekształcono pseudonim Wojciecha Myśleckiego, błędnie podając Andrzej Leskowski zamiast Andrzej Lesowski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24566         

684.
Historyczne porównania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 6 (13 III). – s. 4
Uwagi: art.: porównanie sytuacji Polski w 1981 do Węgier w 1956 oraz Czechosłowacji w 1968

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20519         

685.
Hokus Pokus. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 240 (24 II). – s. 1–2
Uwagi: art.: relacja z happeningu "Pomarańczowej Alternatywy" z 16 II 88r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23351         

686.
Holzer Jerzy
List Otwarty Jerzego Holzera / Jerzy Holzer. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 233 (6 I). – s. 1–2
Uwagi: art.: List Otwarty Jerzego Holzera z 13 XII 87r do W. Jaruzelskiego i L. Wałęsy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23077         

687.
Huta im. Lenina. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 260 (25 VIII). – s. 4
Uwagi: inf.: o sytuacji w Hucie im. Lenia w Krakowie, VIII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23801         

688.
Huta Warszawa : produkcja jest na drugim planie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). – s. 4
Uwagi: art.: przedstawienie sytuacji w Hucie Warszawa

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20791         

689.
"Hutnik" o 10 listopada. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 34 (17 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: o strajku 10 listopada w HiL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20634         

690.
"I chciałbym, i boję się...". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 157 (6 II). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. procesu Lecha Wałęsy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24168         

691.
I Krajowy Zjazd Adwokatury. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 64 (13 X). – s. 3
Uwagi: art.: relacja z I Krajowego Zjazdu Adwokatury z dni 1-3 83r

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21379         

692.
I.W.
Genscher w Warszawie / I.W. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 235 (20 I). – s. 2
Uwagi: art.: o wizycie polityka RFN Genschera w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23114         

693.
Ich władza boi się najbardziej : Jan Rulewski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 86 (3 V). – s. 3. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art.: biografia Jana Rulewskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24635         

694.
Idzie nowe... : wypowiedzi na VIII Plenum KC. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 15 (27 V). – s. 4
Uwagi: art.: zebrane wypowiedzi działaczy partyjnych z VIII Plenum KC

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20559         

695.
Igrzyska widziane z bliska. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 88 (17 V). – s.4
Uwagi: art: opinia Janusza Peciaka o bezpieczeństwie podczas Igrzysk w Montrealu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21777         

696.
III Pielgrzymka Ludzi Pracy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 1, 3
Uwagi: inf.: o III Pielgrzymce Ludzi pracy na Jasną Górę

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22343         

697.
Ile mamy bibuły? : Wywiad z archiwistą Tygodnika Mazowsze. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 154 (16 I). – s. 1, 3
Uwagi: wywiad.: sytuacja w polskiej prasie podziemnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22465         

698.
Ile za Morawieckiego?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. porwania i propozycji współpracy z SB

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23136         

699.
Ilka Grzegorz
Listopad miesiącem prasy zakładowej / A. G. Rawicki [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 221 (30 IX). – s. 3
Uwagi: art.: promocja ideii rozwoju prasy zakładowej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 531.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23138         

700.
Ilka Grzegorz
Pomysły na działalność związkową w zakładzie z "Robotnika Pomorza Zachodniego" / A.G. Rawicki [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 200 (25 II). – s. 4
Uwagi: art.: o pomysłach na działalność związkową. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 531.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23432         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm