a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 z 88


551.
Eysymontt Elżbieta
Rolnictwo, chłopi, wieś : na marginesie Raportu „Polska 5 lat po Sierpniu” / OST [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 3
Uwagi: art.: sytuacja w rolnictwie – komentarz do raportu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 481.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24156         

552.
Eysymontt Jerzy
Co Polska uzyska przez przyjęcie do MFW? / (Jur.) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 173 (5 VI). – s. 3
Uwagi: art.: nt. wejścia PRL do MFW. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 300.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24426         

553.
Eysymontt Jerzy
O wątpliwych nadziejach i iluzjach wiązanych z reformami gospodarczymi Michała Gorbaczowa / Jur [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 140 (19 IX). – s. 3
Uwagi: art.: o reformach M. Gorbaczowa w gospodarce. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 300.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22351         

554.
Eysymontt Jerzy
Trzy kwartały w gospodarce / Jur. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 146 (14 XI). – s. 2
Uwagi: art.: sytuacja polskiej gospodarki - podsumowanie. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 300.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22313         

555.
Fala protestów na Śląsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 1
Uwagi: art.: o protestach na Śląsku w sprawie przywrócenia do pracy górników wyrzuconych po strajkach, legalizacji "S" i wycofania decyzji o likwidacji Stoczni Gdańskiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24478         

556.
Falandysz Lech
"Dekryminalizacja" / Jus. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 186 (5 XI). – s. 2
Uwagi: art.: nt. nowo wprowadzonej ustawy dekryminalizacyjnej. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 301.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22775         

557.
Falandysz Lech
Jak walczyć o praworządność PRL? / Justus [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 159 (20 II). – s. 4. – (Na marginesie "Raportu – Polska 5 lat po Sierpniu")
Uwagi: art.: komentarz do raportu. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 302.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24210         

558.
Falandysz Lech
Kto może utracić obywatelstwo PRL? / Justus [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 2
Uwagi: art.: nt. osób pozbawionych obywatelstwa PRL. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 302.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24259         

559.
Falandysz Lech
Prawo karne – kolejny etap reformy / Justus [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 232 (16 XII). – s. 3
Uwagi: art.: o reformie w polskim prawie karnym. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 302.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23011         

560.
Fałszywka czy dysydenci?. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 273 (30 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: przedstawiciela "Serwisu Informacyjnego" Centrum Informacji Akademickiej NZS o ukazaniu się wersji serwisu niewiadomego pochodzenia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24524         

561.
Feliks
Pieprzmy to wszystko, łączmy się w głupocie : Dyskusja panelowa o młodzieży na sesji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego "Wokół problematyki pokoleń" Warszawa 13-14 XII 1985 / Feliks [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 152 (3 I). – s. 3
Uwagi: art.: relacja z panelu o młodzieży. - Nazwa aut.: Pacewicz Piotr? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 182 (niezgodne daty działalności oraz znak graficzny pseud.)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22406         

562.
Festiwal Filmów Fabularnych w Gdańsku. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 99 (20 IX). – s. 4
Uwagi: inf.: relacja z Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdańsku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21676         

563.
Ficowski Jerzy
Jerzy Ficowski. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 251 (20 V). – s. 4
Uwagi: inf.: komunikat o przyznaniu Nagród Literackich im. Barbary Sadowskiej, 28 IV 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23483         

564.
Filip
Listy do redakcji / Filip [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 239 (17 II). – s. 4. – (Listy do redakcji)
Uwagi: art.: o rozczarowaniu społecznym działalnością opozycyjną

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23339         

565.
Filmy na półki. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 177 (30 VII). – s. 3. – (Filmy na półki)
Uwagi: inf.: filmy niezakwalifikowane na Festiwal Filmów Krótkometrażowych w Krakowie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22528         

566.
Finał akcji SB na Zamojszczyźnie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 174 (12 VI). – s. 3
Uwagi: inf.: nt. procesu więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24443         

567.
Fiutowski Bogdan et al
Na rzecz przywrócenia praw związkowych / Bogdan Fiutowski et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 98 (6 IX). – s. 4
Uwagi: dok.: apel o przywrócenie praw związkowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21587         

568.
Fiutowski Bogdan et al
O ograniczaniu praw świata pracy : Wspólne oświadczenie działaczy "Solidarności", związków autonomicznych i branżowych / Bogdan Fiutowski et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 117 (14 II). – s. 4
Uwagi: art.: oświadczenie działaczy Solidarności i związków autonomicznych i branżowych w sprawie ograniczania praw pracowniczych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22031         

569.
Fizjologiczna niechęć do czerwonego, dystans do "Solidarności" : z rozmowy z działaczem „Solidarności” z Wrocławia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 154 (16 I). – s. 2
Uwagi: wywiad.: alternatywne organizacje młodzieżowe

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22466         

570.
Fonoteka CDN. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 4
Uwagi: wywiad: z pracownikami Fonoteki CDN

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22215         

571.
Frasyniuk Władysław et al
Oświadczenie / Władysław Frasyniuk et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 126 (25 IV). – s. 1
Uwagi: dokument: oświadczenie W. Frasyniuka, B. Lisa, A., Michnika w sprawie ich uwięzienia

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22139         

572.
Frasyniuk Władysław, Lis Bogdan, Michnik Adam
List do Kongresu Intelektualistów w obronie pokoju / Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis, Adam Michnik . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 153 (9 I). – s. 1
Uwagi: dok.: list nt. zbliżającego się Kongresu Intelektualistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22422         

573.
Frasyniuk Władysław
Cel walki / Władysław Frasyniuk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 32 (3 XI). – s. 2
Uwagi: dok.: fragment listu W. Frasyniuka o strategii ruchu "S" w stanie wojennym

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20580         

574.
Frasyniuk Władysław
List otwarty do członków "Solidarności" : O programie działania / Władysław Frasyniuk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 1
Uwagi: dok.: analiza bieżącej sytuacji, głos w dyskusji o strategii i możliwościach "Solidarności"
 DO GÓRY   ID: 21298         

575.
Frasyniuk Władysław
List otwarty do członków i sympatyków NSZZ "Solidarność" / Władysław Frasyniuk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 112 (10 I). – s. 1-3
Uwagi: dok.: list Władysława Frasyniuka do członków i sympatyków NSZZ "Solidarność" na temat programu związkowego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21892         

576.
Frasyniuk Władysław
List otwarty do członków NSZZ "S" Dolnego Śląska / Władysław Frasyniuk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 77 (9 II). – s. 2. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: dok.:list Władysława Frasyniuka do członków dolnośląskiej „Solidarności”


A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21450         

577.
Frasyniuk Władysław : Potrzebne są działania jawne i tajne / . – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 196 (21 I). – s. 1-2
Uwagi: wywiad: z Władysławem Frasyniukiem nt. działalności :”S” w regionie Dolny Śląsk

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23215         

578.
Fundacja „Solidarności”. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 148 (28 XI). – s. 1
Uwagi: art.: powstanie w Stanach Zjednoczonych Fundacji „Solidarności”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22370         

579.
Fundacja Zdrowia "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o rejestracji Fundacji Zdrowia „S”, I 1989

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23859         

580.
Fundusz Inicjatyw Prasowych "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 278 (18 I). – s. 3
Uwagi: inf.: o zasadach działania Funduszu Inicjatyw Prasowych powołanego 12 XI 1988 przez KKW NSZZ "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23865         

581.
Fundusz Inicjatyw Prasowych "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 271 (16 XI). – s. 2
Uwagi: inf.: o powołaniu Funduszu Inicjatyw Prasowych „S”, 12 XI 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24483         

582.
Fundusz Józefa Piniora. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 121 (14 III). – s. 2
Uwagi: inf.: propozycja zbiórki pieniędzy dla Józefa Piniora

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22079         

583.
Fundusz Niezależnych Artystów Plastyków. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 124 (11 IV). – s. 4
Uwagi: inf.: serwis krótkich ogłoszeń dotyczących działalności niezależnych artystów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22216         

584.
Fundusz Niezależnych Plastyków. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 113 (17 I). – s. 3
Uwagi: inf.: sprawozdanie z działalności finansowej FNP w okresie od 1 I 1982 do 31 XII 1984

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21973         

585.
Fundusz Niezależnych Plastyków : sprawozdanie z działalności finansowej od 1.01. do 31.12.1985. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 152 (3 I). – s. 4
Uwagi: dok.: sprawozdanie z działalności finansowej FNP

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22421         

586.
Fundusz Ubezpieczeniowy Wydawnictw Niezależnych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 4
Uwagi: art.: informacje o nowo powstałym funduszu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24159         

587.
Fundusz Ubezpieczeniowy Wydawnictw Niezależnych
Komunikat Funduszu Ubezpieczeniowego Wydawnictw Niezależnych / Fundusz Ubezpieczeniowy Wydawnictw Niezależnych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 267 (19 X). – s. 4
Uwagi: dok.: informacja o ubezpieczeniu przez Fundusz w pierwszym półroczu 1988 22 wydawnictw i o wydawnictwach-członkach Funduszu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23806         

588.
Fundusz Wydawnictw Niezależnych. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 148 (28 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. funduszu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22396         

589.
Fundusz Wydawnictw Niezależnych
Komunikat Funduszu Wydawnictw Niezależnych / Wydawnictwa – sygnatariusze Funduszu: CDN, Krąg, Nowa, Oficyna Literacka, Przedświt, WSK. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 222 (7 X). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie o powstaniu, działalności i celach FWN

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23176         

590.
Fundusze socjalne i mieszkaniowe – do decyzji administracji. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 163 (20 III). – s. 2
Uwagi: art.: nt. funduszy mieszkaniowych i socjalnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24258         

591.
Funkcję Wł. Frasyniuka w RKS. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o objęciu przez Piotra Bednarza funkcji szefa RKS Dolny Śląsk po aresztowaniu Wł. Frasyniuka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21190         

592.
Funkcjonariusze SB więźniami politycznymi. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 149 (5 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. procesu byłych pracowników SB

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22434         

593.
G.L. i B.O.
Głupota czy prowokacja ? / G.L. i B.O. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1989, nr 286 (15 III). – s. 1
Uwagi: art.: o nadzwyczajnej sesji Miejskiej Rady Narodowej w Płocku

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23958         

594.
Gajewski W. et al.
Oświadczenie / W. Gajewski et al. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 211 (13 V). – s. 4
Uwagi: dok.: oświadczenie w sprawie wystąpienia rzecznika prasowego rządu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22773         

595.
Gall A.
Między decyzją jałtańską a bełkotem Rakowskiego / A. Gall [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 87 (10 V). – s. 3
Uwagi: art.: opis wyborów po konferencji jałtańskiej. - Nazwa aut.: Ziomecki Zbigniew? - por. Słownik pseud., t. 5, s. 193 (niezgodny rodzaj publikacji - wiersze)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21720         

596.
Gangsterskie metody. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 103 (25 X). – s. 4
Uwagi: inf.: o terrorystycznych metodach zastraszania opozycjonistów stosowanych przez komunistyczne władze w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21932         

597.
Gdańsk. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 29 (13 X). – s. 1
Uwagi: art.: informacje o spontanicznych demonstracjach 11.10 i 12.10 1982 r. w Gdańsku wywołanych delegalizacją niezależnych związków zawodowych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21186         

598.
Gdańsk - kwiecień 1982 : wywiad z Bogdanem Lisem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 14 (19 V). – s. 1, 4
Uwagi: wywiad: nieautoryzowany wywiad przeprowadzony 27 IV 1982; rozmowa o ruchu opozycyjnym w Trójmieście oraz o perspektywach i strategii dla ruchu ogólnopolskiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20468         

599.
Gdy policjant ma podjąć papieża. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 54 (2 VI). – s. 1
Uwagi: art.: o instrukcjach na czas drugiej wizyty JP II

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20898         

600.
Gdy się wchodzi w negocjacje. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 265 (28 IX). – s. 1-2
Uwagi: art.: o posiedzeniu KKW, na którym omawiane były sprawy związane z przygotowaniami do rozmów okrągłego stołu oraz ocena dotychczasowych rozmów z rządem

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23752         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm