a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 z 172


401.
Aresztowanie Andrzeja Kołodzieja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 236 (27 I). – s. 1
Uwagi: art.: o aresztowaniu A. Kołodzieja, jednego z przywódców "Solidarności Walczącej"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23200         

402.
Aresztowanie Bogdana Borusewicza. – Paragraf (Kraków) 1986, nr 2 (30 I). – s. 2-3
Uwagi: inf.: o aresztowaniu czołowego działacza NSZZ "Solidarność"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28257         

403.
Aresztowanie kolejnych członków władz "Solidarności". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 53 (26 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o aresztowaniach członków "S" w IV i V 83 r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20860         

404.
Argumentacja prawna adw. Piotra Andrzejewskiego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 25(450) (3-23 VIII). – s. 3
Uwagi: art.: argumenty na rzecz pluralizmu związkowego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34998         

405.
AR
Jan Rokita contra SB / AR [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 23-26
Uwagi: art.: sprawa Jana Rokity przed Sądem Wojewódzkim w Krakowie, następnie przed Sądem Najwyższym

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25711         

406.
Arkuszewski Wojciech
"Odnowiona" ordynacja / Tadeusz Taski [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 233 (6 I). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o projekcie zmian w ordynacjach wyborczych do rad narodowych. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 620.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23074         

407.
Art. 166 & 1. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 2 (VII). – s. 4
Uwagi: inf.: dotycząca stosowania art. 166 par. 1 KPK

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26074         

408.
Art. 282a : tryb przyspieszony. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 148 (28 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: nt. aresztowań za kolportaż

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22389         

409.
Artykuł 52a - praktyka. – Praworządność (Warszawa) 1987, nr 16 (I). – s. 14-22
Uwagi: art.: na temat wybranych wyroków kolegiów d/s wykroczeń. - W art. zniekształcone zostały dane Włodzimierza Filipka, któremu przypisano błędnie imię Władysław oraz Alicji Gutkowskiej, której nazwisko podano błednie jako Gutkowaska.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26226         

410.
Artykuł 71 Konstytucji PRL: "Obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej mają prawo do korzystania z wartości środowiska naturalnego oraz obowiązek jego ochrony". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 3(427) (19 I - 1 II). – s. 4
Uwagi: art.: o problematyce ochrony środowiska

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34619         

411.
Asnyk Adam
"Miejmy nadzieję" / Adam Asnyk. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 58(206) (24-26 V). – s. 2
Uwagi: lit.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28863         

412.
Atmosfera dnia wyborczego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 38(382) (27 X - 2 XI). – s. 3
Uwagi: inf.: o pochodzie w Gdańsku po Mszy Św. w kościele św. Brygidy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33858         

413.
Atomy okiełznane. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 2. – s. 1-4
Uwagi: art.: ustawa o prawie atomowym z 10 IV 1986 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25409         

414.
Audycja pierwszomajowa Radia Solidarność Wrocław. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 15(274) (14-21 IV). – s. 2
Uwagi: inf.: o terminie nadawania audycji Radia "S" we Wrocławiu.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29170         

415.
Audycja Radia "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 108(257) (25 XI - 9 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: zapowiedź kolejnej audycji Radia "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29277         

416.
Audycja Wigilijna Radia "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 110(259) (16-23 XII). – s. 4
Uwagi: inf.: o godzinie nadania audycji Radia "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31828         

417.
Autentyczne. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 7(166), wyd. strajk. 18 (15-16 I). – s. 1
Uwagi: sat.: anegdota o alkoholizmie wojskowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29640         

418.
Autentyczne. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 22(181) wyd. strajk. 33 (22-23 II). – s. 2
Uwagi: sat.: anegdota dotycząca cenzurowania korespondencji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29668         

419.
Autorytet Kościoła jest niepodważalny. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 14(316) (8-14 IV). – s. 2
Uwagi: dok.: fragmenty oświadczenia Rady Tymczasowych Komisji Zakładowych NSZZ "S" Kombinatu PZL-Hydral we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32606         

420.
A
Z kim ta wojna? / A [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 85(157), wyd. strajk. 9 [właśc. 86(158), wyd. strajk. 10?] (28-29 XII). – s. 2
Uwagi: art.: o analogiach sytuacji w okresie stanu wojennego z realiami okupacji hitlerowskiej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29543         

421.
az
Który wariant / az [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 68 (17 XI). – s. 1
Uwagi: art.: analiza sytuacji w kraju po ogłoszeniu przez rząd zbliżających się podwyżek cen

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21269         

422.
AZ
Postawy i wybory / AZ [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 16(498) wyd. dodatkowe (9 VI). – s. 3-4
Uwagi: fel.: komentarz do wypowiedzi kandydatki na posłankę PRL z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" Barbary Labudy 16 maja [1989 r.], wymierzonej w Kornela Morawieckiego i Solidarności Walczącej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34625         

423.
B-a
List do Redakcji / B-a [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 77 (9 II). – s. 4
Uwagi: inf.: sugestia o konieczności uregulowania i kontroli pojawiających się w drugim obiegu okolicznościowych wydawnictw o niejasnym pochodzeniu i przeznaczeniu zysku z ich sprzedaży.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 25324         

424.
B. D.
Przed konferencją partyjną w ZSRR – kto kogo? / B. D. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 256 (22 VI). – s. 1–2
Uwagi: art.: o 19 wszechzwiązkowej konferencji partyjnej w ZSRR, VI 1988; w art. przekształcono nazwisko Witalija Korotycza, błędnie podając Witalij Koroticz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23634         

425.
B. Geremek wyrzucony z PAN-u. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 127 (2 V). – s. 1
Uwagi: inf.: o wyrzuceniu B. Geremka z PAN-u

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22414         

426.
B.C.
Bankructwa nie będzie / B.C. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 87 (10 V). – s. 2
Uwagi: art: sytuacja ekonomiczna PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21718         

427.
B.C.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a reforma gospodarcza / B.C. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 99 (20 IX). – s. 2
Uwagi: art.: dotyczący szans wejścia Polski do MFW, w kontekście planów reformy gospodarczej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21609         

428.
B.C.
Warianty dla wariatów / B.C. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 133 (13 VI). – s. 3
Uwagi: art.: na temat wariantów koncepcji Narodowego Planu Społeczno – Gospodarczego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22196         

429.
B.D., Szczęsna Joanna
W imieniu więźniów Gułagu / B.D. [pseud.], Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 1-2. – (Na XXVII Zjazd KPZR)
Uwagi: art.: nt. represji w ZSRR. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24220         

430.
B.D., Szczęsna Joanna
Władysław Frasyniuk : więzień polityczny nr 1 / B.D. [pseud.], Jan Klincz [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 162 (13 III). – s. 1, 3
Uwagi: art.: nt. Władysława Frasyniuka. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 336.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24245         

431.
B.D., Wujec Ludwika
Podwyżki cen – podwyżki płac / B.D. [pseud.], M.K. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 238 (10 II). – s. 1, 3
Uwagi: art.: o strajkach zakładowych przeciwko obniżkom płac. - Nazwa aut.: Słownik pseudonimów, t. 5, s. 444.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23286         

432.
B.D.
O co chodzi z tym NZS-em? / B.D. [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 265 (28 IX). – s. 4
Uwagi: art.: o kwestiach związanych z rejestracją NZS

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23777         

433.
B.
Ile się potrąca za strajki / B. [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 44. – (Co nowego za granicą: Francja)
Uwagi: inf.: o zasadach na jakich działały związki zawodowe we Francji

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25894         

434.
B.
Pora decydować / B. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 71(219) (6-8 VII). – s. 3
Uwagi: dok.: przedruk z numeru 17 "Karty"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 31717         

435.
Babci na pohybel. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 4(17). – s. 58 . – (Kolegia)
Uwagi: inf.: obwinieni przed Kolegium ds. Wykroczeń w Płocku

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25679         

436.
Baczyński Piotr, Chmielarczyk Robert, Malinowski Gościwit et al
Oświadczenie : Wrocław, 12 stycznia 1990 r. / Piotr Baczyński, Robert Chmielarczyk, Gościwit Malinowski et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 36(518) [właśc. 3(518)] (25 I - 8 II). – s. 7
Uwagi: dok.: Inicjatywa Społeczna "Wolne Wybory Teraz"; postulat natychmiastowego przeprowadzenia wolnych wyborów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35069         

437.
Bafalukosz Andrzej et al
Oświadczenie więźniów politycznych z ZK Strzelin o zakończeniu głodówki / Andrzej Bafalukosz et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 8(310) (26 II-3 III). – s. 1
Uwagi: dok.: dot. decyzji o zakończeniu głodówki w dniu 27 I 1984 r. trwającej od 5 XII 1983 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29748         

438.
Ballada chłopca który wyrósł z butów. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 23 (1 VIII). – s. 4
Uwagi: lit.: wiersz

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20936         

439.
Balon
Guma do żucia / Balon [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 149 (5 XII). – s. 3
Uwagi: art.: nt. procesu członków „WiP”

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22429         

440.
Balon
Każdy orze jak może / Balon [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 4
Uwagi: art.: komentarz do najnowszej deklaracji PRON

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24158         

441.
Bałwan. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 13(172), wyd. strajk. 24 (29-30 I). – s. 2
Uwagi: art.: o sytuacji więźniów politycznych przetrzymywanych w ZK w Białołęce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29715         

442.
Bandyci nadal grasują . – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 1(345) (6 - 12 I). – s. 3
Uwagi: inf. : o śmiertelnych atakach władzy na opozycjonistów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33022         

443.
Bandytyzm w majestacie prawa. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 4(348) (27 I-2 II). – s. 4
Uwagi: art.: o zmianie ustawy o urzędzie ministra spraw wewnętrznych z dn. 14 lipca 1983 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33207         

444.
Bandytyzm!. – Paragraf (Kraków) 1989, nr 47/48 (22 II). – s. 1-2
Uwagi: art.: dotyczący bezprawia w PRL, zamachów na księży katolickich i osoby związane z opozycją.

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28672         

445.
Banicja dla Kornela Morawieckiego. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 249 (4 V). – s. 2
Uwagi: art.: o deportowaniu za granicę przywódcy "Solidarności Walczącej" K. Morawieckiego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23577         

446.
Bańbura Józef
Doniesienie karne / Józef Bańbura. – Praworządność (Warszawa) 1988, nr 18. – s. 26-27
Uwagi: dok.: doniesienie karne Józefa Bańbury

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26246         

447.
Barańczak Stanisław, Kołakowski Leszek, Miłosz Czesław
Apel / Stanisław Barańczak, Leszek Kołakowski, Czesław Miłosz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 85(157), wyd. strajk. 9 [właśc. 86(158), wyd. strajk. 10?] (28-29 XII). – s. 3
Uwagi: dok.: apel do społeczności międzynarodowej o wstawienie się za aresztowanymi Jackiem Kuroniem i Adamem Michnikiem

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29548         

448.
Barbarzyństwo. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 4 (II). – s. 29
Uwagi: inf.: moralne i fizyczne znęcanie się nad działaczami Solidarności w komendach MO

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25524         

449.
Barbórka 1988. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 274 (7 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o obchodach święta górniczego, 4 XII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24535         

450.
Barczewo. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 3. – (Ich władza boi się najbardziej)
Uwagi: art.: o sytuacji więzionych w Barczewie przywódców "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21369         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm