a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 z 172


351.
Antyfaszyzm zakazany. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1987, nr 8/10 (VII/IX). – s. 46-47. – (WiP)
Uwagi: inf.: na temat antywojennej demonstracja we Wrocławiu dnia 1 IX 1987 r. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Sławomira Dutkiewicza, którego nazwisko zmieniono na błędne: Dudkiewicz.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25728         

352.
Antygospodarka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 74 (12 I). – s. 3
Uwagi: art.: o sytuacji gospodarczej w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21548         

353.
Antygospodarka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 75/76 (2 II). – s. 5-6
Uwagi: inf.: serwis informacyjny o sytuacji gospodarczej w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21603         

354.
Antyrobotnicza ofensywa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 161 (6 III). – s. 1
Uwagi: art.: nt. nowych antyrobotniczych przepisów w Kodeksie Pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24231         

355.
Anweiler Jan et al
Bez przemocy / Jan Anweiler et al. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 2(346) (12 - 16 I). – s. 2
Uwagi: dok. : Deklaracja "Bez przemocy"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33050         

356.
Aparat ma o co walczyć – Polska nadal jest folwarkiem. – Paragraf (Kraków) 1988, nr 43 (20 XI). – s. 6-7
Uwagi: inf.: o nadużyciach nomenklatury

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28670         

357.
Apel. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 185 (22 X). – s. 1
Uwagi: dok.: apel wzywający do uczczenia 30 rocznicy Rewolucji Węgierskiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22755         

358.
Apel. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 258 (20 VII). – s. 3
Uwagi: inf.: o apelu wybitnych przedstawicieli kultury, księży i działaczy politycznych, zamieszczonym na łamach "Tygodnika Powszechnego" w sprawie zbiórki pieniędzy na budowę w Białym Borze internatu dla młodzieży ukraińskiej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23742         

359.
Apel. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 17 (16 I). – s. 2
Uwagi: inf.: apel o pomoc w spłaceniu kar grzywny, osobom skazanym za udział w demonstracji z okazji Święta Niepodległości oraz za składanie kwiatów pod Kopalnią "Wujek"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28429         

360.
Apel Biblioteki Narodowej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 69 (24 XI). – s. 4
Uwagi: inf.: o zbieraniu przez TK "S" Biblioteki Narodowej wydawnictw niezależnych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21349         

361.
Apel do młodzieży. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 96(246) (4-7 X). – s. 2
Uwagi: dok.: odezwa do młodzieży o odnalezienie mądrej i skutecznej formy walki o "duszę narodu"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29143         

362.
Apel do nauczycieli i wychowawców. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 96(246) (4-7 X). – s. 1-2
Uwagi: dok.: odezwa do nauczycieli o wychowanie młodego pokolenia w szacunku dla człowieka i prawdy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29142         

363.
Apel do rodaków w kraju i na świecie : (Tekst zamieszczamy bez wiedzy i zgody autorów) : Warszawa-Kraków, 1 listopada 1988 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 2(484) (27 I - 10 II). – s. 3
Uwagi: dok.: utworzenie kół "Rodzina Katyńska" w Krakowie i Warszawie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34435         

364.
Apel do zakładowych ogniw "S". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 9(311) (4-10 III). – s. 1
Uwagi: inf.: propozycja stworzenia konkurencyjnej względem „wronich” związków zawodowych kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz zapewnienia pracownikom wczasów wypoczynkowych w ramach możliwości struktur podziemnych.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29765         

365.
Apel Dolnośląskiej Rady Edukacji. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 5(349) (3-9 II). – s. 1-2
Uwagi: art.: o konsultacjach społecznych w sprawie wprowadzenia wolnych sobót w szkołach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33231         

366.
Apel Dolnośląskiej Rady Edukacji do Nauczycieli i Wychowawców. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 15(317) (15-28 IV). – s. 3-4
Uwagi: dok.: apel do nauczycieli o kształcenie świadomych i dojrzałych obywateli

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32620         

367.
Apel Komitetu Helsińskiego. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 23(325) (17-23 VI). – s. 3-4
Uwagi: dok.: wezwanie do informowaniu o ofiarach pobić, aresztowań i procesach działaczy opozycji

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 32749         

368.
Apel na 13 sierpnia 1981 / Władysław Frasyniuk, Piotr Bednarz, Józef Pinior. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 80(228) (6-8 VIII). – s. 2
Uwagi: inf.: o postępowaniu dnia 13 sierpnia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28994         

369.
Apel o społeczną rewizję procesu w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 96 (9 VIII). – s. 3
Uwagi: art.: apel o społeczną rewizję procesu w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21501         

370.
Apel o uwolnienie słoweńskich dziennikarzy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 255 (15 VI). – s. 4
Uwagi: art.: o apelu o uwolnienie słoweńskich dziennikarzy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23631         

371.
Apel Oficyny Fonograficznej CDN. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 115 (31 I). – s. 4
Uwagi: inf.: prośba o pomoc w rozpowszechnianiu homili ks. Jerzego Popiełuszki

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24653         

372.
Apel Poległych : lista ofiar Czerwca 1956 r. w Poznaniu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr spec. (28 VI). – s. 1
Uwagi: inf.: lista ofiar. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Leona Klója, którego nazwisko zmieniono na błędne: Kluj. W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Wiesława Kuźnickiego, którego nazwisko zmieniono na błędne: Kuźmicki. - W art. podano błędny rok urodzenia (1940) zamiast prawidłowego 1937.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24452         

373.
Apel przedstawicieli 14 zakładów : Wrocław, 1 sierpnia 1989 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 24(506) [właśc. 25(507)] (21 IX - 5 X). – s. 3. – (Okienko z Zakładem)
Uwagi: dok.: dot. zapewnienia jednolitej ordynacji wyborczej w regionie Dolny Śląsk

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34820         

374.
Apel Zbigniewa Bujaka do zachodnich związkowców. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 193 (7 I). – s. 1
Uwagi: inf.: w sprawie zorganizowania zbiórki pieniężnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23070         

375.
Apel : [Wrocław, kwiecień 1982] / Pracownicy ZZSD [Zakładów Zmechanizowanego Sprzętu Domowego] Predom-Polar. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 50(198) (26-28 IV). – s. 2
Uwagi: dok. o wadliwości sprzętu produkowanego w ZZSD "Predom-Polar"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28815         

376.
Apelujemy. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 4 (25 II). – s. 1
Uwagi: dok.: odezwa redakcji w sprawie kontynuowania protestów przeciw stanowi wojennemu

A 418339 III Rara
442896 III Rara
 DO GÓRY   ID: 24571         

377.
Apelujemy do wszystkich. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 175 (2 VII). – s. 1
Uwagi: inf.: apel uczestników spotkania ws. więźniów sumienia w kościele na Żytniej w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24462         

378.
Apostata Julian
My i... ojczyzna / Julian Apostata [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984/1985, nr 43(344) (16 XII - 5 I). – s. 2-3
Uwagi: dok.: fragmenty listu Juliana Apostaty

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33147         

379.
Apostol Gheorge et all
List sześciu : skierowany w marcu 1989 roku do Prezydenta Rumunii Nicolae Ceausescu / George Apostol . – Praworządność (Warszawa) 1989, nr 21(2). – s. 35-38. – (Za granicą)
Uwagi: dok.: list sześciu rumuńskich polityków do Nicolae Ceausescu

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26270         

380.
Archipelag Gułag. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 112 (10 I). – s. 4
Uwagi: inf: wydarzenia w ZSRR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24652         

381.
Archiwum RKS NSZZ Solidarność. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 91(239) (13-17 IX). – s. 2
Uwagi: inf.: o powstaniu archiwum RKS

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29056         

382.
Archiwum Solidarności : rozmowa z przedstawicielem NOWej. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 115 (31 I). – s. 4
Uwagi: wywiad: z przedstawicielem NOWej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22056         

383.
Aresztowani we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [79(151)], wyd. strajk. 3 (16-17 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o aresztowaniach we Wrocławiu w pierwszych dniach stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29485         

384.
Aresztowani we Wrocławiu : (lista niepełna). – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr [78(150)], wyd. strajk. 2 (15-16 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: lista osób zatrzymanych we Wrocławiu. - W art. zniekształcone zostały dane Aleksandra Labudy, którego nazwisko błędnie podano, jako Dabudze, zniekształcone zostały także dane Edwarda Majko, którego inicjał imienia błędnie podano, jako M., zniekształcono dane Bogusława Girina, którego nazwisko podano błędnie, jako Giryń.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29479         

385.
Aresztowani z Pruszkowa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 2, 4
Uwagi: inf.: serwis informacji z kraju, w tym o aresztowaniach pracowników pruszkowskiej Fabryki Obrabiarek

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22287         

386.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 146 (14 XI). – s. 2-3. – (Aresztowania)
Uwagi: inf.: aresztowani we Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Gdyni i Sopocie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22322         

387.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 147 (22 XI). – s. 3-4
Uwagi: inf.: nt. aresztowań w całym kraju. - W art. zniekształcone zostały dane Zygmunta Golińskiego, któremu błędnie przypisano imię Jacek.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22355         

388.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 154 (16 I). – s. 2-3
Uwagi: inf.: bieżące aresztowania na terenie kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22470         

389.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 155 (23 I). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. ostatnich aresztowaniań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22489         

390.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 176 (16 VII). – s. 2, 4
Uwagi: inf.: nt. nowych aresztowań opozycjonistów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22491         

391.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 179 (27 VIII). – s. 2. – (Aresztowania)
Uwagi: inf. nt. nowych aresztowań

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22585         

392.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 156 (30 I). – s. 2. – (Aresztowania)
Uwagi: inf.: informacje z Kętrzyna

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24153         

393.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 159 (20 II). – s. 2. – (Aresztowania)
Uwagi: inf.: o bieżących aresztowaniach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24202         

394.
Aresztowania. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 160 (27 II). – s. 3. – (Aresztowania)
Uwagi: inf.: nt. ostatnich aresztowania na terenie kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24223         

395.
Aresztowania. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 3(162), wyd. strajk. 14 (8-9 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o aresztowanych. - W artykule najprawdopodobniej występuje błąd w nazwisku jednego z internowanych, którego zapisano jako Zlękań

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29586         

396.
Aresztowania. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 7(166), wyd. strajk. 18 (15-16 I). – s. 2
Uwagi: inf.: o aresztowaniach działaczy opozycji politycznej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29652         

397.
Aresztowania i rewizje na wsi. – Praworządność (Warszawa) 1984, nr 3 (VIII). – s. 2-3. – (Wbrew Prawu)
Uwagi: inf.:o aresztowaniach i rewizjach na wsi w 1984r.

A 417896 III RARA
U 442529 III RARA
 DO GÓRY   ID: 26063         

398.
Aresztowania pracowników wyższych uczelni we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr [4(163)], wyd. strajk. 15 (10-11 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o akcji aresztowań pracowników wyższych uczelni we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29597         

399.
Aresztowania w Gdańsku. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 3(392) (19-25 I). – s. 1
Uwagi: inf.: o aresztowaniu Bogdana Borusewicza w Gdańsku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34025         

400.
Aresztowania we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1981, nr 80(152), wyd. strajk. 4 (17-18 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: o osobach aresztowanych we Wrocławiu w pierwszych dniach stanu wojennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29494         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm