a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 172


201.
15-ta rocznica wydarzeń marcowych. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 9(268) (3-10 III). – s. 1
Uwagi: inf.: dot. inicjatywy uczczenia 15-tej rocznicy wydarzeń Marca'68

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29114         

202.
155 procesów. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1986, nr 1 . – s. 8
Uwagi: inf.: dane Komitetu Helsińskiego w Polsce dotyczące procesów politycznych

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25380         

203.
16 Grudnia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 73 (5 I). – s. 1
Uwagi: inf.: serwis informacyjny z wydarzeń które miały miejsce 16 grudnia 1983 roku w PRL. - W artykule zniekształcono nazwisko biskupa Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej Kazimierza Jana Majdańskiego, błędnie podając Madejski

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21521         

204.
16 grudnia pod "Wujkiem". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 192 (17 XII). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. przebiegu rocznicy "Wujka"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23022         

205.
17 września 1939. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 62 (22 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: materiał historyczny w związku z rocznicą napaści ZSRR na II RP w 39r.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21168         

206.
17.08 z więzienia w Grodkowie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 85(233) (23-25 VIII). – s. 1
Uwagi: inf.: o transporcie internowanych z Grodkowa w Bieszczady

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29021         

207.
180 dni spokoju. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 27(509) (5-19 X). – s. 3
Uwagi: fel.: ocena sytuacji w kraju

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34855         

208.
23 września - 6 rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników : /KOR/. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 94(242) (23-26 IX). – s. 2
Uwagi: art.: sylwetki działaczy KOR

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29109         

209.
24 godziny na słupie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 3
Uwagi: inf.: o akcji protestacyjnej R. Korcza

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24557         

210.
2440 zł za dyspozycyjność. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 219 (2 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o podstawach wyliczania pensji dziennikarzy w RSW

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23045         

211.
26.05 b.r. na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 23(282) (9-16 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: o tabliczkach na grobie marszałka Rydza-Śmigłego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29293         

212.
26.VI.1941 r. - Tarasowski Las (ZSRR). – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 2(458) (7-20 I). – s. 2-3. – (List Do Redakcji)
Uwagi: dok.: list dotyczący mordu Polaków w Tarasowskim Lesie (ZSRS) w IV 1941 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35120         

213.
29 kwietnia br. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 18(277) (5-12 V). – s. 2
Uwagi: inf.: dot. skazania B. Labudy w dniu 29 IV 1983 r. na karę 1,5 roku wiezienia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29205         

214.
29 V - dzień akcji „Solidarności” w Regionie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 132 (6 IV). – s. 1
Uwagi: inf.: o akcji „S” przeciwko podwyżkom cen w warszawskich zakładach pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22135         

215.
3 Maja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 12 (5 V). – s. 2
Uwagi: art.: relacja z demonstracji trzeciomajowej w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20422         

216.
3 Maja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 13 (12 V). – s. 4
Uwagi: art.: informacje o obchodach 3 Maja 82 r. w kraju, relacje z demonstracji trzeciomajowych w Elblągu, Szczecinie, Gliwicach oraz Lublinie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20461         

217.
3 Maja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 87 (10 V). – s. 2. – (3 Maja)
Uwagi: inf.: na temat obchodów 3 Maja w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21735         

218.
3 maja. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 209/210 (6 V). – s. 2
Uwagi: inf.: nt. obchodów rocznicy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22712         

219.
3 maja w Lublinie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 57(205) (20-23 V). – s. 1
Uwagi: art.: o ataku ZOMO na demonstrantów w Lublinie

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28857         

220.
3 maja, Warszawa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 49/50 (5 V). – s. 2
Uwagi: inf.: relacja z demonstracji 3 majowej w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21083         

221.
[3 x NIE]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, wyd. spec. (IV). – s. 1
Uwagi: art.: wezwanie do bojkotu wyborów do rad narodowych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33158         

222.
30 września. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: akcjach antyrządowy 30.9.1982 r. w Warszawie, Wrocławiu oraz Elblągu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21303         

223.
30 września – Dniem Żałoby za poległych 31 sierpnia 1982. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 95(243) (27-30 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: o uroczystościach ku pamięci poległych 31 sierpnia 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29120         

224.
30 września – dzień pamięci o zamordowanych przez ZOMO 31 sierpnia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 96(246) (4-7 X). – s. 1
Uwagi: inf.: relacja z dnia pamięci pomordowanych 31 sierpnia 1982 roku we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29137         

225.
31 Sierpnia. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 61 (8 IX). – s. 2
Uwagi: art.: relacje z obchodów trzeciej rocznicy sierpnia '80 w całej Polsce

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21130         

226.
31 sierpnia - widziane z wiezienia. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 93(241) (20-22 IX). – s. 2
Uwagi: art.: relacja internowanego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29098         

227.
31 sierpnia – fakty i mity. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 89(237) (6-8 IX). – s. 2
Uwagi: art.: na temat nieprawdziwych opisów zdarzeń z 31 sierpnia zamieszczanych w reżimowych mediach

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29045         

228.
31 sierpnia 1982. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 25 (3 IX). – s. 1-4
Uwagi: art.: ogólne informacje o demonstracjach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21032         

229.
31 sierpnia 1984. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 98 (6 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: serwis dotyczący wydarzeń w Polsce w dniu czwartej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. W art. zniekształcono dane Stefanii Woytowicz, błędnie podając Stefania Wójtowicz.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21561         

230.
31 sierpnia na Dolnym Śląsku. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 92(240) (18-20 IX). – s. 2
Uwagi: inf.: 31 sierpnia w miastach Dolnego Śląska

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29061         

231.
31 sierpnia w Nowej Hucie i w Krakowie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 91(239) (13-17 IX). – s. 1
Uwagi: inf.: o demonstracjach na ulicach Krakowa 31 sierpnia 1982 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29086         

232.
31 sierpnia Warszawa. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 61 (8 IX). – s. 1
Uwagi: art.: relacja z wydarzeń 31 VIII 83 r. w Warszawie

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21116         

233.
31 sierpnia we Wrocławiu. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 31(375) (8-14 IX). – s. 2
Uwagi: art.: o obchodach rocznicy porozumień sierpniowych we Wrocławiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33760         

234.
40 lat Deklaracji Praw Człowieka. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 275 (14 XII). – s. 2
Uwagi: inf.: o akcjach organizowanych w związku z 40. rocznicą Powszechną Deklaracji Praw Człowieka ONZ, XII 1988

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24551         

235.
40 lat paryskiej „Kultury” : wywiad z Jerzym Giedroyciem. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 183 (8 X). – s. 1, 3
Uwagi: wywiad: z Jerzym Giedroyciem o "Kulturze"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22704         

236.
40-rocznica powstania w Getcie. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 48 (21 IV). – s. 1
Uwagi: art.: o oficjalnych obchodach 40 rocznicy powstania w Getcie warszawskim; oświadczenie RKW Mazowsze pt. "Pamięci Bohaterów Getta"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21021         

237.
50 rocznica Wielkiego Głodu na radzieckiej Ukrainie. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1983, nr 42(301) (9-15 XII). – s. 2-3
Uwagi: art.: o wielkim głodzie na Ukrainie w 1934 roku

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 29357         

238.
68 Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1982, nr 66(214) (20-22 VI). – s. 2
Uwagi: inf.: protesty przeciwko zawieszeniu działalności związków zawodowych w Polsce

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28906         

239.
7 sądów kontra rolnik. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 220 (16 IX). – s. 3
Uwagi: art.: o sprawie S. Helskiego - rolnika z Kobylej Głowy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23067         

240.
70 członków Komisji Krajowej "S". – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 63 (6 X). – s. 1
Uwagi: inf.: o wystosowaniu 28 IX 83r. przez KK listu do sejmu z wezwaniem do uwolnienia więźniów politycznych

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21248         

241.
8 marca 1968 roku. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1988, nr 2/3(15/16) (III/IV). – s. 16-17
Uwagi: art.: wydarzenie w 20 rocznicę marca 1968 r.

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25561         

242.
80 milinów do zwrotu. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 145 (7 XI). – s. 1
Uwagi: inf.: nt. zwrotu grzywny dla J. Piniora

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22513         

243.
A cebula zgniła. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1988, nr 248 (27 IV). – s. 3
Uwagi: art.: o marnotrawieniu środków żywnościowych przez Spółdzielnie Owocowo -Warzywniczą w Nowym Dworze Mazowieckim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23562         

244.
A co na to Marks?. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 18 (10 II). – s. 6
Uwagi: inf.: kilka cytatów z Karola Marksa n/t cenzury

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28484         

245.
A może wbicie na pal?. – Paragraf (Kraków) 1987, nr 29 (21 XI). – s. 8
Uwagi: art.: analiza badań OBOP "o wybranych problemach społecznych"

A 417837 III RARA
U 442494 III RARA
 DO GÓRY   ID: 28447         

246.
A poza tym. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 69 (24 XI). – s. 4. – (A poza tym)
Uwagi: inf.: o działaniach opozycyjnych w kraju

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21345         

247.
A tymczasem.... – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 16(360) (28 IV - 4 V). – s. 3
Uwagi: art.: o zatrzymaniu Tomasza Wójcika

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33599         

248.
A. Ł.
Tragedia w kopalni węgla "Wałbrzych" / A. Ł. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 2(391) (18 I). – s. 2-3
Uwagi: art.: o wybuchu metanu w kopalni "Wałbrzych"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33280         

249.
A. S.
O łamaniu zasady powszechności wyborów / A. S. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 34(378) (29 IX - 5 X). – s. 2
Uwagi: art.: o fałszerstwach wyborczych

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33791         

250.
A. T. P.
"Otrzymaliśmy list od Czytelnika..." / A. T. P. [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 5(429) (9-15 II). – s. 3-4
Uwagi: dok.: list z czytelników do redakcji "ZDnD"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34647         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm