a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Bibliografia \ Artykuły
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 172


51.
(jp)
Proces Władysława Frasyniuka / (jp) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 35 (24 XI). – s. 1. – (Proces Władysława Frasyniuka)
Uwagi: art.: relacje z rozpraw W. Frasyniuka 18 i 19 XI 82 przed Sądem Wojewódzkim we Wrocławiu

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20776         

52.
(K.)
Głos w dyskusji nad programem gospodarczym "Solidarności" / (K.) [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 11(435) (23-29 III). – s. 1-2
Uwagi: art.: o programie gospodarczym NSZZ "S"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34708         

53.
(kp)
Zakroczym : z frontu walki o krzyże / (kp) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1987, nr 197 (4 II). – s. 4
Uwagi: art. nt. walki o krzyże w szkole podstawowej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23281         

54.
(m r)
Przed zamknięciem śledztwa w sprawie Grzegorza Przemyka / (m r) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 67 (10 XI). – s. 1
Uwagi: art.: o sprawie zabójstwa G. Przemyka

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21216         

55.
(m)
Bojkot wronich związków. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 2
Uwagi: art.: analiza sytuacji "Solidarności"; głos w dyskusji o strategii i szansach ruchu "S"

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21312         

56.
(maj)
Kaci sądzą ofiary / (maj) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 45 (24 III). – s. 1
Uwagi: art.: o rozprawie internowanych z Kwidzynia oskarżonych o czynną napaść na funkcjonariuszy służby więziennej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20807         

57.
(mon)
Na drodze do sowietyzacji wymiaru sprawiedliwości / (mon) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 123 (28 III). – s. 3
Uwagi: art.: o dążeniu do ograniczenia niezawisłości sędziów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22148         

58.
(or)
Rura nie wybiera : czyli o sprawiedliwości społecznej w dobie upadku / (or) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 150/151 (12 XII). – s. 3
Uwagi: fel.: niesprawiedliwy podział i zła jakość produktów w PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22452         

59.
(P)
Antyrobotnicza ustawa w Chile. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 2
Uwagi: inf.: pochodzące z Życia Warszawy z 5.07.79 informacje o "antyrobotniczej" ustawie w Chile

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21313         

60.
(pa)
Telewizja pokazała / (pa) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 31 (27 X). – s. 4
Uwagi: art.: artykuł nawołujący do bojkotu oficjalnych mediów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20464         

61.
(pass)
"Trafialność naszych słów jest chybiona" / (pass) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 44 (10 III). – s. 3
Uwagi: art.: o wprowadzaniu cenzury w mediach

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20772         

62.
(PI)
Głos który jest milczeniem / (PI) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 15 (27 V). – s. 3
Uwagi: art.: informacje o oporze społecznym środowiska plastyków; list artysty plastyka do TM propagujący formy i strategie oporu dla środowiska artystów

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20506         

63.
(pw)
Rewolucjom zapobiegać rewolucyjnie / (pw) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 107 (22 XI). – s. 3
Uwagi: art.: polityka ZSRR

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21889         

64.
(r)
Historyjka codzienna / (r) [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 21(503) (10-24 VIII). – s. 4. – (Okienko z Zakładem)
Uwagi: art.: dot. Józefa Jasińskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34698         

65.
(Red.)
"Niepokój o to, czy nas znów nie wykiwają..." / (Red.) [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 19(444) (25-31 V). – s. 3-4
Uwagi: art.: w sprawie uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w sprawie likwidacji Huty "Siechnice"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34831         

66.
(red)
Listopadowe refleksje / (red) [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 23(479) (3-16 XI). – s. 1
Uwagi: art.: o działalności związku w podziemiu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35396         

67.
(rkp)
"Ostał nam się jeno sznur" / (rkp) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 17 (9 VI). – s. 3
Uwagi: art.: informacje o marazmie w jednym z warszawskich zakładów pracy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20632         

68.
(SM)
Feralny czwartek w Warszawie : czyli o rozpracowaniu podziemia / (SM) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 175 (2 VII). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. nowych aresztowań. - W art. zniekształcone zostały prawidłowe dane Włodzisława Hrabowskiego, którego imię zmieniono na błędne: Władysław.

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24465         

69.
(srz)
Cenzura / (srz) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1983, nr 38 (6 I). – s. 4. – (Cenzura)
Uwagi: art.: o cenzurze w pismach oficjalnych w okresie stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20947         

70.
(SRZ)
Fabryka Automatów Tokarskich we Wrocławiu / (SRZ) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 33 (10 XI). – s. 4. – (Z Zakładowych Kronik Stanu Wojennego)
Uwagi: art.: o odbudowie ruchu związkowego we wrocławskiej Fabryce Automatów Tokarskich w okresie stanu wojennego

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20619         

71.
(srz)
Solidarność Regionu Białystok : rozmowa z przewodniczącym Tymczasowej Komisji Regionalnej / (srz) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 37 (16 XII). – s. 1
Uwagi: wywiad: przedstawienie sytuacji "S" w regionie białostockim

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20879         

72.
(Stan.)
Kwestia niemiecka / (Stan.) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 96 (9 VIII). – s. 4
Uwagi: art.: działalność polityczna RFN dążąca do zlikwidowania podziału Niemiec

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21505         

73.
(Ś)
Listy do Redakcji / (Ś) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 191 (10 XII). – s. 4. – (Listy do Redakcji)
Uwagi: list: list do Redakcji

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 23010         

74.
(w.m.)
Najwyższa władza / (w.m.) [pseud.]. – Prawo i Bezprawie (Warszawa) 1989, nr 2(23/24) (II/III). – s. 25-26
Uwagi: art.: o statusie milicji w PRL

A 415498 II RARA
U 440261 II RARA
 DO GÓRY   ID: 25876         

75.
(w)
Perspektywa marazmu / (w) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 8 (31 III). – s. 1-2. – (O Gospodarce)
Uwagi: art.: analiza sytuacji gospodarczej PRL

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20549         

76.
(xa)
Apelujemy / (xa) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 28 (6 X). – s. 4. – (Więźniowie Polityczni)
Uwagi: inf.: informacje o sytuacji więźniów politycznych i ich rodzin; apel o pomoc dla nich

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21323         

77.
(Z.)
Który skrzywdziłeś człowieka prostego... / (Z.) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1982, nr 8 (31 III). – s. 2
Uwagi: inf.: o działaniach aparatu represji w stanie wojennym. - Nazwa aut.: Łuczyński Zygmunt? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 691 (niezgodne daty działalności oraz znak graficzny pseud.)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 20554         

78.
(z.a.)
Nad ustawą o amnestii / (z.a.) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1984, nr 95 (6 VII). – s. 2
Uwagi: art: prace nad ustawą o amnestii

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21414         

79.
(z.a.)
Zanim siądziesz z bomby / (z.a.) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 138 (22 VIII). – s. 1
Uwagi: art.: o prawie do obrońcy każdego schwytanego przestępcy

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 22275         

80.
(Z)
Kolejny kongres generała / (Z) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1986, nr 159 (20 II). – s. 1, 4
Uwagi: art.: nt. III Kongresu Nauki Polskiej. - Nazwa aut.: Łuczyński Zygmunt? zob. Słownik pseud., t. 5, s. 691 (niezgodne daty działalności oraz znak graficzny pseud.)

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 24199         

81.
(zm)
Fundacja bez szans / (zm) [pseud.]. – Tygodnik Mazowsze (Warszawa) 1985, nr 113 (17 I). – s. 3
Uwagi: art: na temat losów Fundacji Rolnej

A 418339 III RARA
U 442896 III RARA
 DO GÓRY   ID: 21956         

82.
[Bielawski Piotr]
Nie wierzę w cud : Rozmowa z red. Piotrem Bielawskim sygnatariuszem Porozumienia na Rzecz Demokratycznych Wyborów w NSZZ "Solidarność" / Piotr Bielawski. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 35(517) [właśc. 2(517)] (11-25 I). – s. 4-5
Uwagi: wyw.: dot. "Solidarności", mediów

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35025         

83.
[Chorążyna Hanna, Żurawski Andrzej]
Analogie i różnice : (Z Hanną Chorążyną rozmawia przedstawiciel Agencji Informacyjnej Solidarności Walczącej - Andrzej Żurawski) / Hanna Chorążyna, Andrzej Żurawski. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 14(496) wyd. dodatkowe (25 V). – s. 2, 4
Uwagi: wyw.: ocena sytuacji w PRL

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34600         

84.
[Czyż mordercy myśli nie są bardziej winni niż mordercy ciał...] : Kraków, 9 I 1982 r.. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984/1985, nr 43(344) (16 XII - 5 I). – s. 2
Uwagi: lit.: wiersz poruszający problemy dnia codziennego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33143         

85.
[Dobrowolska Małgorzata]
Brakuje tylko sputnika... / Lama [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 7(489) (24 III - 7 IV). – s. 7
Uwagi: art.: komentarz dot. obrad Okrągłego Stołu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34529         

86.
[Dobrowolska Małgorzata]
Dobry pomysł / Lama [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 4(519) (8-22 II). – s. 8
Uwagi: art.: refleksje dot. powstania "S" i obecnej sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35100         

87.
[Dobrowolska Małgorzata]
Jak się nie uspokoisz, spotka cię nieszczęście / Lama [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 29(511) (19 X - 2 XI). – s. 1, 3-4
Uwagi: art.: dot. represji wobec Jana Rafalskiego za działalność związkową

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34887         

88.
[Dobrowolska Małgorzata]
Lech Wałęsa we Wrocławiu : Spotkanie na Uniwersytecie Wrocławskim / Lama [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 5(487) (27 II). – s. 1
Uwagi: art.: relacja ze spotkania z Lechem Wałęsą w Sali Balcera w Gmachu Głównym Uniwersytetu Wrocławskiego

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34484         

89.
[Dobrowolska Małgorzata]
Naprawić zło / Lama [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 15(497) (2-16 VI). – s. 1-2
Uwagi: art.: polemika z wystąpieniem Karola Modzelewskiego w ramach Tygodnia Społecznego; konieczność odpowiedzialności komunistów za popełnione zło i jego naprawienia

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34605         

90.
[Dobrowolska Małgorzata]
O głupocie / Lama [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1990, nr 35(517) [właśc. 2(517)] (11-25 I). – s. 7-8
Uwagi: fel.: komentarz do wywiadu udzielonego przez Adama Michnika dla "Tygodnika Powszechnego" pt. "Być optymistą" nr 50/89

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35032         

91.
[Dobrowolska Małgorzata]
Wrocławskie spotkania / Lama [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 11(493) (5-19 V). – s. 3-4
Uwagi: inf.: zawiera: Spotkanie prezydium RKW z przedstawicielami Komitetów Organizacyjnych dot. spotkania 15 kwietnia 1989 r. o przygotowaniach do wyborów; Tydzień Społeczny dot. V Tygodnia Społecznego (24-28 kwietnia 1989 r.); Władysław Frasyniuk na Politechnice dot. spotkania 17 kwietnia 1989 r.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34571         

92.
[Dobrowolska Małgorzata]
Z dnia na dzień / Lama [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 18(500) wyd. jubileuszowe (30 VI - 13 VII). – s. 1
Uwagi: fel.: jubileuszowy, 500-tny, numer pisma

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34639         

93.
[E-d]
W sprawie wolnych sobót / [E-d] [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1984, nr 40(342) (25 XI-1 XII). – s. 3
Uwagi: dok.: fragment listu czytelnika dotyczącego wolnych sobót

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33051         

94.
[Fedorowicz Jacek]
Przerazić i pokonać : (fragment monologu Jacka Fedorowicza) / Jacek Fedorowicz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1987, nr 9(433) (9-15 III). – s. 3-4
Uwagi: fel.: o propagandzie telewizyjnej

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34702         

95.
[Frasyniuk Władysław, Lis Bogdan, Michnik Adam]
Frasyniuk, Lis i Michnik piszą z więzienia / Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis, Adam Michnik. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1985, nr 17(361) (5-11 V). – s. 1-2
Uwagi: dok.: apel więzionych działaczy opozycji o uczciwy proces

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 33609         

96.
[Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"]
Oświadczenie : Łódź, 23 września 1989 r. / Grupa Robocza Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 28(510) wyd. dodatkowe (12 X). – s. 2
Uwagi: dok.: ocena sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej w kraju wraz z postulatami dla rządu

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34870         

97.
[Komisja Międzyszkolnych Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"]
Oświadczenie : Wrocław, 21 października 1988 r. : Pan Lech Wałęsa Przewodniczący NSZZ "Solidarność" / Komisja Międzyszkolnych Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1988, nr 23(479) (3-16 XI). – s. 3
Uwagi: dok.: list do Lecha Wałęsy o potrzebie legalizacji Komisji Międzyszkolnych Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 35404         

98.
[Korwin-Mikke Janusz], [Dobrowolska Małgorzata], Rob
Wszystko już było : Z Januszem Korwinem-Mikke rozmawia Lama i Rob : Wrocław, 27 października 1989 r. / Janusz Korwin-Mikke, Lama [pseud.], Rob [pseud.]. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 33(515) (14-28 XII). – s. 4-5
Uwagi: wyw.

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34954         

99.
[Lenkiewicz Antoni]
1 Maja – ich czy nasz? / Antoni Lenkiewicz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1986, nr 15(404) (28 IV - 4 V). – s. 1
Uwagi: art.: o pochodzeniu Święta Pracy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34289         

100.
[Lenkiewicz Antoni]
Mój program - Rejtan : (Rozmowa z dr. Antonim Lenkiewiczem, kandydatem na posła z ramienia KPN.) / Antoni Lenkiewicz. – Z Dnia na Dzień (Wrocław) 1989, nr 15(497) (2-16 VI). – s. 3-4
Uwagi: wyw.: ocena sytuacji, strategia KPN, program wyborczy

A 418074 III RARA
U 442882 III RARA
 DO GÓRY   ID: 34612         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm