L: H:

POLSKA LEGIONOWA POLSKA ODRODZONA POLSKA PODZIEMNA POLSKA ZNIEWOLONA POLSKA SOLIDARNA POLSKA WSPÓŁCZESNA
O FUNDACJI PROJEKTY FUNDACJI O SOWIŃCU
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
Druki \ Bez cenzury \ Ciągłe


Orzeł Biały : pismo Niepodległościowego Ruchu Robotniczego / Niepodległościowy Ruch Robotniczy. - 1986, nr 2/3 (II) - 1988, nr 1/30 (I). - Kraków? : NRR, 1986. - 30 cm
A 417831 III RARA
1986, nr 2/3-10/11, 12/13-13/14, 15/16-19/20 + wyd. spec.
1987, nr 1(21)-6(26), 9(29) + nr spec. 1-2
1988, nr 1(30)

U 442490 III RARA
1986, nr 2/3-10/11, 12/13-13/14, 16/17-19/20, wyd. spec. IX
1987, nr 1(21)-3(23), 5(25), 9(29) + nr spec. 12 V
 DO GÓRY   ID: 3629         


Osa . - 1982, [b. nr]. - [B. m. : b. w], 1982. - 30 cm
A 417832 III RARA
1982, [b. nr]
 DO GÓRY   ID: 5651         


Osnovi : suspilstvo i kultura Pidljassja / Jerzy Gawryluk. - 1989, nr 4. - Bielsk Podlaski : [b. w.], 1989. - 21 cm
Uwagi: Red.: Jerzy Gawryluk

A 415459 II RARA
1989, nr 4
 DO GÓRY   ID: 5652         


Osoba i Czyn . - 1985, [b. nr] - 1985, [b. nr]. - [B. m. : b. w.], 1985. - 30 cm
Uwagi: Cztery numery prawdopodobnie z 1985 roku


A 417834 III RARA
1985, [b. nr], [b. nr], [b. nr], [b. nr]

U 442492 III RARA
1985, [b. nr]
 DO GÓRY   ID: 5653         


Ość : pismo Inicjatywy Działań Niekonwencjonalnych / 1989, nr 99. - Poznań : [b. w.], 1989. - 21 cm
Uwagi: Red.: Barył


A 415458 II RARA
1989, nr 99
 DO GÓRY   ID: 5654         


Oświata : biuletyn Łódzkiego Zespołu Oświaty Niezależnej / 1986, nr 3(V) - 1989, nr 36 (X). - Łódź : Komitet Organizacyjny Prac. Oświaty i Wychowania NSZZ "S" Z.Łódzkiej, 1986. - 21 cm
A 415460 II RARA
1986, nr 3, 7-8
1989, nr 33-36

U 440242 II RARA
1989, nr 33-35
 DO GÓRY   ID: 5655         


Ozon : pismo NSZZ "S" Zakładów Chemicznych Oświęcim / 1981, nr 5 (1 VIII) - 1981, nr 14 (5 XII). - Oświęcim : NSZZ "S", 1981. - 30 cm
Uwagi: Red.: Andrzej Chlewicki, Z. Głuszak, J. Gołdynia, Izabella Wrońska

A 417835 III RARA
1981, nr 5, 8, 10-14

U 442493 III RARA
1981, nr 11
 DO GÓRY   ID: 3630         


Pancernik Patiomkin : organ Naszej Wszechmocnej Organizacji / 1989, nr 1 - 1989, nr 3 (XI). - Kraków : FMW, 1989. - 21 cm
A 415461 II RARA
1989, nr 1, 3

U 440243 II RARA
1989, nr 1, 3

 DO GÓRY   ID: 3631         


Panewka : pismo członków NSZZ "Solidarność" w WŁS PZL "BIMET" / 1989, nr 3 (III). - [B. m.] : KO NSZZ "S" przy WŁS PZL "Bimet", 1989. - 30 cm
A 417836 III RARA
1989, nr 3
 DO GÓRY   ID: 5657         


Paragraf : pismo Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność / Małopolski Komitet Walki o Praworządność. - 1986, nr 1 (5 I) - 1989, nr 53 (30 VI). - Kraków : MKWoP, 1986. - 30 cm
A 417837 III RARA
1986, nr 1-15/16
1987, nr 17-30
1988, nr 31-44
1989, nr 45-53

U 442494 III RARA
1986, nr 1-15/16
1987, nr 17-30
1988, nr 31-44
1989, nr 45-53

U 442495 III RARA
1986, nr 1-15/16
1987, nr 17-30
1988, nr 31-44
1989, nr 45-51, 52
U 442495 III RARA
 DO GÓRY   ID: 3632         


Parnas : poetycka wkładka "Refleksu" / Jerzy Jarek ; Piotr Klimczak ; Jerzy Pietraszek ; NZS. - 1981, nr 3 (X). - Wrocław : Niezależny Miesięcznik Studencki "Refleks", 1981. - 21 cm
Uwagi: Red.: Jerzy Jarek, Piotr Klimczak, Jerzy Pietraszek


A 415462 II RARA
1981, nr 3

U 440244 II RARA
1981, nr 3
 DO GÓRY   ID: 5658         


Patria : organ młodzieży niezależnej / 1985, nr 1 (27 III). - [B. m. : b. w.], 1985. - 30 cm
A 417838 III RARA
1985, nr 1

U 442496 III RARA
1985, nr 1
 DO GÓRY   ID: 5659         


PeGaz : gdańskie pismo przeciwgazowe / 1984, nr 1 (III) - 1985, nr 3 (III). - Gdańsk : [b. w.], 1984. - 30 cm
A 417839 III RARA
1984, nr 1
1985, nr 3

U 442497 III RARA
1984, nr 1
1985, nr 3
 DO GÓRY   ID: 5660         


Pełnym Głosem : tygodnik Zarządu Regionalnego w Katowicach / Wojciech Trzmiel ; Ryszard Świtoń ; Mirosław Żuczkiewicz. - 1981, nr 2 (22 I) - 1981, nr 7 (18 III). - Katowice : ZR NSZZ "S", 1981. - 21 cm
Uwagi: Red.: Zdzisław Romecki, Ryszard Świtoń, TRZMIEL, Wojciech Trzmiel, Mirosław Żuczkiewicz

A 415464 II RARA
1981, nr 2-7

U 440245 II RARA
1981, nr 2, 4, 7
 DO GÓRY   ID: 5661         


Pełzający Manipulo : pismo satyryczne do użytku wewnątrzzjazdowego / 1981, nr [1] - 1981, nr [5]. - Puławy : BI "S Ziemi Puławskiej", 1981 . - 30 cm
A 417841 III RARA
1981, nr 1-[4]

U 442498 III RARA
1981, nr [1]
 DO GÓRY   ID: 5662         


Perturbancii : suspil`no-politicnyj kvartal`nyk / Roman Kryk i in.. - 1989, nr 1 (20 XI). - Varsava : [b. w.], 1989. - 18 cm
Uwagi: Red.: Roman KrykA 415466 II RARA
1989, nr 1
 DO GÓRY   ID: 5663         


Pet w Maśle : biuletyn wewnętrzny Międzymiastówki Anarchistycznej / Międzymiastówka anarchistyczna. - 1989, nr 1. - Gdańsk : MA, 1989. - 30 cm
A 417843 III RARA
1989, nr 1

U 442499 III RARA
1989, nr 1
 DO GÓRY   ID: 5664         


Piast : polski związkowiec : informator NSZZ Regionu Południowego Polski / Tadeusz Kawa, Paweł Bahr, J. Gutkowski, K. Ujda. - 1980, nr 1 (29 XII) - 1981, nr 2 (11 I). - Mysłowice : NSZZ Reg. Południowej Polski "Piast", 1980. - 21 cm
Uwagi: Red.: Paweł Bahr, J. Gutkowski, Tadeusz Kawa, K. Ujda. - Pismo związków branżowych

A 415467 II RARA
1980, nr 1
1981, nr 2
 DO GÓRY   ID: 5665         


Piast : tygodnik społeczno-polityczny poświęcony sprawom ludu polskiego. Jednodniówka PSL / 1989, nr 1 (11 XI). - Kraków : Wydawnictwo "Naprzód" PPS, 1989. - 30 cm
Uwagi: jednodniówka PSL

A 417844 III RARA
1989, nr 1

 DO GÓRY   ID: 3633         


PIK Podziemny Informator Katowicki : biuletyn informacyjny Solidarności Walczącej - Oddział Katowice / Solidarność Walcząca - Oddział Katowice. - 1983, nr 1 (1 VII) - 1990, nr 46 (VI). - Katowice : Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, 1983. - 15-30 cm
A 417845 III RARA
1983, nr 1-2/3, 5/6, 7-10
1984, nr 11-18/19 + dod. Bojkot + dod. manif.
1985, nr 20-21, 23-24
1988, nr 1-2, 28-32, 34/35
1989, nr 1(35)-5(39)
1990, nr 45-46

U 442500 III RARA
1983, nr 2/3, 8-9
1984, nr 11-12, 14, 16, 18/19
1985, nr 20-21, 23-24
1988, nr 2, 28-32
1989, nr 1(35), 5(39)
 DO GÓRY   ID: 5668         


Pik : poznański informator Konfederatów / Kierownictwo Akcji Bieżącej VI Obszaru KPN. - 1989, nr 5 (II) - 1989, nr 6 (III). - Poznań : AB VI Obszaru KPN, 1989. - 21 cm
A 415468 II RARA
1989, nr 5-6
 DO GÓRY   ID: 5666         


Piknik AISA : biuletyn informacyjny Niezależnej Grupy Samorządowej AISA / red. Piotr Szynkiel ; LX LO im. W. Górskiego. - 1989, [b. nr] VI. - Warszawa : NGS AISA, 1989. - 21 cm
Uwagi: Red.: Piotr Szynkiel


A 415469 II RARA
1989, [b. nr] VI
 DO GÓRY   ID: 5669         


Pilski Biuletyn Informacyjny : dwutygodnik Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" / red. Maria Kobiałko. - 1990, nr 5 (1 X) - 1991, nr 5. - Piła : ZR NSZZ "S", 1990. - 21 cm
Uwagi: Red.: Maria Kobiałko

A 415470 II RARA
1990, nr 5, 7-10
1991, nr 5

U 440246 II RARA
1990, nr 7-9
 DO GÓRY   ID: 5670         


Piłsudczyk : pismo Młodzieżowego Ruchu "Niepodległość" / 1985, nr 7 (18 X) - 1989, nr 25 (III). - Leszno : MR "N", 1985. - 30 cm
Uwagi: Od nr 14: Piłsudczyk Wielkopolski


A 417846 III RARA
1985, nr 7
1986, nr 14
1987, nr 18
1988, nr 20-21
1989, nr 24-25

U 442501 III RARA
1989, nr 25
 DO GÓRY   ID: 5671         


Piotrkowski Komunikat Strajkowy / oprac. Ireneusz Prędki. - 1981, nr 1 (25 III) - 1981, nr 3 (27 III). - Opoczno : [b. w.], 1981. - 30 cm
A 417842 III RARA
1981, nr 1-3

U 442502 III RARA
1981, nr 1-3
 DO GÓRY   ID: 5672         


Pisane Nocą / Dorota Bochen ; Maria Kotlińska ; Paweł Kasprzak ; Lech Ostafiński ; Jacek Sulima. - 1980, nr 1 (11 XI) - 1981, nr 4 (24 III). - Wrocław : NZS PWr., 1980. - 30 cm
Uwagi: Red.: Dorota Bochen, Paweł Kasprzak, Maria Kotlińska, Lech Ostafiński, Jacek Sulima


A 417847 III RARA
1980, nr 1, 3
1981, nr 4

U 442503 III RARA
1981, nr 4
 DO GÓRY   ID: 5673         


Pismo Niezależnych Nauczycieli Krakowa . - 1985, [b. nr] (VI). - Kraków : [b. w.], 1985. - 30 cm
A 417848 III RARA
1985, [b. nr]

 DO GÓRY   ID: 3634         


Pismo Ruchu Oporu "Solidarność" . - 1982, [b. nr] (27 II). - [B. m. : b. w.], 1982
Uwagi: maszynopis

A 417849 III RARA
1982, [b. nr] 27 II

U 442504 III RARA
1982, [b. nr] 27 II
 DO GÓRY   ID: 5674         


Pismo Studentów Uczelni Śląskich / redaguje Zespół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śl. . - 1981, nr 7 (26 XI). - Katowice : [b. w.], 1981. - 30 cm
A 417850 III RARA
1 1981, nr 7
 DO GÓRY   ID: 5675         


Placówka : niezależny ruch chłopski / red. Józef Baran i in.. - 1979, nr 1 (5) (IV) - 1980, nr 1 (II). - Warszawa : [b. w.], 1979. - 30 cm
Uwagi: Red.: Józef Baran, Jerzy Górski, Jerzy Grzebieluch, Stanisław Karpik, Wiesław Piotr Kęcik, Edward Koleja, Jan Kozłowski, Stanisław Kusiński, Zdzisław Ostatek, Janusz Rożek, Maria Szczygielska, Andrzej Zozula

A 417851 III RARA
1979, nr 1(5)-3(7), 6(10)-7(11), 8/9, 12/13
2 1980, nr 1

423409 III RARA
1979, nr 1(5)-2(6), 6(10), 7(11), 12/13
2 1980, nr 1
 DO GÓRY   ID: 5676         


Plagiator : przegląd artykułów prasy niezależnej / Wiesław Kolankiewicz. - 1989, nr 1 (VIII). - Gołdap : [b. w.], 1989. - 30 cm
Uwagi: Red.: Wiesław Kolankiewicz


A 417852 III RARA
1989, nr 1
 DO GÓRY   ID: 5703         


Płomień : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Reg. Śląsko-Dąbrowskiego / NZS Reg. Śl.-Dąbrowskiego. - 1984, [b. nr] (1 XII). - Katowice : NZS Reg. Śl. - Dąbrowskiego, 1984
. - 30 cm
A 417853 III RARA
1984, [b. nr]
 DO GÓRY   ID: 5704         


Pniówek : biuletyn informacyjny Solidarności Walczącej KWK "XXX-Lecia PRL" / 1989, nr 3 (VII). - Pniówek : Agencja Informacyjna SW, 1989. - 21 cm
A 415471 II RARA
1989, nr 3
 DO GÓRY   ID: 5705         


Po Prostu Bis : pismo studenckie Akademickiego Ruchu Odnowy / 1980, nr 1 (VI) - 1981, nr 9/10 (XI). - Kraków : ARO, 1980. - 30 cm
Uwagi: Red.: Małgorzata Bator, Marek Ciesielczyk, Józef Miśtak

A 417855 III RARA
1980, nr 1-3
1981, nr 4-9/10 + fałszywka nr 9

U 442505 III RARA
1980, nr 1-3
1981, nr 4-9/10 + fałszywka nr 9

U 423463 III RARA
1980, nr 1-3
1981, nr 4-9/10
U 423463 III RARA
 DO GÓRY   ID: 3635         


Po Prostu : pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSInż. w Koszalinie / Janusz Szumański i in.. - 1981, dod. spec. (23 III) - 1981, nr 6 (11 VI). - Koszalin : NZS WSInż, 1981. - 30 cm
Uwagi: Red.: Witold Dunajewski, Wiesława Szumańska, Janusz Szumański, Jerzy Wojnarowicz


A 417854 III RARA
1981, nr 4-6 + dod.spec.
 DO GÓRY   ID: 5706         


Pobudka . - 1982, nr 1 (20 II) - 1982, nr 5 (28 IV). - Kraków : [b. w.], 1982. - 30 cm
A 417856 III RARA
1982, nr 1-5

U 442508 III RARA
1982, nr 1-2, 4
 DO GÓRY   ID: 3636         


Pobudka : pismo "Solidarności" Polskich Kombatantów / Wisława Trojanowska ; zespół WCN. - 1988, nr 3 (XI) - 1990, nr 27 (IX). - Gdańsk ; Koszalin ; Słupsk : "S" PK, 1988. - 21 cm
Uwagi: Red.: Wisława Trojanowska


A 415472 II RARA
1988, nr 3
1989, nr 5/6, 8/9, 13/14, 18
1990, nr 19/20, 23, 27

U 440247 II RARA
1989, nr 18
1990, nr 19/20
 DO GÓRY   ID: 5707         


Pobudka : pismo Konfederacji Świętokrzyskiej KPN / 1986, nr 6 - 1987, nr 12. - Kielce i in. : KPN, 1987. - 30 cm
Uwagi: Nr 11-12: 21 cm

A 415474 II RARA
1 1986, nr 6
2 1987, nr 11-12

U 440248 II RARA
2 1987, nr 11
 DO GÓRY   ID: 5708         


Pobudka : pismo KPN Obszaru XI Rzeszowsko-Przemyskiego / 1988, nr 1 - 1989, nr 5/6. - Rzeszów : Reduta KPN, 1988. - 21 cm
A 415473 II RARA
2 1988, nr 1
1989, nr 3/4, 5/6
 DO GÓRY   ID: 5709         


Pochodnia : biuletyn członków i sympatyków NSZZ "Solidarność" w Gdańskich Zakładach Rafineryjnych / 1985, nr 1 (5) (I) - 1986, nr 2(18) (II). - Gdańsk : NSZZ "S" Gdańskich Zakładów Rafineryjnych, 1984. - 30 cm
A 417857 III RARA
2 1985, nr 1(5), 7(11), 11(15)
3 1986, nr 1(17)-2(18)

U 442506 III RARA
2 1985, nr 7(11)
 DO GÓRY   ID: 5710         


Pod 19-tką : gazeta strajkowa rzeszowskich drukarzy ; specjalne wydanie "Solidarności Rzeszowskiej" / Komitet Strajkowy. - 1981, nr 1 (4 IX). - Rzeszów : KS, 1981. - 43 cm
A 419717 IV RARA
1981, nr 1
 DO GÓRY   ID: 5711         


Pod Prąd : biuletyn organizacyjny Związku Akademickiego "Pro Patria" Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Marek Jurek ; Piotr Mierecki ; Marek Hobaz. - 1981, nr 1. - Poznań ; ZA "Pro Patria", 1981. - 21 cm
Uwagi: Red.: Marek Hobaz, Marek Jurek, Piotr Mielecki


A 415475 II RARA
1981, nr 1

U 440249 II RARA
1981, nr 1
 DO GÓRY   ID: 5712         


Pod Pręgierzem Opinii Publicznej / red. Andrzej Scheer ; NSZZ "Solidarność" Biuro Organizacyjne Nauczycieli Dolnego Śląska. - 1981, nr 1 (1 I) - 1981, nr 6 (5 II). - Poznań : NSZZ "S", 1981. - 21 cm
Uwagi: Red.: Andrzej Scheer


A 415476 II RARA
1981, nr 1-2, 4-6

U 440251 II RARA
1981, nr 1, 6
 DO GÓRY   ID: 5713         


Pod Sztandarem / Zofia Majewska ; Zenon Borowski. - 1981, nr 1 (30 VI) - 1981, nr 2 (1 VIII). - Zduńska Wola : B.I. z inicjatywy NSZZ "S" przy ZPEB "Fadom", 1981. - 30 cm
Uwagi: Red.: Zenon Borowski, Zofia Majewska


A 417858 III RARA
1981, nr 1-2
 DO GÓRY   ID: 5714         


Podaj Dalej : biuletyn informacyjny MKK NSZZ "Solidarność" / 1982, nr 6 - 1985, nr 3(27) (VII). - Brzeg Dolny : MKK NSZZ "S", 1982. - 30 cm
A 417859 III RARA
1982, nr 6, 8
4 1985, nr 3(27)
 DO GÓRY   ID: 5715         


Podaj Dalej : biuletyn informacyjny Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu / SKS. - 1977, nr 1 - 1979, nr 8. - Wrocław : SKS, 1977. - 30 cm
Uwagi: Nr 11 zawiera Akademickie Pismo Informacyjne nr 3 ze stycznia 1980. - Wg A. Friszke: Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Aneks, Londyn 1994, s. 532: pismo red. R. Duda, B. Gleichgewicht, S. Hartman


A 417863 III RARA
1977, nr 1
1978, nr 2-3
1979, nr supl.1, 5-8

U 442510 III RARA
1979, nr supl.1, 7
 DO GÓRY   ID: 5719         


Podaj Dalej : pismo Federacji Młodzieży Walczącej IX LO / FMW IX LO Kraków. - 1989, nr 2 (V). - Kraków : FMW, 1989. - 21 cm
A 415477 II RARA
1989, nr 2

 DO GÓRY   ID: 3637         


Podaj Dalej : pismo NSZZ "Solidarność" MKS Tarnów / 1985, nr 20 (5 II). - Tarnów : NSZZ "S" MKS, 1985. - 30 cm
Uwagi: nadtyt. Porozumienie Prasowe "Solidarność Zwycięży" w Tarnowie

A 417862 III RARA
1985, nr 20

 DO GÓRY   ID: 3638         


Podaj Dalej : pismo studentów uczelni poznańskich / Niezależne Zrzeszenie Studentów. - 1986, nr 2 (V) - 1989, nr 25 (17 V). - Niezależne Zrzeszenie Studentów. - 30 cm
A 417861 III RARA
1986, nr 2-3
1988, nr 11, 17-19
1989, nr 21-25

U 442509 III RARA
1986, nr 3
 DO GÓRY   ID: 5717         


Podaj Dalej : pismo ukrytych ekstremistów / 1982, nr 9 (VI). - Gdańsk : Wydawnictwo "Samizdat", 1982. - 30 cm
A 417860 III RARA
1982, nr 9
 DO GÓRY   ID: 5716         

WSTECZ
   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: fundacja@sowiniec.com.pl (Fundacja CDCD), biuro@sowiniec.com.pl (portal "Sowiniec")
info@sowiniec.com.pl (artykuły, publikacje, wiadomości)