a PNG logo IPN
L: H:

 
WSTECZ STRONA GŁÓWNA
O projekcie \ WstępOd jesieni 2008 roku Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Fundacją Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego prowadzą działania zmierzające do opracowania Bibliografii zawartości czasopism drugiego obiegu obejmującej najważniejsze tytuły prasowe niezależnego obiegu wydawniczego z lat 1976-1989.
W pierwszym etapie projektu w bibliografii uwzględniono trzy ważne tytuły czasopism publikowane w Warszawie w latach 1982-1989 zawierające wiele informacji dotyczących życia codziennego pod rygorami stanu wojennego i bezpośrednio po nim, aż do 1989 r., szczególnie szykan i represji stosowanych wobec obywateli PRL przez komunistyczne państwo.
W latach 2011-2012 podjęto działania zmierzające do opracowania dwóch kolejnych tytułów: "Paragrafu" (pisma Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność w Krakowie, 1986-1989) oraz "Z Dnia na Dzień" (serwisu informacyjnego Regionalnej Komisji Solidarności" we Wrocławiu z okresu od 13 XII 1981 do kwietnia 1990).

I. OPRACOWANE TYTUŁY:

1. Paragraf : pismo Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność / Małopolski Komitet Walki o Praworządność. – 1986, nr 1 (5 I) - 1989, nr 53 (30 VI). – Kraków : MKWoP, 1986. – 30 cm

1986, nr 1-15/16
1987, nr 17-30
1988, nr 31-44
1989, nr 45-53


2. Prawo i Bezprawie / [pismo Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”]. – 1986, nr 1 - 1989, nr 2(23/24) (I). – Warszawa : Wydawnictwo Prawno-Polityczne, 1986. – 21 cm
Red.: Wiktor Jerzy Mikusiński i Wanda Falkowska

1986, nr 1-2
1987, nr 3-12/13
1988, nr 1(14)-7(20/21)
1989, nr 1(22)-2(23/24)


3. Praworządność : pismo Komitetu i Funduszu Ochrony Praworządności / Komitet i Fundusz Ochrony Praworządności. – 1984, nr 1 (VI) - 1989, nr 2(21). – Warszawa : KiFOP, 1984. – 21 cm
Red.: Maria Chmiel, Janusz Grzelak, Sławomir Kretkowski, Wiktor Nagórski, Marek A. Nowicki, Danuta Przywara, Stefan Starczewski

1984, nr 1-5
1985, nr 6/7-10/11
1986, nr 12/13-15
1987, nr 16-17
1988, nr 18-19
1989, nr [1](20)-2(21)


4. Tygodnik Mazowsze : "Solidarność". – 1982, nr 2 (11 II) - 1989, nr 290 (12 IV). – Warszawa : [b. w.], 1982 (druk: Nowa). – 30 cm
Red.: Helena Łuczywo, Joanna Szczęsna, Anna Dodziuk, Anna Kruczkowska-Bikont, Zofia Bydlińska-Czernuszczyk (założycielki), następnie dołączyli: Tomasz Burski, Piotr Bikont, Wojciech Kamiński, Krzysztof Leski, Piotr Pacewicz, Małgorzata Pawlicka, Elżbieta Regulska i Ludwika Wujec.

1982, nr 2-37 + dod. ilustr. do nr 2
1983, nr 38-72
1984, nr 73-110
1985, nr 111-150/151
1986, nr 152-192, nr spec. 28 VI + dod. ilustr. maj
1987, nr 193-232
1988, nr 233-258, 260-275
1989, nr 276-290


5. Z Dnia na Dzień : serwis informacyjny Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ "Solidarność" Dolny Śląsk. - 1981, [77(149)] wyd. strajk. [1] (14/15 XII) - 1984, nr 12(314). - Wrocław : RKS, 1981. - 30 cm
Do nr 72 (1981): Serwis Informacyjny "Solidarność". - Od nr 1(73) (23 VII 1981): Z Dnia na Dzień

1981, wyd. strajk. [1]-12 [77(149)-88(160)]
1982, nr 88(160)-110(259) + wyd. spec. (10 X)
1983, nr 1(260)-43(302) + wyd. spec. (10 III), (12 IV), (12 IV)
1984, nr 1(303)-43(344) + wyd. spec. (IV, V, 25 VI, 3 XI)
1985, nr 1(345)-45(389)
1986, nr 1(390)-34(423), br. nr 36(424)
1987, nr 1(425)-[31(456)] + nr spec. (31 III)
1988, nr 1(457)-26(482) + nr spec. (I-II, 9 V, 23 IX, 6 XII), br. nr 19(475)
1989, nr 1(483)-33(515), br. nr 26(508)
1990, nr [1](516)-9(524)


II. OPIS BIBLIOGRAFICZNY

Przy sporządzaniu bibliografii przyjęto, że artykułem jest tekst posiadający co najmniej tytuł. Teksty bez autora i tytułu opisywane były jako jeden tekst i rejestrowane w postaci rekordu całego numeru. W bazie oznaczone są jako: [Teksty bez autora i tytułu].
W opisie przyjęto zmodyfikowaną normę opisu bibliograficznego obowiązującego w bibliotekach naukowych. Opisy bibliograficzne ułożone zostały alfabetycznie według hasła autorskiego, tytułowego i korporatywnego.

Hasło:
Hasło osobowe lub korporatywne.
Tytuł:
Tytuł i podtytuł.
Odpowiedzialność:
Oznaczenie autorstwa tekstu (odpowiedzialność pierwszego stopnia i następne). Skrótem [pseud.] oznaczono pseudonim autora, który następnie (o ile był znany) rozwiązywano w polu uwag z adnotacją źródła.
Adres wydawniczy:
Tytuł czasopisma, miejsce i rok wydania oraz oznaczenie numeru (z datą).
Opis fizyczny:
Lokalizacja artykułu w numerze (oznaczenie stron).
Seria:
W tym miejscu w przypadku artykułów podano stałą rubrykę lub łam czasopisma.
Uwagi:
1. Typ (art. = artykuł, dok. = dokument, inf. – informacja agencyjna, wywiad, fel. = felieton) i informacja o treści artykułu.
2. Rozwiązanie pseudonimu (ze źródłem), informacja o błędnym brzmieniu nazwisk występujących w opisie.
3. Pokwitowania wpłacających na działalność związkową i wydawniczą, zawierające pseudonimy darczyńców oraz określenie wpłat. Hasła osobowe, przedmiotowe i geograficzne z tych wykazów nie zostały włączone do indeksów.
4. Informacja o sygnaturze czasopisma w BJ/CDCN (Kraków).


III. INDEKSY

Opracowywane indeksy:
- osobowy – wszystkie nazwy osobowe występujące w treści artykułów: nazwiska, pseudonimy, inne wersje zapisu, wersje transliterowane nazwisk obcokrajowców, formy zniekształcone – z odsyłaczami do wersji wzorcowej
- przedmiotowy – najważniejsze hasła dotyczące zakładów pracy, instytucji, partii, ogniw związkowych, administracji państwowej, etc. – pominięto m. in. tytuły gazet i czasopism
- geograficzny – wszystkie nazwy miejscowości, państw, kontynentów i innych nazw geograficznych – stosowane skróty: g. = góra, pasmo górskie; c. = cieśnina; d. = dolina; j. = jezioro; rz. = rzeka; w. = wyspa; wyb. = wybrzeże; przy wybranych zagranicznych mniej znanych miejscowościach w nawiasach podano kraj i region, mniej znane polskie miejscowości lokalizowano zgodnie z tekstem (k. = koło), czasem podawano województwo lub gminę, dzielnice lub osiedla większych miast podawano po znaku | przy zachowaniu odsyłaczy (pomięto hasła: Polska, PRL).

We wszystkich indeksach sporządzono odsyłacze zniekształconych nazw do właściwych (z wyjątkiem ewidentnych literówek, które poprawiano).


===============================================
Opracował zespół Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego:
Koncepcja i projekt: Adam Roliński
Aplikacja internetowa: Przemysław Leśniowski
Wykonawcy: Andrzej Malik, Magdalena Szywała,
Marek Mariusz Tytko, Katarzyna Uzarowicz, Paweł Wierzbicki
Kraków 2009-2012
 DO GÓRY   ID: 21047         

WSTECZ


   
Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
al. Mickiewicza 22 (biuro: ul. Syrokomli 21) 30-059 Kraków, tel./fax +48 (012) 421-20-78
e-mail: Fundacja CDCN sowiniec@gmail.com
Webmaster plok@poczta.fm